Reikwijdte zorgplicht bij AOV met provisie

Tijd via Pixabay

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2021) De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde vorig jaar in hoger beroep dat de wettelijke zorgplicht uit de Wft zich beperkt tot het informeren van de klant over wijzigingen in het product en relevante wet- en regelgeving. Dit neemt echter niet weg dat je als adviseur op grond van je privaatrechtelijke zorgplicht aanvullende verplichtingen kunt hebben richting de klant; ook als je hierover geen concrete afspraken hebt gemaakt.

Kifid deed medio december de einduitspraak (GC 2020-1051) in een zaak over de doorlopende zorgplicht bij een AOV die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod valt. Kifid oordeelde dat “op een financieel adviseur de zorgplicht rust om de opdrachtgever (de klant) tijdig opmerkzaam te maken op de gevolgen die hem bekend geworden feiten kunnen hebben voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen”. Hierbij hoort een periodieke uitnodiging van de klant voor een onderhoudsgesprek. Hoe vaak zo’n uitnodiging gedaan moet worden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de aard en inhoud van de verzekering. Echter: ook de hoogte van de provisie – in dit geval zo’n tien procent van de premie – speelt een rol bij de beoordeling van de onderhoudsplicht.

‘Verlies bestaande producten die onder de eerbiedigende werking vallen niet uit het oog’

Kifid kwam tot de conclusie dat in het geval van een AOV een frequentie van drie jaren redelijk is. Hierbij speelt ook een rol dat de AOV niet doorliep tot de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor ontving de klant in kwestie gedurende een aantal jaren geen uitkering, terwijl hij wel arbeidsongeschikt was. De aansprakelijkheid van de tussenpersoon wordt echter verminderd met eigen schuld-correctie van 50 procent, omdat de klant zelf ook niet in actie was gekomen toen de einddatum van de verzekering naderde. In de einduitspraak hoeft de adviseur uiteindelijk helemaal geen schadevergoeding te betalen aan de klant, omdat de premie bij verlenging van de verzekering hoger zou zijn uitgevallen dan de uitkering.

Praktische lessen

Hoewel deze uitspraak van Kifid de lijn van eerdere uitspraken nog eens bevestigt, kunnen we hier als branche lessen uit blijven trekken:

1. De hoogte van de provisie is medebepalend voor de doorlopende zorgplicht. Zorg dat de frequentie van onderhoudsgesprekken met klanten in lijn is met de aard van het type product en de hoogte van de provisie die hiervoor wordt ontvangen.

2. Verlies bestaande producten in de portefeuille die onder de eerbiedigende werking vallen niet uit het oog. Sinds de invoering van het provisieverbod geldt voor veel complexe producten enkel de wettelijke zorgplicht, tenzij er aanvullende (belonings)afspraken met de klant zijn gemaakt. Deze stelregel geldt dus niet voor producten die onder de eerbiedigende werking van het provisieverbod vallen

3. Maak afspraken over doorlopende dienstverlening met de klant en volg ze op. Dit voorkomt onduidelijkheid over en weer en bij een eventuele rechtsgang zal een rechter of Kifid veel waarde hechten aan de gemaakte afspraken. In het kennisdossier op adfiz.nl staan modellen om afspraken over de inhoud van de dienstverlening vast te leggen.

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz: "Kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder te maken"

Adfiz: "Kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder te maken"

"Mijn oproep aan adviseurs, maar zeker ook aan verzekeraars, toezichthouder en politiek is deze: de kostendrempel nemen we niet weg door kosten nóg zichtbaarder...

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Toetsing niet uitbreiden naar vakbekwaamheid buiten vakgebied"

"Stop met herhaald toetsen van eerder getoetste vakbekwaamheid en breid inhoud toetsing niet uit naar vakbekwaamheid buiten vakgebied financieel adviseur." Aldus...

Schending zorgplicht kost adviseur 22 mille

Schending zorgplicht kost adviseur 22 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-1013) De consumenten vorderen 20.000 euro vanwege de hogere rente en 2.000 euro aan bemiddelingskosten voor een nieuwe adviseur. De Geschillencommissie...

Hypotheekadviseur had klant moeten waarschuwen

Hypotheekadviseur had klant moeten waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0953) De adviseur had de consument moeten waarschuwen dat de arbeidsovereenkomst van de consument tot enig wantrouwen zou kunnen leiden...

Fout bij overzetten ongevallenpolis voor rekening Gevolmachtigd Agent

Fout bij overzetten ongevallenpolis voor rekening Gevolmachtigd Agent

(Kifid-uitspraak GC 2023-0938) De schadeclaim van de consument vanwege het overlijden van zijn zoon is afgewezen omdat de verzekeringsdekking ‘gezin zonder...

a.s.r., de Vereende en NN genomineerd in categorie Verzekerbaarheid Adfiz-onderzoek

a.s.r., de Vereende en NN genomineerd in categorie Verzekerbaarheid Adfiz-onderzoek

a.s.r., de Vereende en NN zijn genomineerd in de categorie Verzekerbaarheid van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. Adfiz: "De overstromingsdekking van a.s.r. op...

Adviseur moet nagaan of polis correct is opgemaakt

Adviseur moet nagaan of polis correct is opgemaakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0919) Bij het afsluiten van een verzekering moet de tussenpersoon de aspirant-verzekeringnemer informeren over de precieze economische gevolgen...

Wegwijzer Actief Klantbeheer gelanceerd

Wegwijzer Actief Klantbeheer gelanceerd

Een wegwijzer helpt organisaties in drie stappen de juiste afwegingen te maken om Actief Klantbeheer voor hun organisatie en klanten goed te regelen. Het gezamenlijke...

Dazure, NN en TAF genomineerd in categorie Ketenefficiency Adfiz-onderzoek

Dazure, NN en TAF genomineerd in categorie Ketenefficiency Adfiz-onderzoek

Dazure, NN en TAF zijn genomineerd in de categorie Ketenefficiency van het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024. Adfiz: "Op basis van de data-analyse heeft Onesurance...

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

Beroepsfout van bijna 90 mille, maar consument klaagt te laat

(Rechtspraak) De adviseur sloot abusievelijk geen ORV af voor de consument, maar deze klaagde te laat. Tot dat oordeel komt de Rechtbank Noord-Holland. De consument...