Rentegeldigheid na MCD onvergelijkbaar

Voor de invoering van de mortgage credit directive (mcd) gold de afgiftedatum van de offerte bij nagenoeg alle geldverstrekkers als ingangsdatum van de offertetermijn en daarmee ook van de rentegeldigheid. Daar was geen speld tussen te krijgen. Nu gaan aanbieders verschillend om met de ingangsdatum van de rentegeldigheid. De geldigheid van hypotheekoffertes is hierdoor lastig vergelijkbaar.

Sinds de invoering van de MCD is er onderscheid tussen partijen die werken met een rente-aanbod en de partijen die alleen een ‘bindend aanbod’ doen, zoals de regelgeving feitelijk voorschrijft. Hierdoor rijst de vraag wat het startmoment is van de geldigheid van de aangeboden rente, en dus wat de uiterlijke datum is dat de klant aanspraak kan maken op dat rentetarief. Het gros van de markt laat de rentegeldigheidstermijn ingaan op de datum waarop het rente-aanbod wordt afgegeven en blijft hiermee in de buurt van het ‘oude’ systeem.

Bij BLG, Regiobank en SNS Bank start de rentegeldigheid op de dag van de aanvraag van de Hypotheek Uitgangspunten (HUP). Een klant van BLG, Regiobank en SNS zou daarmee in het nadeel zijn vergeleken met de rest van de aanbieders, die de offertetermijn laten starten op het moment van afgifte van het rente-aanbod. De klant is door deze regeling immers geheel afhankelijk van de doorlooptijd van de aanbieder. BLG, Regiobank en SNS stellen dat het rente-aanbod in hun geval binnen twee dagen wordt afgegeven. Bij ASR gaat de geldigheid van de offerte pas in op de dag dat het door de klant getekende rente-aanbod door de geldverstrekker retour wordt ontvangen. Strikt genomen wordt hiermee de offertetermijn met maximaal twee weken opgerekt, aangezien de klant van ASR twee weken de tijd krijgt om het rente-aanbod te tekenen.

Om de offertegeldigheid bij de verschillende hypotheekproducten zuiver te vergelijken moet er daarom goed gekeken worden wanneer een aanbieder deze termijn van start laat gaan.

Geen harde deadline

Verder hanteren sommige aanbieders geen harde deadline voor het laten alopen van de offertetermijn. Bij Argenta krijgt de klant bijvoorbeeld na het uitbrengen van het bindend aanbod gewoon de volle twee weken bedenktijd voor het tekenen hiervan, ook al is de oficiele offertetermijn net daarvoor verstreken. Iets soortgelijks doet ook bijBouwe. Ook bij Allianz kan de offertetermijn nog met een week worden opgerekt. Bij Hypotrust en IQWOON wordt de volle oficiële offertetermijn gehanteerd voor het kunnen uitbrengen van een bindend aanbod en krijgt de klant aansluitend nog steeds de wettelijke twee weken bedenktijd.

Een ander punt is het moment waarop de offerte mag worden verlengd. Van de producten waarvan de offerte kan worden verlengd, kan dat bij Aegon, de ASR WelThuis, BLG, Munt Hypotheek, Regiobank en SNS al in het stadium dat het rente-aanbod is getekend door de klant en er voor de aanbieder tekenen zijn van dossiervorming. Bij de Hypotrust Comfort Hypotheek wordt de garantieverklaring (het rente-aanbod) automatisch verlengd. Bij alle anderen is dat pas vanaf het moment dat het bindend aanbod is afgegeven door de aanbieder. Bij Delta Lloyd is verlengen zelfs pas mogelijk op het moment dat het bindend aanbod door de klant is getekend.

Het luistert nauw

De MCD moest de consument in de gelegenheid stellen een offerte zonder voorbehoud te ontvangen en hypotheekaanbiedingen over de landsgrenzen met elkaar te kunnen vergelijken. Dat lijkt hierdoor niet echt goed gelukt te zijn. MCD is eerder een papieren tijger gewor

‘Voor adviseur is het nog meer van belang dat hij zich informeert over de geldigheid van hypotheekoffertes’

den dan een middel om de consument hoge en gelijke bescherming te bieden. Voor een hypotheekadviseur is het nog meer van belang dat hij goed is geïnformeerd over de geldigheid van hypotheekoffertes. Een termijn van twee, drie of vier maanden zegt niet alles meer. Er zal ook goed gekeken moeten worden naar het moment waarop deze termijn precies ingaat en vanaf welk moment de offertetermijn eventueel kan worden verlengd. Voor een adviseur is dit wel een mogelijkheid om zichzelf te onderscheiden.

Lidy Groenewoud is senior onderzoeker bancaire producten bij MoneyView

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
VKG winnaar Adviescampagne 2019

VKG winnaar Adviescampagne 2019

De campagne ‘De klant vertelt’ van VKG is de winnaar van de VVP Adviescampagne 2019. Dit maakte juryvoorzitter en Adfiz-directeur Enno Wiertsema bekend...

Loop eens binnen bij het plaatselijke assurantiekantoor

Loop eens binnen bij het plaatselijke assurantiekantoor

(door Marco Pettinga, MoneyView) Ik maakte laatst een tijdreis. Ik had afgesproken met een aantal van mijn klasgenoten van de middelbare school. We genoten van elkaars...

Eerste special item fiets- en bromverzekeringen MoneyView

Eerste special item fiets- en bromverzekeringen MoneyView

ANWB en Unigarant scoren in het eerste MoneyView Special Item over fiets- en bromfietsverzekeringen vijf sterren op de voorwaarden van hun fietsverzekering. MoneyView:...

MoneyView: vijf sterren voor  zzp-pensioenoplossing van BrightPensioen

MoneyView: vijf sterren voor zzp-pensioenoplossing van BrightPensioen

Moneyview heeft in de categorie lijfrente-beleggingsproducten BrightPensioen voor de derde keer beloond met vijf sterren. Daarmee is BrightPensioen de enige zzp-pensioenoplossing...

Negatieve rente dringt door tot particuliere pensioenproducten

Negatieve rente dringt door tot particuliere pensioenproducten

De negatieve rente is inmiddels ook doorgedrongen tot de particuliere pensioenproducten, aldus MoneyView in haar nieuwste Special Item Lijfrentes. Het onderzoeksbureau:...

Adviescampagne 2019: onafhankelijk spreekuur

Adviescampagne 2019: onafhankelijk spreekuur

"Iedereen kan zonder schroom met zijn of haar adviesvraag bij u terecht – en bij honderden, mogelijk duizenden van uw collega’s in het land. Wij noemen...

Onafhankelijk Financieel Spreekuur

Onafhankelijk Financieel Spreekuur

(door Martin Koot, MoneyView) Bedenk een campagne om het imago van onafhankelijke financieel adviseurs te verbeteren, inclusief budgetvoorstel en te verwachten...

Tarief direct ingaand pensioen leidt steeds vaker tot teleurstelling

Tarief direct ingaand pensioen leidt steeds vaker tot teleurstelling

(door Dion van der Mooren, MoneyView) Op 15 augustus jongstleden heeft de geschillencommissie financiële dienstverlening uitspraken gedaan in twee verschillende...

Bijlenen voor verduurzaming steeds vaker mogelijk

Bijlenen voor verduurzaming steeds vaker mogelijk

Het is, aldus het Special Item Hypotheken van MoneyView, inmiddels bij 44 van de 55 annuïteitenproducten mogelijk om meer te lenen bij aankoop van een duurzame...

Aanbod autopolissen gehalveerd

Aanbod autopolissen gehalveerd

MoneyView verwacht dat het aanbod van autoverzekeringen (nog) verder zal afnemen. "In 2015 waren er nog 80 producten met een Volledig Casco-dekking af te sluiten,...