Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

Tijd via Pixabay

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2021) De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde vorig jaar in hoger beroep dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt tot het informeren van de klant over wijzigingen in het product en relevante wet- en regelgeving. Dit neemt echter niet weg dat je als adviseur op grond van je privaatrechtelijke zorgplicht aanvullende verplichtingen kunt hebben richting de klant; ook als je hierover geen concrete afspraken hebt gemaakt.

Kifid deed medio december de einduitspraak (GC 2020-1051) in een zaak over de doorlopende zorgplicht bij een AOV die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod valt. Kifid oordeelde dat “op een financieel adviseur de zorgplicht rust om de opdrachtgever (de klant) tijdig opmerkzaam te maken op de gevolgen die hem bekend geworden feiten kunnen hebben voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen”. Hierbij hoort een periodieke uitnodiging van de klant voor een onderhoudsgesprek. Hoe vaak zo’n uitnodiging gedaan moet worden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de aard en inhoud van de verzekering. Echter: ook de hoogte van de provisie – in dit geval zo’n tien procent van de premie – speelt een rol bij de beoordeling van de onderhoudsplicht.

‘Verlies bestaande producten die onder de eerbiedigende werking vallen niet uit het oog’

Kifid kwam tot de conclusie dat in het geval van een AOV een frequentie van drie jaren redelijk is. Hierbij speelt ook een rol dat de AOV niet doorliep tot de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor ontving de klant in kwestie gedurende een aantal jaren geen uitkering, terwijl hij wel arbeidsongeschikt was. De aansprakelijkheid van de tussenpersoon wordt echter verminderd met eigen schuld-correctie van 50 procent, omdat de klant zelf ook niet in actie was gekomen toen de einddatum van de verzekering naderde. In de einduitspraak hoeft de adviseur uiteindelijk helemaal geen schadevergoeding te betalen aan de klant, omdat de premie bij verlenging van de verzekering hoger zou zijn uitgevallen dan de uitkering.

Praktische lessen

Hoewel deze uitspraak van Kifid de lijn van eerdere uitspraken nog eens bevestigt, kunnen we hier als branche lessen uit blijven trekken:

1. De hoogte van de provisie is medebepalend voor de doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met klanten in lijn is met de aard van het type product en de hoogte van de provisie die hiervoor wordt ontvangen.

2. Verlies bestaande producten in de portefeuille die onder de eerbiedigende werking vallen niet uit het oog. Sinds de invoering van het provisieverbod geldt voor veel complexe producten enkel de wettelijke zorgplicht, tenzij er aanvullende (belonings)afspraken met de klant zijn gemaakt. Deze stelregel geldt dus niet voor producten die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod vallen

3. Maak afspraken over doorlopende dienstverlening met de klant en volg ze op. Dit voorkomt onduidelijkheid over en weer en bij een eventuele rechtsgang zal een rechter of Kifid veel waarde hechten aan de gemaakte afspraken. In het kennisdossier op adfiz.nl staan modellen om afspraken over de inhoud van de dienstverlening vast te leggen.

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verantwoordelijkheid nemen

Verantwoordelijkheid nemen

Enno Wiertsema: ‘Spiraal moet doorbroken worden.’ Najaar 2020 hebben VNAB, Verbond en Adfiz de handen ineengeslagen om te onderzoeken hoe ze ervoor...

Van Gaal op Adfiz Platformbijeenkomst: financieel adviesabonnement voor alle werknemers

Van Gaal op Adfiz Platformbijeenkomst: financieel adviesabonnement voor alle werknemers

Laat alle werkgevers bij financieel adviseurs een abonnement nemen op financieel advies voor hun werknemers. Aldus Annemarie van Gaal tijdens de woensdagmiddag gehouden...

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Houd wet- en regelgeving proportioneel, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwe maandcolumn op de website van de adviseursorganisatie. Wiertsema:...

Om te huilen...

Om te huilen...

Ook in hoger beroep krijgt Rabobank als tussenpersoon geen gelijk dat verduistering van de uiensorteerlijn of -machine niet verzekerd kon worden. Het Gerechtshof...

Kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming afgeschaft per 1 april

Kennis- en ervaringstoets bij verduurzaming afgeschaft per 1 april

Het besluit om de kennis- en ervaringstoets te schrappen bij een verhoging van de hypotheek voor verduurzaming is definitief. Per 1 april komt deze verplichting...

Beroepsfout: adviseur niet alert genoeg bij overdracht verzekerde opstal

Beroepsfout: adviseur niet alert genoeg bij overdracht verzekerde opstal

Bij een (voorgenomen) overdracht van een via een assurantietussenpersoon verzekerde opstal, vindt de Rechtbank Midden-Nederland, mag worden verwacht dat deze...

'Rauwelijks' ontbinden overeenkomst van opdracht breekt klanten op

'Rauwelijks' ontbinden overeenkomst van opdracht breekt klanten op

(Kifid-uitspraak GC 2021-0203) Kifid komt tot het oordeel dat de adviseur is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, maar omdat de consumenten de adviseur...

Meerjarenplan Adfiz 2021-2023: hoe positioneer ik mij als mens-adviseur in een digitale online wereld?

Meerjarenplan Adfiz 2021-2023: hoe positioneer ik mij als mens-adviseur in een digitale online wereld?

Adfiz zet in het net verschenen Meerjarenplan 2021-2023 in op “realistische verwachtingen van robotisering als ondersteunende, niet als vervangende techniek”....

"Financieel advies te intiem om in een chat te doen”

"Financieel advies te intiem om in een chat te doen”

"Financieel advies is te intiem om in een chat te doen." Aldus Evert-Jan Slootweg (CDA) in de eerste van twee financiële verkiezingsdebatten georganiseerd door...

Focussen op wat financieel advies oplevert

Focussen op wat financieel advies oplevert

De overheid moet de aandacht vestigen op wat financieel advies oplevert, niet op wat het kost. Aldus Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn maandcolumn op de website...