Rentegeldigheid na MCD onvergelijkbaar

Voor de invoering van de mortgage credit directive (mcd) gold de afgiftedatum van de offerte bij nagenoeg alle geldverstrekkers als ingangsdatum van de offertetermijn en daarmee ook van de rentegeldigheid. Daar was geen speld tussen te krijgen. Nu gaan aanbieders verschillend om met de ingangsdatum van de rentegeldigheid. De geldigheid van hypotheekoffertes is hierdoor lastig vergelijkbaar.

Sinds de invoering van de MCD is er onderscheid tussen partijen die werken met een rente-aanbod en de partijen die alleen een ‘bindend aanbod’ doen, zoals de regelgeving feitelijk voorschrijft. Hierdoor rijst de vraag wat het startmoment is van de geldigheid van de aangeboden rente, en dus wat de uiterlijke datum is dat de klant aanspraak kan maken op dat rentetarief. Het gros van de markt laat de rentegeldigheidstermijn ingaan op de datum waarop het rente-aanbod wordt afgegeven en blijft hiermee in de buurt van het ‘oude’ systeem.

Bij BLG, Regiobank en SNS Bank start de rentegeldigheid op de dag van de aanvraag van de Hypotheek Uitgangspunten (HUP). Een klant van BLG, Regiobank en SNS zou daarmee in het nadeel zijn vergeleken met de rest van de aanbieders, die de offertetermijn laten starten op het moment van afgifte van het rente-aanbod. De klant is door deze regeling immers geheel afhankelijk van de doorlooptijd van de aanbieder. BLG, Regiobank en SNS stellen dat het rente-aanbod in hun geval binnen twee dagen wordt afgegeven. Bij ASR gaat de geldigheid van de offerte pas in op de dag dat het door de klant getekende rente-aanbod door de geldverstrekker retour wordt ontvangen. Strikt genomen wordt hiermee de offertetermijn met maximaal twee weken opgerekt, aangezien de klant van ASR twee weken de tijd krijgt om het rente-aanbod te tekenen.

Om de offertegeldigheid bij de verschillende hypotheekproducten zuiver te vergelijken moet er daarom goed gekeken worden wanneer een aanbieder deze termijn van start laat gaan.

Geen harde deadline

Verder hanteren sommige aanbieders geen harde deadline voor het laten alopen van de offertetermijn. Bij Argenta krijgt de klant bijvoorbeeld na het uitbrengen van het bindend aanbod gewoon de volle twee weken bedenktijd voor het tekenen hiervan, ook al is de oficiele offertetermijn net daarvoor verstreken. Iets soortgelijks doet ook bijBouwe. Ook bij Allianz kan de offertetermijn nog met een week worden opgerekt. Bij Hypotrust en IQWOON wordt de volle oficiële offertetermijn gehanteerd voor het kunnen uitbrengen van een bindend aanbod en krijgt de klant aansluitend nog steeds de wettelijke twee weken bedenktijd.

Een ander punt is het moment waarop de offerte mag worden verlengd. Van de producten waarvan de offerte kan worden verlengd, kan dat bij Aegon, de ASR WelThuis, BLG, Munt Hypotheek, Regiobank en SNS al in het stadium dat het rente-aanbod is getekend door de klant en er voor de aanbieder tekenen zijn van dossiervorming. Bij de Hypotrust Comfort Hypotheek wordt de garantieverklaring (het rente-aanbod) automatisch verlengd. Bij alle anderen is dat pas vanaf het moment dat het bindend aanbod is afgegeven door de aanbieder. Bij Delta Lloyd is verlengen zelfs pas mogelijk op het moment dat het bindend aanbod door de klant is getekend.

Het luistert nauw

De MCD moest de consument in de gelegenheid stellen een offerte zonder voorbehoud te ontvangen en hypotheekaanbiedingen over de landsgrenzen met elkaar te kunnen vergelijken. Dat lijkt hierdoor niet echt goed gelukt te zijn. MCD is eerder een papieren tijger gewor

‘Voor adviseur is het nog meer van belang dat hij zich informeert over de geldigheid van hypotheekoffertes’

den dan een middel om de consument hoge en gelijke bescherming te bieden. Voor een hypotheekadviseur is het nog meer van belang dat hij goed is geïnformeerd over de geldigheid van hypotheekoffertes. Een termijn van twee, drie of vier maanden zegt niet alles meer. Er zal ook goed gekeken moeten worden naar het moment waarop deze termijn precies ingaat en vanaf welk moment de offertetermijn eventueel kan worden verlengd. Voor een adviseur is dit wel een mogelijkheid om zichzelf te onderscheiden.

Lidy Groenewoud is senior onderzoeker bancaire producten bij MoneyView

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
MoneyView: negatieve rente in opkomst

MoneyView: negatieve rente in opkomst

Net als in voorgaande jaren laat de gemiddelde rente voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) in de eerste twee kwartalen van 2020 een daling zien. Volgens...

Doorlopende reisverzekering niets waard in 'oranje' reisbestemming

Doorlopende reisverzekering niets waard in 'oranje' reisbestemming

De kans is groot dat een doorlopende reisverzekering niets waard is in een reisbestemming met een 'oranje' reisadvies, aldus MoneyView die de reisdekking van negenentwintig...

Mobiele elektronica moet steeds vaker apart verzekerd

Mobiele elektronica moet steeds vaker apart verzekerd

Steeds meer verzekeraars, aldus het Special Item Woonverzekeringen van MoneyView, nemen maatregelen om de schadelast door mobiele elektronica op de inboedelverzekering...

De prijs van je privacy

De prijs van je privacy

In deze periode waarin de coronacrisis de wereld overheerst, speelt weer de discussie op omtrent het gebruik van big data. In China en Taiwan wordt reeds een...

ROMEO kiest voor kennissystemen van MoneyView

ROMEO kiest voor kennissystemen van MoneyView

Adviseurs van hypotheekketen Finzie en serviceprovider HUISMERK (onderdeel van ROMEO Financiële Diensten) gaan de kennissystemen van MoneyView gebruiken. Franchiseketen...

Twee derde aanbieders overweegt nog geen negatieve rente

Twee derde aanbieders overweegt nog geen negatieve rente

Van 26 door MoneyView gevraagde aanbieders blijkt dat ongeveer tweederde (zeventien) geen negatieve rente gaat voeren of dit vooralsnog niet zal gaan doen. Dit zijn...

MoneyView introduceert kennisbank voor adviseurs

MoneyView introduceert kennisbank voor adviseurs

MoneyView heeft haar productadviessoftware Advisa uitgebreid met een kennisbankfunctie, waarmee adviseurs eenvoudig de hele productdatabase kunnen doorzoeken op...

Verzekeraars gaan verschillend om met medische keuringen ORV

Verzekeraars gaan verschillend om met medische keuringen ORV

Verzekeraars gaan heel divers om met het feit dat door de coronacrises medische keuringen in het kader van een orv niet meer kunnen plaatsvinden, aldus een inventaris...

MoneyView lanceert gratis online portal Checkpoint

MoneyView lanceert gratis online portal Checkpoint

MoneyView heeft Checkpoint gelanceerd, een online portal, waarin banken en verzekeraars hunproducten die opgenomen zijn in de database van MoneyView zelf kunnen...

Nu ook informatie over AOV op corona-website MoneyView

Nu ook informatie over AOV op corona-website MoneyView

MoneyView heeft op haar corona-website ook een overzicht geplaatst van relevante voorwaarden vanarbeidsongeschiktheidsverzekeringen en dienstverlening die verzekeraars...