Robot direct inzetbaar

Paul van Brederode

Vroeger kon men rustig wachten op een vraag of verzoek van de klant. Er werd enkel verwacht vraagstukken op te lossen wanneer deze zich aandienden. Echter, de wereld is veranderd, er wordt méér van de branche verwacht: een proactieve houding richting de klant. Zowel klant als de Wft vraagt om die proactieve houding (zorgplicht), maar hoe kan de branche die goed invullen?

In de ideale situatie zullen CRM-systemen aan gebruikers aangeven wat er gedaan moet worden (‘events’ creëren) en waarop men in actie moet komen. De CRMsystemen moeten daarvoor worden uitgebreid met ‘Event Driven Chain’-technologie. Indien dat er niet in zit, wordt als tussenoplossing een event-generator van Advies-Expert gebruikt. Daarmee wordt de gebruiker -de kennismedewerker-doorlopend tot actie richting klant gestimuleerd. We gaan de robot inzetten.

Stap 1

Het CRM-pakket stuurt de kennismedewerker aan: ‘klant A heeft een verzekering, past deze wel bij de klantsituatie? Wil je dat ik de klant daarover aanschrijf?’ (samenwerking kennismedewerker en robot).

Stap 2

 

De kennismedewerker stelt vast of de actie gefiatteerd kan worden.

Stap 3

Zo ja, dan neemt de robot contact op met de klant, informeert, bevraagt en suggereert mogelijkheden (samenwerking klant en robot). De klant krijgt vervolgens een samenvatting en de kennismedewerker een ‘verwerkingsadvies’.

Stap 4

De kennismedewerker kan het advies samen met de klant afronden.

Event gedreven denken (stap 1)

Er zijn vele voorbeelden te bedenken, een eigen actieve pakketanalyse, onderhoud van lopende contracten, een naverrekeningsformulier of AOVonderhoudsformulier, de opstal- en inboedelwaardemeters. Het zijn allemaal ‘events’.

Kennismedewerker (stap 2 en 4)

De kennismedewerker doet werk op het niveau van de kennis. De repeterende werkzaamheden en het bevragen van de klant wordt door de robot gedaan.

Klantcontact (stap 3)

Om de klant te informeren, hebben we hulp nodig van een robot die contact opneemt met de klant en oplossingen voorstelt. De robot in deze stap is gevuld met kennis, is interactief en kan een dialoog aangaan met de klant. Een interactief systeem reageert op input van de klant, past de vraagstelling daarop aan en is in staat een vorm van advies te produceren. De robot mobiliseert de tijd van de klant, zodat we de tijd die we daarmee besparen aan advies kunnen besteden.

Resultaat

Er is dan voldaan aan de zorgplicht, er is gestructureerde communicatie richting klant en de klantwaarde is geoptimaliseerd. Een robot die dit allemaal kan, bestaat al en is volledig operationeel. Deze robot is direct inzetbaar voor de branche. Het is een platform met kennis, uitwisselbare data, (SIVI) koppelingen en Wft-proof dossiervorming.

Adviseur Paul van Brederode richtte samen met Rob Ubels Zeef Software op. De experts leggen uit hoe financieel adviseurs en robot samen kunnen excelleren. Hun eerste columns waren een aanloop naar de Dag van het Topadvies 2018, gehouden op 20 juni. Nu pakken ze door.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kapot verdienmodel vervangen

Kapot verdienmodel vervangen

De verzekeringsdistributie was vroeger keurig geregeld onder het motto ‘draagt elkanders lasten’ en de tussenpersoon liftte middels provisie mee op...

Robot nog lang geen adviseur

Robot nog lang geen adviseur

‘Omarm een robot, ga voor advies’. Dat was het motto van de VVP Dag van het Topadvies 2018. De deelnemers kregen tal van tips hoe ze als financieel...

Voorsprong, rust en een betere marge

Voorsprong, rust en een betere marge

Zoals aangegeven in de column in VVP 3, kunnen de robot en de financieel adviseur prima samenwerken. Inventarisatie door de robot, analyse en het aandragen van...

Robot geeft voor, adviseur scoort

Robot geeft voor, adviseur scoort

Uw dienstverlening als financieel adviseur voor de consument bestaat uit drie delen: het inventarisatiegedeelte, de analyse en het aandragen van mogelijke oplossingen....

Omarm een robot, ga voor advies!

Omarm een robot, ga voor advies!

VVP organiseert op 20 juni 2018 op Landgoed De Horst in Driebergen Zeist (De Baak) voor de vierde keer de Dag van het Topadvies. Dit maal onder de titel: 'Omarm...

Informeren, analyseren, oplossen

Informeren, analyseren, oplossen

Wie hebben belang bij een kwalitatief hoogstaand advies? Allereerst de klant, hij is immers de consument van de geleverde dienstverlening. Ook de financieel adviseur,...