Realistisch denken en doen

Martin Koot 2023

(Martin Koot, MoneyView in VVP 2) Deze column schrijf ik in de week van de provinciale verkiezingen. Als u dit leest, weet u de uitslag allang. Als de voortekenen ons niet bedriegen (in dit geval denk ik dat ze dat inderdaad niet doen), wordt het CDA gedecimeerd door nieuwkomer BBB. De kranten zullen er bol van staan: de aantrekkingskracht van de Hollandse nuchterheid van boerentiepje Caroline (kent u trouwens een andere BBB’er? Ik niet) versus het ongemakkelijke verhaal van de eeuwige McKinsey-man Wopke. Niet dat er op een van de twee gestemd kon worden, maar dat mag de pret niet drukken.

Traditiegetrouw stemde het platteland op het CDA, geen ander beschermde de boerenbelangen als deze oerdegelijke machtspartij. Ook als dat tegen beter weten in was. Dat er veel te veel vee in Nederland wordt gehouden, wisten zij ook wel. Dat dat onhoudbaar zou worden ook. Maar ja, je comfortabele electorale positie hangt wel af van blije boeren. En dus konkelfoes je nog een tijdje door, in dit geval vele jaren. Dat het CDA voor die laffe spagaat de rekening kreeg is niet verrassend. De orkaanachtige opkomst van BBB is dat wel. Het is voor het overgrote deel te danken aan hun eerdergenoemde mediagenieke volksvertegenwoordiger dat andere populistische partijen niet, of aanzienlijk minder van de leegloop van de CDA profiteren.

Maar wat schieten de boeren er nou mee op? Sneaky twijfel zaaien over van alles en nog wat en broodnodige vernieuwing traineren geeft even schijnrust, maar uiteindelijk spat ook de BBBubbel uit elkaar. Dan is de tijd voor een geleidelijk transitie verspeeld en resteert keiharde sanering.

Makkelijk bekkend

Onwillekeurig moet ik denken aan discussies die onze branche-in transitie lang hebben geplaagd: over provisietransparantie en -verboden, vergunningen en vakopleidingen, verzekeraars die al dan niet wankelmoedig ten opzichte van het intermediair staan, toezicht en de kosten ervan… en zo verder. Ook onze branche had een strijd die leek op die tussen CDA en BBB, bij ons Adfiz en CFD (ooit begonnen onder de veelzeggende naam WFD Nee). De twijfelzaaierij en makkelijk bekkende semi-oplossingen waar CFD zijn snelgroeiende achterban mee wist te plezieren, bezorgde Adfiz de nodige hoofdbrekens, vooral omdat onze branche al niet uitblonk en -blinkt in de mate waarin assurantiebedrijven zich samen organiseerden.

Ik herinner mij hun voormalige voorman Alexander van Voorst Vader, gevreesd in de directiekamers van verzekeraars en daarmee, via die verzekeraars, een indirecte machtsfactor in Den Haag. De angst van verzekeraars om tussenpersonen tegen het hoofd te stoten, is echter goeddeels passé: de beroepsgroep moet zijn eigen boontjes doppen, ook in Den Haag. Waar Adfiz de balans zocht tussen een emotionele achterban, matig geïnformeerde volksvertegenwoordigers en een kritische publieke opinie (woekerpolissen!), speelde CFD in op de gevoelens van onvrede van assurantieadviseurs en verkocht kromme onzin in de pers en in de Haagse wandelgangen. Wie denkt dat ze daarmee hun beroepsgroep een dienst hebben bewezen moet ik teleurstellen, integendeel zelfs. Het heeft het imago van het assurantiebedrijf eerder kwaad dan goed gedaan.

Wal keert het schip

Volgens mij is er stilletjes een kentering geweest. CFD pruttelt nog af en toe, maar toetert niet echt meer. Adfiz vertegenwoordigt inmiddels zo’n 85 procent van de zakelijke advisering en bijna de helft van die voor particulieren en is een gerespecteerde gesprekspartner in Den Haag en verre omstreken. Nee, de gevolgen van de transitie zijn nog altijd niet makkelijk. Het vooruitzicht is echter lonkend: een gezonde beroepsgroep, met relevante producten en diensten.

‘Een gezonde beroepsgroep, met relevante producten en diensten, lonkt’

Deze vergelijking gaat op veel punten mank, maar ik vind ‘m hoopgevend. Uiteindelijk blijken brallende volksmenners de realiteit niet te kunnen veranderen, de wal keert het schip. Op naar realistisch denken en doen, en een gezonde toekomst!

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gerda - n.v.t. 13 juni 2023

''Uiteindelijk blijken brallende volksmenners de realiteit niet te kunnen veranderen,'' Een hele goeie!!!

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 13 juni 2023

Leuk stukje Martin en de parallelle ontwikkelingen in de politiek en onze branche zijn inderdaad treffend. En in de basis geef ik je gelijk. Maar zoals je zelf al aangeeft: hier en daar gaat de vergelijking mank. De politiek is niet commercieel gedreven, maar wordt gedreven door partij-idealisten (misschien heb je ooit wel eens ergens gelezen dat het politici gaat om het landsbelang, maar dat is niet zo hoor!). Onze branche wordt uiteindelijk gedreven juist door commerciële belangen (misschien heb je ooit wel eens ergens gelezen dat het alle adviseurs er altijd alleen maar om gaat het klantbelang te dienen, maar dat is ook niet zo hoor!). De vertrekpunten op beide speelvelden zijn dus verschillend, maar het effect is uiteindelijk hetzelfde: Beleidsbepalers denken als eerste “what is in it for me?”, om daarna eens te kijken wat de gevolgen ervan zijn voor de groep die zeggen te dienen. Het zal wel een menselijke trek zijn. Wat klopt is dat op beide speelvelden zo af en toe mensen oppoppen, die op dat moment een sentiment binnen een beperkte groep vertegenwoordigen en daar dan iets mee doen en tijdelijk worden gehoord en vaak bejubeld. Daar doet zich wat mij betreft het gekke verschijnsel voor dat mensen die heel goed zijn in een bepaald vakgebied, getransformeerd worden tot leiders. Iemand moet het toch doen tenslotte. Maar aan een leider stel je nu eenmaal heel andere eisen dan aan zo’n vakman of -vrouw. Ik zal mijn politieke bespiegelingen kort houden, want daar is dit blad niet voor bedoeld. De door jou genoemde Wopke Hoeksta is een mooi voorbeeld van wat ik net beschreef: snel opgekomen (in een crisissituatie) en nog veel sneller weer naar beneden gekomen. Hetzelfde geldt voor vele andere politieke lichtgewichten. Voor onze branche is bijvoorbeeld Sigrid Kaag van belang, want zij is Minister van Financiën. Maar ik kan me tot nu toe zo ongeveer geen enkel markant optreden van haar op haar beleidsterrein herinneren en dat is ook niet zo vreemd als je in de wieg gelegd bent voor de diplomatieke dienst. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Waar we van mening verschillen, is het effect dat nieuwe mensen, zowel in de politiek als in onze branche, kunnen sorteren. Juist kleine bewegingen, soms eenlingen kunnen een verfrissende ontwikkeling inzetten, die wellicht niet altijd, maar toch wel regelmatig een positieve bijdrage inhouden. Wat denk je van de inbreng van mensen als Pieter Omzigt en Renske Leijten? Ze hoeven je kleur niet te zijn, maar ze bereiken door hun oprechte persoonlijke betrokkenheid meer dan een grote partij bij elkaar. En wees eerlijk: Edwin Herdink is toch ook al lang niet meer de Sjors van de Rebellenclub die hij ooit was? Weet je wat overigens het kenmerkende is van mensen zoals de laatste drie die ik noem? Ze staan ergens voor, en dat is niet primair hun baan. Zouden er meer moeten doen!

MoneyView: "Assurantiebelasting op reisverzekeringen ratjetoe"

MoneyView: "Assurantiebelasting op reisverzekeringen ratjetoe"

De assurantiebelasting op reisverzekeringen is in de praktijk een onnavolgbaar ratjetoe. MoneyView stelde een min of meer vergelijkbaar pakket samen met bij reisverzekeringen...

MoneyView in VVP 2-2024: “Onbegrijpelijk dat dit anno 2024 nog kan”

MoneyView in VVP 2-2024: “Onbegrijpelijk dat dit anno 2024 nog kan”

“Als je nu kijkt wat voor producten ‘laten beleggen’ er worden aangeboden en welke informatie hierover voorafgaand aan het openen van zo’n...

Schimmigheid over portefeuille ‘laten beleggen’

Schimmigheid over portefeuille ‘laten beleggen’

(Dion van der Mooren, MoneyView, in VVP 2-2024) Zeker voor mensen die zich niet willen verdiepen in alle losse beleggingsmogelijkheden die een normale beleggingsrekening...

Stijging spaarrente zwakt weer af

Stijging spaarrente zwakt weer af

Na een jaar waarin de spaarrentetarieven een enorme stijging hebben laten zien bij zowel de dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) als lange termijndeposito’s...

Succesvolle boekpresentatie 'Boreling' van Martin Koot

Succesvolle boekpresentatie 'Boreling' van Martin Koot

Martin Koot heeft op 30 maart tijdens een bijzondere bijeenkomst zijn boek Boreling gepresenteerd. Het werd een groot succes. Mensen die wilden komen, konden een...

Op Raisin wordt meer dan 100 miljoen euro per week aan spaargeld gestald

Op Raisin wordt meer dan 100 miljoen euro per week aan spaargeld gestald

De spaarrentes in Nederland zijn weer terug op het niveau van tien jaar geleden, blijkt uit onderzoek door MoneyView. Op 1 maart was het gemiddelde rentetarief 2,5...

MoneyView in VVP 1-2024: personalised pricing niet misbruiken

MoneyView in VVP 1-2024: personalised pricing niet misbruiken

MoneyView roept in VVP 1-2024 verzekeraars op geen misbruik te maken van personalised pricing. Pepijn van Kleef, directeur, somt voorbeelden uit het buitenland op...

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView constateert grote verschillen in de voorwaarden verhogings- en verlagingsrecht AOV. Het onderzoeksbureau bij de publicatie van zijn nieuwe Special Item...

Personalised pricing

Personalised pricing

(Pepijn van Kleef, MoneyView, in VVP 1-2024) Het heeft het nieuws niet écht gehaald. Er zijn geen kamervragen gesteld, er zijn nog geen collectieve claimstichtingen...

MoneyView maakt hypothekendatabase compleet

MoneyView maakt hypothekendatabase compleet

MoneyView heeft ook de hypotheken van Handelsbanken opgenomen in haar database. Het productoverzicht voor de particuliere markt is hiermee compleet, met van elke...