Risico-opslag over maar één deel aanpassen

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN – In 2006 sluit de consument een hypothecaire geldlening. De geldlening bestaat uit een aflossingsvrij leningdeel en een spaarhypotheek. Op de totale lening rust een risico opslag van 0,3 procent.

Op enig moment verzoekt de consument om, gelet op de gestegen waarde van de woning, de risico-opslag over het aflossingsvrije lening deel te verwijderen en de risico-opslag over het gedeelte van de spaarhypotheek te handhaven. De geldverstrekker weigert dit. Het vervallen van de risicoopslag kan alleen voor beide leningdelen gelden. De Geschillencommissie is het met dit standpunt van de geldverstrekker eens: “Geldverstrekker heeft aan Consumenten één geldlening bestaande uit twee leningdelen verstrekt. Bij deze geldlening hoort één schuldmarktwaardeverhouding. De hoogte van deze verhouding wordt bepaald door de totale schuld van Consumenten ten opzichte van de marktwaarde van de woning en deze verhouding verschilt niet per leningdeel. De aflossingswijze, het rentepercentage en het rentetype zijn bij het bepalen van de schuldmarktwaardeverhouding niet van belang. Door een verandering in de schuldmarkt-waardeverhouding kan de tariefklasse waarin de geldlening valt veranderen.

Uit de Leningsvoorwaarden volgt dat alle leningdelen (dus: de gehele lening) bepalend zijn voor de bepaling van de tariefklasse. Dat de nieuwe tariefklasse (en daarmee ook de te betalen risicoopslag) dan voor de gehele geldlening geldt, beschouwt de Commissie dan ook als een redelijke uitleg van de Leningsvoorwaarden.”

Reactie toevoegen

 
VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken, VVP 3-2024

(Leren van Kifid-uitspraken, Ken je vak!, VVP 3-2024) De samenvatting Hypotheken wordt u aangeboden door de NVHP. Klant moet stukken wel lezen HYPOTHEKEN - Consument...

Duurzame drager, lekker praktisch

Duurzame drager, lekker praktisch

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance-deskundige, in Ken je vak! VVP 2-2024) Kifid oordeelde recent in twee uitspraken dat de (gewijzigde) voorwaarden van...

Gedoe met taal

Gedoe met taal

(Mieke Dadema, Soepel, in Ken je vak! VVP 2-2024) Wie bezig is met een onderwerp als laaggeletterdheid word zelf bewuster van zijn of haar eigen taalvaardigheid....

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Nieuw commissielid Geschillencommissie Kifid

Elly van Zadelhoff wordt per 1 juli 2024 benoemd tot lid van de Geschillencommissie Kifid. Van Zadelhoff werkte onder meer voor een ambtenarenbond, wetenschappelijk...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

(Dennie van den Biggelaar, Onesurance, in Ken je vak! VVP 2-2024) In dit tweede deel van de serie AI in de Adviespraktijk beantwoorden we de vraag: hoe operationaliseer...

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

Kifid: te laag bedrag, geen beroep

(Kifid-uitspraak GC 2024-0444) Een consument heeft een klacht ingediend omdat in zijn optiek de uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering een beroepsfout heeft...

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Nieuwe bestuursleden NVHP

Nieuwe bestuursleden NVHP

Maaike de Swart en Nihal Vogels zijn benoemd tot lid van het bestuur van de NVHP. De Swart is werkzaam bij Lamberink Makelaars & Adviseurs, Vogels heeft haar...