Pro Deo Planner van start

De stichting Pro Deo Planner is een nieuw initiatief, waarbij onafhankelijke financiële planners zich belangeloos inzetten om patiëntenverenigingen, vakbonden en werkgevers collectief te informeren over relevante financiële thema’s. Doel is deze mensen inzicht en overzicht te bieden en – waar mogelijk – de weg te effenen voor het opstellen van een financieel plan om hun situatie te versterken. Een gesprek met drie van de initiatiefnemers: Theo Andreae, Jan van Lierop en Egbert Ludwig.

De ‘woekerpolisaffaire’ en een broer die werkzaam was als pro deo advocaat brachten voor Egbert Ludwig (uit Bedum) het balletje aan het rollen. “Als financieel planner zou ik hersteladvies verzorgen. Ik ontmoette een buschauffeur in de stad Groningen van achter in de vijftig, die eerder gediend heeft bij Unifil in Libanon. Typisch iemand die niet met financiële thema’s bezig is en het leven nogal relativeert. Hij heeft een zoon die als militair niets over zijn missies mag vertellen. Met een huis onder water, een woekerpolis en een scheiding achter de rug, zat hij financieel in zwaar weer. Het lukt verzekeraars niet deze mensen te activeren, omdat het hen niet interesseert. ‘Realiseer je je dat je zoon als jij komt te overlijden met een restschuld kan worden geconfronteerd?’, vroeg ik hem. Toen ontstond er een gesprek waarbij hij op het puntje van zijn stoel ging zitten. Daarna ging het min of meer vanzelf. Deze mensen hebben wel degelijk behoefte aan ondersteuning, maar je moet ze eerst emotioneel raken. Dat bereik je nooit met een kille brief.”

Voor mensen in dit soort situaties bestaat er eigenlijk geen passende dienstverlening, realiseerde Ludwig zich. “Ik heb een broer die jurist is en een tijd als pro deo advocaat heeft gewerkt. Dit was aanleiding om het idee van een ‘pro deo planner’ uit te werken. Ik heb mijn presentatie op internet gezet, met het verzoek om het plan beter te maken. Een van de eerste mensen die reageerden was Theo Andreae (uit Joure, LK). Hij suggereerde een stichting op te zetten. Daarna kwamen Jan van Lierop en Wim Jansen erbij. Met z’n vieren zijn we begonnen.”

De financiering voor de pro deo advocaat ligt voor een deel bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Voor Ludwig reden om aan te kloppen bij het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond vond het een schitterend idee, maar verwees Ludwig door naar de leden. En de maatschappijen verwezen hem naar… het Verbond. Overigens zorgde Generali voor veel publiciteit door het idee vorig jaar te nomineren voor haar innovatieprijs.

“We zijn toen op zoek gegaan naar influentials , mensen met invloed en ingangen die ons konden helpen bij de gedachtevorming en ook bereid waren om deuren voor ons te openen”, zegt Andreae. Zo ontstond een klankbordgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van Nibud, Wijzer in Geldzaken, FFP, Kredietbank Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en Lindenhaeghe – die de stichting met raad en daad bijstaat bij het uitvoeren van haar missie: ‘persoonlijke financiële planning voor iedereen toegankelijk maken’.

Landelijk netwerk

“Een reden om met de directie van FFP te gaan praten is dat we ook een netwerk van planners nodig hebben”, zegt Ludwig. “We kunnen nu eenmaal niet vanuit drie locaties in het hele land gesprekken voeren. Daar heb je een landelijk dekkend netwerk van minimaal 25 planners voor nodig. Zo hadden we voor elk van de stakeholders een reden om met ze te gaan praten. Iedereen had grote interesse.”

Op de vraag hoe de patiëntenverenigingen in beeld kwamen, zegt Ludwig: “Voor 99 procent van de mensen zijn financiële onderwerpen saaie en dorre thema’s. Ik ontdekte dat in de VS al twintig jaar een Foundation for Pro Bono Financial Planning actief is, die werkt via ‘derdenorganisaties’. Een voorbeeld: in de VS krijgen militairen die terugkeren van een missie ondersteuning via hun vakbond, bij het vinden van ander werk en informatie over financiële regelingen. De vakbond roept daarvoor de hulp in van de Foundation. Een grote groep militairen zit in hetzelfde schuitje en krijgt thema’s aangereikt die ze interessant vinden. Het activatiestadium ben je daarmee voorbij. Door het bruggetje van onderwerpen komt ook het financiële verhaal als een logisch onderdeel op de agenda. Een superslim idee. Dat was de aanleiding om naar vergelijkbare Nederlandse derdenorganisaties te gaan zoeken.”

Via Jan van Lierop (voormalig ceo van Figlo) kwam de stichting in contact met de Parkinson Vereniging en het KWF. De Patiëntenfederatie – waar 400 grote en kleinere verenigingen bij zijn aangesloten – opende de deur naar het Longfonds, de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) en de Hartstichting. “Inmiddels zijn de data gepland voor de eerste informatiebijeenkomsten”, zegt Andreae. “We zijn met drie pilots bezig voor drie verschillende verenigingen. Als het goed uitpakt willen de verenigingen ons vanaf 2017 opnemen in de reguliere activiteitenkalender. Het Longfonds en de VSN hebben dat al gedaan. Het lijkt de goede kant op te gaan.”

In hetzelfde schuitje

“Het maakt de leden van deze verenigingen niet zo veel uit wat je verdient of hoeveel vermogen je hebt”, zegt Ludwig. “Als je patiënt wordt heb je te maken met stijgende kosten en een sterk verminderde mogelijkheid om geld te verdienen. Dat snijdt tegen elkaar in. En het kan je van de ene op de andere dag overkomen. Daarmee heb je een gedeelde herkenbare problematiek van iedereen die in hetzelfde schuitje zit. Niet alleen patiënten, naar ook mantelzorgers en professionals. Je kunt een verhaal vertellen dat aankomt en dat mensen herkennen.”

Bij zzp’ers, een andere doelgroep die de stichting wil bereiken, ligt dat een stuk lastiger. Andreae: “De FNV is ook geïnteresseerd in ons initiatief. De uitdaging ligt er wel in om deze groep op een collectieve wijze te informeren.

Wij drieën zijn ook ondernemer. Van het woord ‘verplicht’ gruwen wij ook. Maar het is zeker een doelgroep die wij graag zouden bedienen. De gemiddelde zzp’er verdient rond het minimumloon en heeft moeite zijn hoofd boven water te houden. Hij zal nu niet snel een planner inhuren à raison van 2.000 euro om een financieel plan op te stellen.”

“De stichting stelt belangeloos op haar site een planningstool ter beschikking”, zegt Van Lierop. “Als de informatie die je krijgt leidt tot lastig te beantwoorden vragen, ga je misschien beter snappen dat er een kleine investering nodig is om met iemand in gesprek te gaan die je op het juiste pad kan brengen. Veel consumenten hebben nog het oude beeld dat advies gratis is en dat de adviseur wordt betaald door de sector. Met de tool – die we aanbieden op de website prodeoplanner.nl – kunnen mensen zelf aan de slag gaan. Als er dan een investering nodig mocht zijn, zullen ze beter gaan begrijpen wat de rol van een planner kan zijn die hen daarbij begeleidt.”

Een vraag die opkomt is of dit initiatief niet kannibaliserend is op het werk van reguliere planners. Ludwig: “Wij denken van niet. Je bereikt een doelgroep die voor een groot deel überhaupt niet in contact zou zijn gekomen met financiële planning. En die bereikt jou ook nog rond een thema dat veel mensen aan het hart gaat. Dat kan een ziekte zijn, maar daar hoeft het niet bij te blijven.

Het kunnen ook leden van een vakbond zijn. Of werknemers van bedrijven waarbij financiële planning wordt aangeboden als employee benefit. Het biedt een ingang voor het activeren van een groep die je als planner anders sowieso niet zou bereiken.”

Nieuwe doelgroep

“Als je planner bent, kun je je hiermee ook afficheren bij een nieuwe doelgroep. Je kan je beroep bekend maken bij een veel groter publiek. Vooral de combinatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen met een robuust sociaal inkomensmodel dat zichzelf in stand kan houden, zal veel planners aanspreken”, verwacht Ludwig.

In Amerika gebruikt de FPA de eerder genoemde Foundation als een marketinginstrument voor het beroep van financieel planner. Ook de FFP is om deze reden geinteresseerd in het initiatief, constateert Andreae. “Het is nu een beroep voor de happy few. De meeste planners focussen zich vooral op de ‘1 miljoen plus’-doelgroep. Wij richten ons op de doelgroep met een vermogen tot een ton. We zijn ook weer geen portaal voor de schuldhulpverlening, maar we willen wel een bijdrage leveren om te voorkomen dat mensen daar terecht komen.”

De jaarlijkse fee die de stichting in rekening wil brengen voor de aangesloten planners is nog ‘under construction’ . “We zitten met de tool en we moeten zorgen dat de stichting kan draaien. Daarnaast vragen we een bijdrage voor het gebruik van de adviessoftware. Maar het laatste is optioneel. Op 27 oktober organiseren we een bijeenkomst voor planners die overwegen zich aan te sluiten bij de stichting. Daar zal ook het kostenmodel worden besproken. Transparantie staat hierbij voorop”, aldus Andreae.

Daarnaast heeft de stichting een model ontwikkeld voor het tarief dat de planners in rekening brengen aan hun klanten en de diensten die zij voor dit tarief kunnen leveren. Ook dit model zal 27 oktober ter sprake komen.

“De gedachte is om te werken met een verrichtingentarief”, zegt Van Lierop. “Voor de minima willen we uitgaan van 50 euro per uur en voor de mensen die het goed hebben van een tarief van 125 euro. De ideeën zijn zeker niet in beton gegoten.”

Ludwig: “Ook hier zit een analogie met de regeling voor pro deo advocaten, waarbij mensen een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van eigen inkomen of vermogen. Voor mensen op een minimum is 50 euro nog veel geld. Met de deelnemende planners zullen we een discussie voeren over een tarief waarbij zij zich prettig voelen. Er moet een gezamenlijk draagvlak zijn.”

‘Je moet mensen eerst emotioneel zien te raken’

Theo Andreae, Egbert Ludwig en Jan van Lierop.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Rabo Financieel Plan gelanceerd

Rabo Financieel Plan gelanceerd

Rabobank heeft in samenwerking met Figlo een digitale lichte tool voor financiële planning ontwikkeld, die aan alle internetbankierende klanten vanaf achttien...

Initiatief Pro Deo Planner enthousiast onthaald

Initiatief Pro Deo Planner enthousiast onthaald

Op 27 oktober vond de eerste adviseursbijeenkomst van Stichting Pro Deo Planner plaats. Het initiatief om financiële planning voor een breed publiek toegankelijk...

Pro Deo Planner van start

Pro Deo Planner van start

De Stichting Pro Deo Planner is een nieuw initiatief, waarbij onafhankelijke financiële planners zich belangeloos inzetten om leden van patiëntenverenigingen...