Premierestitutie na verkoop auto

SCHADE – Consument verkoopt zijn auto op 22 oktober 2014. De nieuwe eigenaar heeft deze auto per dezelfde datum verzekerd. Op 16 juni 2015 vraagt de consument de verzekeraar de WAM-verzekering met terugwerkende kracht tot 22 oktober 2014 te royeren. De verzekeraar weigert premierestitutie, omdat zij meent dat zij in de periode daaraan voorafgaand toch risico heeft gelopen. De geschillencommissie is het hier niet mee eens en overweegt:

1. Op grond van artikel 7:938 BW is er recht op premierestitutie indien in het geheel geen risico is gelopen.

2. Hierbij geldt dat noch de verzekeraar noch de tot uitkering gerechtigde enig risico heeft gelopen.

3. Door overdracht van de auto en het vrijwaringsbewijs staat vast dat de consument geen risico heeft gelopen.

4. Op grond van artikel 12 lid 1 WAM staat vast dat de verzekeraar geen risico meer heeft gelopen vanaf het moment dat de nieuwe eigenaar een WAM-verzekering heeft gesloten, zijnde 22 oktober 2014.

5. Er is geen sprake van samenloop omdat de consument de tweede WAM-verzekering niet heeft afgesloten. De geschillencommissie stelt vast dat de consument recht heeft op premierestitutie – Uitspraak 2017 – 056

Reactie toevoegen

 

Reacties

G. Dabekaussen - prive 15 augustus 2019

Ik heb wegens een rijbeperking ook mijn auto verkocht (leeftijd/gezondheid) in okt 2018. Zie in juli nieuwe premie afschrijving. Heb Promovendum gebeld. Willen niet met terugwerkende kracht restitueren. Heb bovenstaand artikel aangehaald. Zij blijven bij positie. Nu in mail met verwijzing naar dit artikel en wetboek incl vrijwaring, overschrijving en verzekeringspapieren koper toegestuurd. Daarmee aantonend dat Promovendum geen risico heeft gelopen. Ben eens benieuwd naar hun positiebepaling.

Editie
Meer over
Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Kifid laat een hypotheekadviseur een deel van de bereidstellingsprovisie vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2019-1088). De Geschillencommissie:...

ASR moet rentevergoeding in spaarhypotheek herstellen

ASR moet rentevergoeding in spaarhypotheek herstellen

Kifid laat ASR de schade vergoeden die een hypotheekklant leed door wijziging van het risicobeleid. De consument kwam weliswaar in een lagere risicoklasse, tegelijkertijd...

Bank niet gehouden tot tussentijdse rentewijziging op basis van rentemiddeling

Bank niet gehouden tot tussentijdse rentewijziging op basis van rentemiddeling

Was Florius verplicht de consumenten een tussentijdse rentewijziging op basis van rentemiddeling aan te bieden? Kifid is van oordeel dat dat niet het geval is (uitspraak...

Kifid wijst vordering af ondanks schending zorgplicht door adviseur

Kifid wijst vordering af ondanks schending zorgplicht door adviseur

Consumenten menen dat hun overlijdensrisicoverzekeringen na de omzetting van hun hypotheek overbodig waren geworden. Zij verwijten hun adviseur (Rabobank) dat hij...

Verzekeraar moet bewijzen dat polisblad is ontvangen

Verzekeraar moet bewijzen dat polisblad is ontvangen

Verzekeraar mocht zich houden aan het laatst bij hem bekende adres van de consument. Maar dit laat onverlet dat hij moet bewijzen dat het polisblad op dat adres...