Regels crowdfunding verder aangescherpt

crowdfunding Lindenhaeghe

De vertaling van het Engelse woord zegt het misschien al, crowdfunding duidt op het financieren van een project met relatief kleine investeringen van een groep. De groep investeerders bestaat uit particulieren en ondernemingen. Geldvragers en -gevers vinden elkaar via online platformen. Waar moet men rekening mee houden bij het starten van een crowdfunding-project?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er verschillende vormen van crowdfunding zijn. Zo kan men doneren of sponseren, waarbij het financiële aspect voor de investeerder ondergeschikt is aan het doel van het project. Geldgevers nemen bewust afscheid van hun geld, eventueel met een niet-financiële tegenprestatie. Bij deze vormen is er geen sprake van AFM-toezicht. Daartegenover staat loan based of equity based crowdfunding; hierbij wordt geld uitgeleend of geïnvesteerd. Bij beide vormen is het behalen van rendement belangrijk. Deze twee vormen staan wel onder toezicht van de AFM. In april 2016 heeft de AFM voorschriften geïntroduceerd voor crowdfunding. Deze zijn bedoeld om investeerders te beschermen tegen niet-passende beslissingen. De voorschriften bevatten onder andere de regel, dat een consument via een platform in totaal niet meer dan 80.000 euro kan investeren in leningen.

Investeringstoets

Zodra een consument meer investeert dan 500 euro bij een platform, moet het platform een investeringstoets afnemen. Zodra het bedrag van 5.000, 10.000, 20.000 of 40.000 euro wordt overschreden, moet deze toets worden herhaald. De toets moet inventariseren of de investeerder over voldoende kennis en ervaring beschikt om de risico’s te begrijpen. Ook moet blijken of de investeerder een verantwoord deel van het vrij belegbare vermogen in crowdfunding investeert. De AFM beschouwt maximaal 10 procent van het vrij belegbare vermogen een verantwoord deel. De uitslag van de toets moet objectief worden meegedeeld aan de consument, maar is niet bindend.

Het platform is verder verplicht om voldoende achtergrondinformatie over leningen te verstekken en dient consumenten continu bewust te maken van de risico’s van een investering. Alle benodigde informatie met betrekking tot een project moet 48 uur voor het openen van de inschrijving voor alle investeerders beschikbaar zijn. Een consument heeft de mogelijkheid om een investering actief te bevestigen of binnen 24 uur te ontbinden. Ook noodzakelijk: het platform maakt beleid voor het bepalen van de risicoclassificatie van een lening. De risicoclassificatie van een lening wordt schriftelijk vastgelegd.

Evaluatie

In juli 2017 heeft de AFM de voorschriften uit 2016 geëvalueerd. Hierin komt naar voren, dat investeerders bij crowdfunding gemiddeld genomen ervaren beleggers met een financiële buffer zijn. Hierdoor is de kwetsbaarheid van deze groep beperkt. Naar aanleiding van verdere evaluaties zullen de voorschriften worden aangescherpt of aangepast. Het ministerie van Financiën is inmiddels gestart met het vormgeven van wetgeving voor crowdfunding.

 

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent Actueel’ in VVP helpen wij u op weg. Maandelijks brengen wij verschillende actualiteiten onder de aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw vakgebied?

Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren? Mail uw reactie naar contact@ lindenhaeghe.nl

...

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwe VFN-Gedragscode

Nieuwe VFN-Gedragscode

Op 1 mei 2019 komt de VFN met een nieuwe VFN-Gedragscode. De exacte inhoud is nog niet bekend, maar de VFN heeft inmiddels laten doorschemeren welke in het oog...

CAR-verzekering

CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een combinatie van een AVB, met op de aannemersbranche toegespitste dekkingsrubrieken die het te bouwen object als middelpunt hebben. CAR...

Expirerende lijfrentes

Expirerende lijfrentes

Bij expiratie van een lijfrentepolis of -bankspaarrekening moet bepaald worden wat er met het vrijkomende bedrag gaat gebeuren. Door alle gewijzigde wetgeving...

Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Een WW-uitkering (tijdelijk) stopzetten

Het is mogelijk om op verzoek van de werknemer een WW-uitkering (tijdelijk) stop te zetten. Tot 1 april 2018 kleefde hier wel een nadeel aan; de uitkering stopte,...

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Lindenhaeghe lanceert Inspiratieplatform NLOntdekt

Financieel professionals inspireren en ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden van de toekomst. Dat beoogt Lindenhaeghe met het nieuwe Inspiratieplatform...

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Wft Schade Zakelijk: stilstaan bij de verzekerde som

Voor ondernemers is het verzekeringspakket voor hun bedrijf vaak geen boeiende materie. Ze besteden het risicomanagement, waar het verzekeringspakket bij hoort,...