Regelgeving is geen afvinklijstje

Christel van Bommel 2018

Al houdt u zich als financieel dienstverlener nog zo goed aan de Wft, dan kan het toch voorkomen dat u op basis van andere geldende wetten door een rechter op de vingers wordt getikt. Hoe gek het ook klinkt, wat goed is volgens de Wft, kan strijdig zijn met een andere wet. Een aantal voorbeelden.

U heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met een freelance-adviseur. U checkt of de adviseur deskundig is, u heeft een VOG opgevraagd en ook het faillissementsregister en referenten zijn gecheckt. De beloningsafspraak is gemaakt conform het beheerst beloningsbeleid. In het kader van beheerste en integere bedrijfsvoering is het belangrijk, dat u controle heeft over de werkzaamheden van de personen die zich onder uw naam en verantwoordelijkheid bezighouden met financiële dienstverlening. Dit houdt onder andere in dat u de werkzaamheden (en de kwaliteit daarvan) van freelancers controleert, de bevoegdheid heeft en gebruikt om aanwijzingen te geven en bij te sturen en freelancers aantoonbaar informeert over procedures als adviesproces, klachten en incidenten.

Maar sluit dit aan op boek 7 BW, waarin de definitie van een arbeidsovereenkomst staat, en de Wet DBA? Voorheen was een VAR-verklaring voldoende om aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Nu moet u een overeenkomst hebben die de goedkeuring heeft van de Belastingdienst. U moet er dan ook op letten dat er geen werkgeversgezag is. Of er sprake is van persoonlijke arbeid, of dat iemand anders namens de freelancer het werk mag doen. Het is van belang om de overeenkomst met een freelancer goed te laten beoordelen. En een akkoord te krijgen van de Belastingdienst om een naheffing van loonbelasting en sociale premies te voorkomen.

Wanneer een klant een hypotheek bij u wil afsluiten, is het verstandig om een opdrachtbevestiging te laten ondertekenen. Hierin spreekt u onder andere af welke werkzaamheden u voor de klant gaat doen en welke beloning er tegenover staat. Wees bij het beschrijven van de opdracht zo specifiek mogelijk. Wanneer het advies niet overeenkomt met de opdracht van de klant, kunt u alsnog een boete van het Kifid of de burgerlijk rechter krijgen. Ook al heeft u er alles aan gedaan om een passend advies te geven. Het Kifid heeft hier in juni 2017 een uitspraak over gedaan. Een klant stelde dat hij geen passend hypotheekadvies van zijn adviseur had gekregen. Hij miste namelijk in het advies een berekening van alternatieve, goedkopere hypotheekvormen. Het Kifid is echter van mening dat een passend advies niet altijd leidt tot de goedkoopste constructie. Had de klant nadrukkelijk aangegeven dat zijn wens de beste of goedkoopste constructie was, dan had het advies anders kunnen zijn. Volgens de Wft bent u verplicht een passend advies te geven. Conform art. 7:400 BW bent u gehouden aan de opdracht van de klant. Wanneer het de wens van de klant is een hypotheek af te sluiten met de laagste maandlasten, zult u uw advies hierop moeten afstemmen.

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese verordening van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U moet dan kunnen aantonen welke gegevens u verzamelt van de klant, met welk doel, hoe lang u deze gegevens bewaart en met wie u deze gegevens deelt. De klant heeft de volgende rechten: hij mag zijn gegevens inzien, laten aanpassen, laten verwijderen, of opvragen om over te dragen aan een derde. U moet expliciet toestemming hebben van de klant om zijn gegevens te verzamelen. Volgens het

‘Maak gebruik van gezond verstand en wees transparant’

Ken-uw-klant-principe en de Wwft moet u uw klant aantoonbaar identificeren. U stuurt een kopie van het legitimatiebewijs naar de aanbieder en bewaart een kopie daarvan in uw (digitale) klantdossier. Let op: volgens de nieuwe regels moet op het exemplaar dat u bewaart, de foto van de klant en het BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt, omdat deze gegevens geen doel hebben voor uw dienstverlening.

Kan er dan helemaal niets? Zeker wel. Maar wees u ervan bewust welke risico’s u op bepaalde vlakken loopt. Regelgeving is geen afvinklijstje. Maak gebruik van gezond verstand, wees transparant, vraag door en leg alles goed vast. En leg bij twijfel uw vraag voor aan een expert of aan de betreffende instantie.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Schoon in ’t handje

Schoon in ’t handje

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto....

Iedereen aflossingsblij?!

Iedereen aflossingsblij?!

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance-deskundige, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de AFM zijn er nu veel minder mensen met een aflossingsvrije hypotheek...

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

Geen tegenvordering

Geen tegenvordering

HYPOTHEKEN – Het kan verleidelijk zijn. De klant stelt de adviseur aan-sprakelijk en gaat naar Kifid, maar de adviseur heeft eigenlijk ook nog wel een appeltje...

Kampvuur als verbinding

Kampvuur als verbinding

(Jelle Bartels in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Het kijken naar een kampvuur is ontspannend en meditatief. Het helpt om stress te verminderen en een gevoel van rust...

Het MVO-overleg

Het MVO-overleg

(Björn Jalving in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Wat er voor mij in het afgelopen jaar het meest veranderd is op het gebied van duurzaamheid is de verankering...

Kameleons en draaideuren

Kameleons en draaideuren

(Annemieke Postema, RADI AOV, in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ondernemers zijn vaak net kameleons; ze passen zich aan veranderende omstandigheden aan. Maar hoe...

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

Maar dan gaat het toch nog heel snel mis…

(Mieke Dadema in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Ik heb nooit schade, dus ik lees nooit de voorwaarden van mijn eigen verzekeringen. Ik lees die alleen beroepsmatig...

Gelijke kansen

Gelijke kansen

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Voor werkgevers wordt het verplicht een werkwijze te hebben en toe te passen waarin ze aangeven hoe ze het wervings- en selectieproces...

Oprecht betrokken betekent…

Oprecht betrokken betekent…

(Sonja Stalfoort in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Een hogere klant-én medewerkerstevredenheid… Hoe werkt dat precies? In de basis wil iedere medewerker...