Resterende jaarpremie

Kantoor Kifid

PAARDENVERZEKERING – Op 3 juli 2020 is het paard van de consument geeuthanaseerd en om die reden is de verzekering per die datum beëindigd. De bemiddelaar (Xcellent Horse Insurance) heeft een schadevergoeding uitgekeerd van 90 procent van het verzekerd bedrag in verband met blijvende ongeschiktheid verminderd met de restwaarde euthanasie. Verder is de consument erover geïnformeerd dat, omdat sprake is van totaal verlies, de resterende jaarpremie tot 8 februari 2021 in mindering wordt gebracht op de uitkering. De te verrekenen premie bedraagt 283,62 euro. De consument beklaagt zich hierover, zonder succes.

De Geschillencommissie: “In de Algemene Voorwaarden is in artikel 11.1.1 bepaald dat bij totaal verlies de premie over het resterende gedeelte van het verzekeringsjaar verschuldigd is. De wet verzet zich niet tegen deze bepaling. In artikel 7:938 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat geen premie is verschuldigd als in het geheel geen risico is gelopen en dat als over een vol verzekeringsjaar geen risico is gelopen, over dat jaar geen premie is verschuldigd. In deze situatie is geen sprake van een vol verzekeringsjaar waarin geen risico is gelopen omdat de verzekeraar in het destijds lopende verzekeringsjaar wel een risico heeft gelopen. Bovendien is de genoemde wettelijke bepaling niet van dwingend recht – vergelijk artikel 7:943 BW - en kan hiervan in de voorwaarden op welke manier dan ook worden afgeweken. De wetgever heeft in artikel 7:939 BW voor een bijzondere situatie een afwijking in de wet opgenomen waarvan op grond van artikel 7:943 lid 1 niet mag worden afgeweken in de verzekeringsvoorwaarden maar deze situatie doet zich hier niet voor nu het in hetonderhavige geval gaat om een automatische beëindiging in geval van totaal verlies en niet om een tussentijdse opzegging door een verzekeraar.” – Uitspraak GC 2021-0170

Reactie toevoegen

 
Meer over
Algehele verzorging niet hetzelfde als kosten van uitvaart

Algehele verzorging niet hetzelfde als kosten van uitvaart

(Kifid-uitspraak GC 2021-0571) Ter discussie staat de uitleg van de dekkingsbepaling ‘algehele verzorging van de uitvaart’. De Geschillencommissie...

Commissie van Beroep: verzekeraar wees te laat op niet-nakomen mededelingsplicht

Commissie van Beroep: verzekeraar wees te laat op niet-nakomen mededelingsplicht

Wijst een verzekeraar de verzekerde te laat op de gevolgen van het niet nakomen van de mededelingsplicht, dan mag de verzekeraar de verzekering niet beëindigen....

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Kifid herhaalt: Yarden mocht en bloc-clausule toepassen

Ook in nieuwe uitspraken meent Kifid dat Yarden terecht gebruik heeft gemaakt van de en bloc-clausule. De Geschillencommissie in vrijdag gepubliceerde uitspraken...

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

Zand in kruipruimte geen onderdeel gebouw

(Kifid-uitspraak GC 2021-0528) De riolering onder de vloer van de woning van de consument is gebroken en hierdoor is rioolwater de kruipruimte ingestroomd, waardoor...

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

Geschillenregeling BKR gaat over naar Kifid

De Geschillenregeling BKR gaat per 1 oktober 2021 over naar Kifid. Aanleiding daarvoor is de grote overlap en samenloop van klachten bij de Geschillencommissie...

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

Consument mocht er niet op vertrouwen dat overeenkomst ongewijzigd was voortgezet

(Kifid-uitspraak GC 2021-0488) De consument heeft in 2008 een service-abonnement afgesloten bij de rechtsvoorganger van de adviseur. Daarvan maakte een jaarlijkse...

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

Kifid roept financieel dienstverleners op ‘afkoelingsperiode’ te hanteren

“Met minimaal een jaar ‘afkoelingsperiode’ geven wij het voorbeeld, dat wat ons betreft ook door financiële dienstverleners zou kunnen worden...

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Voor de zomer kabinetsappreciatie initiatiefnota Alkaya over Kifid

Het kabinet werkt aan een appreciatie van de initiatiefnota inzake Kifid van SP-Kamerlid Alkaya en zal deze de Tweede Kamer rond de zomer doen toekomen. Dat is te...

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Geldbelangen wil aanpassing reglement en arbeidsvoorwaarden Kifid-secretarissen

Om aan alle schijn van belangenverstrengeling tussen Kifid-secretaris en financieel dienstverlener een einde te maken, moet Kifid in het reglement en in de arbeidsvoorwaarden...

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

Verzaken zorgplicht kost adviseur bijna zeven mille

(Kifid-uitspraak GC 2021-0479) De consument heeft op 14 augustus 2019 waterschade ontdekt aan zijn chalet. Deze schade heeft hij bij de tussenpersoon (Assurantiekantoor...