Regeling klokkenluiders verplicht

Klok (kerk)

(Adfiz in Ken je Vak! in VVP 2) Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders van kracht geworden. Deze nieuwe wet is een aanscherping van de eerdere Wet huis voor klokkenluiders. Hoewel de nieuwe wet in principe alleen geldt voor bedrijven en organisaties vanaf 50 medewerkers, is een uitzondering gemaakt voor bedrijven die onder antiwitwas- of financiële wetgeving vallen. Daarmee geldt de wet voor iedere financiële adviesonderneming.

In het verleden zijn klokkenluiders niet altijd even goed behandeld. Bekend is het verhaal van klokkenluider Bos, die illegale afspraken over aanbestedingen in de bouwsector aan het licht bracht. In de meeste bedrijven is de bedrijfscultuur gelukkig zodanig dat misstanden besproken kunnen worden en aangepakt worden. Soms is dat niet het geval. Dan is het belangrijk dat medewerkers die ‘aan de bel’ willen trekken, weten hoe ze dat moeten doen en dat ze beschermd zijn. Overigens geldt de wet niet alleen voor medewerkers maar voor alle situaties waar sprake is van een ondergeschiktheidsrelatie (inhuurkracht, toeleverancier, etcetera).

Meldprocedure

De Wet bescherming klokkenluiders verplicht werkgevers om een interne meldprocedure voor (een vermoeden van) misstanden binnen de organisatie op te stellen. In deze meldprocedure moet worden beschreven hoe de onderneming ervoor zorgt dat medewerkers veilig aan de bel kunnen trekken, bij wie ze terecht kunnen en wat er met de melding wordt gedaan. In de meldprocedure moet in ieder geval zijn vastgelegd:

  • hoe de onderneming omgaat met een interne melding;
  • wanneer er sprake is van (een vermoeden van) een misstand. Hierbij geldt onder andere dat er sprake moet zijn van redelijke gronden en dat het maatschappelijk belang mogelijk in het geding is;
  • hoe de medewerker een melding kan doen;
  • bij wie de medewerker de melding kan doen;
  • wie opvolging geeft aan de melding;
  • dat de medewerker in vertrouwen een (externe) adviseur kan raadplegen;
  • dat de medewerker binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging krijgt van zijn melding;
  • binnen welke termijn de medewerker een terugkoppeling krijgt van zijn melding.

‘Hoe kan de medewerker een melding doen?’

Als de interne procedure voor het melden van (een vermoeden van) een misstand binnen de organisatie is opgesteld, moet deze worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Is er geen OR of PVT, dan moet tenminste de helft van het personeel instemmen met de opgestelde interne meldprocedure.

Expliciet

Zodra de interne meldprocedure definitief is geworden, is het verplicht om de medewerkers schriftelijk of elektronisch te informeren over de procedure. Daarbij moet ook expliciet worden vermeld hoe de medewerkers beschermd zijn tegen benadeling bij het melden van een misstand. Tot slot is het ook belangrijk om de medewerkers erop te wijzen dat ze niet verplicht zijn een misstand intern te melden. Het mag ook extern, bijvoorbeeld bij de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens of het Huis voor Klokkenluiders.

Adfiz heeft in haar kennisportaal Klokkenluiders uitgebreidere informatie opgenomen over de Wet bescherming Klokkenluiders. Voor de leden is daar ook een Modelregeling Meldprocedure te downloaden.

Reactie toevoegen

 
Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz land in met opleidingsdag Wtp

Adfiz organiseert in oktober op voor leden en niet-leden vijf verschillende locaties een opleidingsdag Wet toekomst pensioenen voor adviseurs. De opleidingsdag biedt...

Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Beroep op zelfstandig financieel advieskanaal blijft stabiel

Driekwart van de consumenten en negen van de tien bedrijven in Nederland zijn klant van een onafhankelijk financieel adviesbedrijf. Onafhankelijk financieel adviseurs...

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

Adfiz: "Koppel vrijstelling aan verbetering van het energielabel"

“Mensen met lagere inkomens zijn hierdoor gedwongen zich te richten op de huizenmarkt van huizen met een ongunstig energielabel.” Dat stelt Adfiz in...

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Adfiz: goed letten op wettelijke eisen bij beloning freelancers

Een recent gepubliceerde aanwijzing van de AFM laat zien hoe nauwgezet de beloning van freelancers moet voldoen aan de wettelijke eisen, meent Adfiz. De AFM constateerde...

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

Maak gebruik van wat er al mogelijk is

(Uit VVP-special Digitale Innovatie 2023) “Kunstmatige intelligentie, robotisering, big data, machine learning; het zijn stuk voor stuk innovatieve technologieën...

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz: “Gegevensdeling bij keuzebegeleiding niet beperken tot pensioenuitvoerders”

Adfiz wil dat het 'Besluit gegevensverstrekking keuzebegeleiding' vooruitloopt op aankomende Europese regelgeving. Adfiz: “Om een betere keuzebegeleiding mogelijk...

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Zomerserie, deel 8: Enno Wiertsema

Op welke ontwikkelingen is het absoluut noodzakelijk dat financieel adviseurs inspelen? En hoever zal de invloed van AI reiken bij financiële dienstverlening?...

Jeanete van Antwerpen juryvoorzitter duurzame ontwikkeling Adfiz Prestatie Onderzoek

Jeanete van Antwerpen juryvoorzitter duurzame ontwikkeling Adfiz Prestatie Onderzoek

Jeanet van Antwerpen (Lid Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)) is de nieuwe juryvoorzitter van de categorie Duurzame Ontwikkeling in het Adfiz Prestatie...

Onno Paymans volgt Jaap Meijers op bij BIPAR

Onno Paymans volgt Jaap Meijers op bij BIPAR

Tijdens de annual meeting in Madrid is de Nederlandse kandidaat Onno Paymans gekozen tot nieuwe voorzitter van de International Affairs Committee van BIPAR. In deze...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd

Adfiz heeft het uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast aan de gegevens en cijfers zoals ze gelden vanaf 1 juli. Dit geactualiseerde formulier is te gebruiken...