Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Kantoor Kifid

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de commissie in zijn algemeenheid aangeeft wat de consument van een redelijk bekwaam en redelijk handelend hypotheekadviseur mag verwachten. We zetten de normen hieronder op een rij met daarachter het nummer van de uitspraak:

  1. De adviseur dient de benodigde gegevens te verzamelen en dient deze deugdelijk te analyseren (2020-574).
  2. Ten aanzien van de inhoud van door de consument aangeleverde gegevens geldt dat de adviseur ervan mag uitgaan dat die informatie juist is, tenzij er aanwijzingen zijn die tot nader onderzoek van de adviseur nopen (2020-574).
  3. Van de (onafhankelijk) adviseur mag in beginsel worden verwacht dat hij meerdere financiers benadert voor een offerte en de opdrachtgevers keuze tussen verschillende alternatieven biedt. (2020-574).
  4. De adviseur brengt de consument met enige regelmaat op de hoogte van de stand van zaken van de financieringsaanvraag (2020-543).
  5. De adviseur houdt de consument een reëel tijdsbeeld van die aanvraag voor (2020-543).
  6. Van de adviseur wordt verwacht dat hij de aan hem gerichte verzoeken van de geldverstrekker binnen korte tijd aan de consument voorlegt (2020-543).
  7. Van de adviseur mag worden verwacht, als hij vaststelt dat de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering niet meer past bij de looptijd van de nieuwe hypothecaire lening, dat hij dit aan de consument meedeelt (2020-574).

De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

Adfiz: lessen uit Kifid-uitspraak over zorgplicht bij AOV met provisie

De hoogte van de provisie is medebepalend voor je doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met je klanten dus in lijn is met de aard...

Kifid laat adviseur kosten matigen wegens gebrek aan transparantie

Kifid laat adviseur kosten matigen wegens gebrek aan transparantie

(Kifid-uitspraak GC 2021-0009) Consument heeft een opdracht tot dienstverlening ondertekend ten behoeve van de dienstverlening van de Adviseur (Financieel Fit Servicecenter)....

Risico stijging aflossingsvergoeding na sluiten vaststellingsovereenkomst voor rekening consument

Risico stijging aflossingsvergoeding na sluiten vaststellingsovereenkomst voor rekening consument

(Kifid-uitspraak GC 2021-0013) Consument heeft op 3 oktober 2019 ter zitting bij Kifid een vaststellingsovereenkomst gesloten met de adviseur (Stalenhoef) met als...

Kifid sluit Klachtenloket Rentederivaten MKB

Kifid sluit Klachtenloket Rentederivaten MKB

Kifid sluit per 15 januari 2021 op verzoek van DNB het tijdelijke loket Rentederivaten MKB. Eind december 2020 heeft Kifid de laatste nog in behandeling zijnde klacht...

Klager loopt blowtje bij Kifid…

Klager loopt blowtje bij Kifid…

(Kifid-uitspraak GC 2020-1098) Nh1816 weigert volgens Kifid terecht uit te keren aan een klant die een hennepkwekerij in zijn woning had aangelegd. De Geschillencommissie...

Claim onbewoonbaar verklaard...

Claim onbewoonbaar verklaard...

De verzekeraar hoefde er niet op te wijzen dat hij bij eventuele schade aan de onbewoonde woning zou uitkeren op basis van de verkoopwaarde. Aldus Kifid in uitspraak...

Consument moet mondelinge toezegging adviseur bewijzen

Consument moet mondelinge toezegging adviseur bewijzen

(Kifid-uitspraak GC 2020-1087) In verband met de aankoop van een woning heeft consument een gesprek gevoerd met de adviseur en de opdracht tot diensterlening (OTD)...

VVP-katern 'Hypotheken van nu!'

VVP-katern 'Hypotheken van nu!'

In VVP 6 volop aandacht voor hypotheken in het katern 'Hypotheken van nu!' met onder meer de artikelen 'De hypotheekadviseur van nu is geen hypotheekadviseur' en...

Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

Kifid: onbegrijpelijk dat adviseur dossiernotitie pas bij verweer laat zien

(Kifid-uitspraak GC 2020-1088) Consument stelt dat adviseur niet of onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat zijn overlijdensrisicoverzekering een kortere looptijd...

Onverwachte coronakosten niet gedekt op reispolis

Onverwachte coronakosten niet gedekt op reispolis

(Kifid-uitspraak GC 2020-1086) Consument heeft een beroep gedaan op zijn reisverzekering van Interpolis (Achmea) voor de kosten (niet genoemd in de uitspraak) die...