Risico-opslag over maar één deel aanpassen

Kifid 2017 (deel logo)

HYPOTHEKEN – In 2006 sluit de consument een hypothecaire geldlening. De geldlening bestaat uit een aflossingsvrij leningdeel en een spaarhypotheek. Op de totale lening rust een risico opslag van 0,3 procent.

Op enig moment verzoekt de consument om, gelet op de gestegen waarde van de woning, de risico-opslag over het aflossingsvrije lening deel te verwijderen en de risico-opslag over het gedeelte van de spaarhypotheek te handhaven. De geldverstrekker weigert dit. Het vervallen van de risicoopslag kan alleen voor beide leningdelen gelden. De Geschillencommissie is het met dit standpunt van de geldverstrekker eens: “Geldverstrekker heeft aan Consumenten één geldlening bestaande uit twee leningdelen verstrekt. Bij deze geldlening hoort één schuldmarktwaardeverhouding. De hoogte van deze verhouding wordt bepaald door de totale schuld van Consumenten ten opzichte van de marktwaarde van de woning en deze verhouding verschilt niet per leningdeel. De aflossingswijze, het rentepercentage en het rentetype zijn bij het bepalen van de schuldmarktwaardeverhouding niet van belang. Door een verandering in de schuldmarkt-waardeverhouding kan de tariefklasse waarin de geldlening valt veranderen.

Uit de Leningsvoorwaarden volgt dat alle leningdelen (dus: de gehele lening) bepalend zijn voor de bepaling van de tariefklasse. Dat de nieuwe tariefklasse (en daarmee ook de te betalen risicoopslag) dan voor de gehele geldlening geldt, beschouwt de Commissie dan ook als een redelijke uitleg van de Leningsvoorwaarden.”

Reactie toevoegen

 
Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

Kifid: beide verkeersdeelnemers niet aansprakelijk voor ongeval

(Kifid-mondelinge uitspraak GC 2023-0862, bindend) Bij een botsing tussen de consument en een tegenpartij is er discussie ontstaan of de weg waaruit de consument...

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

Kifid: lange doorlooptijd valt Rabobank niet te verwijten

(Kifid-uitspraak GC 2023-0864, bindend) Consumenten verwijten de Rabobank een lange doorlooptijd waardoor een lager renteaanbod was verlopen. De Geschillencommissie...

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Schoon in ’t handje

Schoon in ’t handje

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto....

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

Kifid: "Te laat klagen, vordering afgewezen"

(Kifid-uitspraak GC 2023-0780 (Bindend) Een consument voert tegen ING twee klachtonderdelen aan. Hij beklaagt zich over het verloop van het aanvraagtraject voor...

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

Kifid: consument grof nalatig, toch vergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2023-0779, bindend) Een consument is slachtoffer geworden van afpersing waarbij derden de beschikking hebben gekregen over zijn bankpas, pincode...

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

Kifid: klacht tegen De Hypotheker Papendrecht ongegrond

(Kifid-uitspraak GC 2023-0757, Bindend) In verband met het naderende einde van de looptijd van één van de leningdelen van een hypotheek bij Obvion...

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

Kifid: Rabobank keurt ten onrechte creditcard-betaling af

(Kifid-uitspraak GC 2023-0758, Bindend) De consument houdt een creditcard aan bij de Rabobank. Hij heeft een huurauto gereserveerd voor tijdens zijn vakantie in...

Hoe luidt de opdracht?

Hoe luidt de opdracht?

HYPOTHEKEN – De consument heeft contact gezocht met zijn adviseur. Hij geeft aan zijn hypothecaire lening bij zijn geldverstrekker te willen verhogen voor...