Personenschade door asbest

Wft Schade Zakelijk, Lindenhaeghe VVP

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij het verkrijgen van een schadevergoeding hangen samen met het feit dat de blootstelling aan asbest zo lang geleden is.

De schadevergoeding voor asbestslachtoffers bestaat uit immateriële schade (smartengeld), materiële schade (uitgaven of vermindering van inkomsten als gevolg van de asbestziekte) en schade van nabestaanden. Voor een succesvolle claim moet het asbestslachtoffer aannemelijk maken dat hij/zij tijdens het werk in belangrijke mate is blootgesteld aan asbest. Tussen het moment van blootstelling aan asbest op het werk tot het moment dat de asbestziekte zich bij de (ex-)werknemer openbaart, ligt vaak een lange periode.

Het komt voor dat de werkgever, waar destijds met asbest is gewerkt, niet meer bestaat door faillissement, bedrijfsbeëindiging, overname of fusie. Soms bestaat de rechtsopvolger van het bedrijf nog wel of kan de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze werkgever worden gevonden. Een ander knelpunt kan zijn dat het bewijs van dienstverband ontbreekt. Het personeelsbestand verandert in de loop der tijd. Het asbestslachtoffer moet aannemelijk maken dat hij in de bewuste periode bij het asbestverwerkende bedrijf heeft gewerkt, bijvoorbeeld door het overleggen van een arbeidscontract, loonstrook of jaaropgave. Daarnaast moet het asbestslachtoffer aantonen dat hij tijdens het werk daadwerkelijk is blootgesteld aan asbest door bijvoorbeeld getuigenissen van oud-collega’s, beschrijvingen van werkprocessen, foto’s of andere bewijzen.

Verjaring

De werkgever of zijn aansprakelijkheidsverzekeraar kan een beroep doen op verjaring van de vordering van het asbestslachtoffer. De verjaringstermijn voor aansprakelijkheid in het algemeen is 30 jaar. En dat geldt dus ook voor slachtoffers die ziek zijn geworden door asbest op het werk. Vaak treedt de ziekte pas op na dertig jaar en dan is de vordering van het slachtoffer dus al verjaard. Gezien de redelijkheid en billijkheid zijn er werkgevers en verzekeraars die overigens geen beroep doen op verjaring bij claims van asbestslachtoffers. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie dat een beroep op verjaring bij asbestzaken niet altijd stand houdt. De rechter, zo stelt de Hoge Raad, kan aan de hand van zeven gezichtspunten vaststellen of in een betreffende zaak het beroep op verjaring stand houdt. Inmiddels blijkt dat individuele rechters dezelfde gezichtspunten nog weleens anders interpreteren. Zo vormt verjaring nog steeds een forse drempel in het streven naar een korte juridische lijdensweg voor asbestslachtoffers.

Deskundigenpanel

Voor de drempel die tot voor kort nog het meest knelde - de verjaring - is inmiddels ook een oplossingsrichting geregeld door de partijen die verenigd zijn in het Instituut Asbestslachtoffers (IAS): het deskundigenpanel geschillen verjaring asbestzaken. In het panel zitten deskundigen op het gebied van verjaring. Het panel geeft een oordeel over de verjaring in een specifieke zaak. Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het inschakelen van het panel. Zo moet verjaring het enige overgebleven geschilpunt zijn en gaat het om een specifieke vorm van kanker door asbest: maligne mesothelioom.

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Dag van het Topadvies: update belangrijke trends financiële adviesmarkt

Dag van het Topadvies: update belangrijke trends financiële adviesmarkt

Vooruit naar vroeger, zo omschrijven trendverkenners Jan-Henk Bouman en Wim van Rooijen van Fountainheads, technologische ontwikkelingen zoals Artificial Intelligence...

Starship Advice,  a great place to work!

Starship Advice, a great place to work!

De zesde Dag van het Topadvies heeft als missie een bijdrage te leveren aan het verder future proof maken van het maatschappelijk ongelooflijk relevante adviesvak...

Regeling aanpak flitskrediet

Regeling aanpak flitskrediet

(PA door Lindenhaeghe) De Regeling aanpak flitskrediet zorgt ervoor dat buitenlandse flitskredietverstrekkers die online een consumptief krediet aanbieden aan consumenten...

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

(PA door Lindenhaeghe) Een ondernemer betaalt liever premie (een voorzienbare kostenpost) dan dat hij geconfronteerd wordt met onverwacht hoge, juridische kosten....

Lindenhaeghe lanceert e-zine over future skills

Lindenhaeghe lanceert e-zine over future skills

Lindenaeghe heeft een e-zine met als titel 'Future Skills for Financials' ontwikkeld. Het magazine gaat over de ontwikkelingen waar de financiële branche de...

Lindenhaeghe en ICP ontwikkelen leerlijn Customer Due Diligence

Lindenhaeghe en ICP ontwikkelen leerlijn Customer Due Diligence

Lindenhaeghe heeft samen International Compliance Partners (ICP) de leerlijn Customer Due Diligence (CDD) ontwikkeld.  Volgens Lindenhaeghe is Analist Customer...

Wet herziening partneralimentatie

Wet herziening partneralimentatie

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) In hoofdlijn wordt bij echtscheidingen de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum...

Wet affectieschade

Wet affectieschade

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) Op 1 januari 2019 is de Wet affectieschade van kracht geworden. Dankzij deze wet kunnen ook naasten smartengeld (affectieschade)...

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert op donderdag 26 september samen met RTL Z het webinar ‘Future skills: ben jij klaar voor de toekomst?’ Hoe ziet de wereld...

Tips om millennials te binden als klant

Tips om millennials te binden als klant

"Wat kun je als financieel adviseur voor millennials doen, behalve een latte macchiato met havermelk op kantoor serveren?", zo vroeg Lindenhaeghe zich af in een...