Rol inkomensadviseur verandert

Peter Abelskamp

“ik daag inkomensadviseurs wel eens uit om de opleiding arbeids-en organisatiepsychologie te volgen.” Met deze uitspraak vat Nvia-voorzitter Peter Abelskamp de veranderde rol van de inkomensadviseur treffend samen. “De inkomensadviseur ontwikkelt zich van tussenpersoon in verzekeringen naar echte adviseur, die snapt dat werken an sich verandert.”

Abelskamp, in het dagelijkse leven Business Leader Health&Workforce Risk Management Netherlands bij Mercer: “We hebben het nu steeds over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar wat betekent dit nou precies? Duurzaam inzetbaar houdt in dat mensen fit en gemotiveerd genoeg blijven om langer te kunnen doorwerken, nu de AOW-leeftijd opschuift. Pak de statistieken erbij en je ziet dat ouderen niet vaker, maar gemiddeld wel langer ziek zijn. En de WIA-instroom verdubbelt vanaf 55 jaar, afgezet tegen de instroom op 40-jarige leeftijd. Dat is niet erg, maar dit soort data zijn de basis van een meer adviserende rol.

“Ik spreek zelf geregeld vijftigers die het idee hebben dat ze fulltime aan de slag moeten blijven tot hun 68ste of misschien nog wel langer. Niet zelden blijkt echter dat ze het financieel niet meer nodig hebben om fulltime te werken. Ik ken mensen die er tegen deze achtergrond voor hebben gekozen een dag minder te gaan werken en die daar heel blij mee zijn. En dus hun pensioen heus wel gaan halen, ook al schuift dat een paar jaar op.

“Duurzaam inzetbaar zijn, betekent dat niet ook een stukje eigen verantwoordelijkheid van werknemers? Ik stel wel eens de vraag: stel dat het bedrijf waar je werkt morgen failliet gaat, welke kans heb jij dan op de arbeidsmarkt van nu? Wanneer heb jij voor het laatst een cursus gevolgd? Natuurlijk moeten werkgevers hun medewerkers faciliteren, maar het is ook belangrijk dat werknemers inzien dat ze zelf keuzes maken.”

Dit laatste is des te belangrijker omdat het werken in Nederland op zich verandert. Kijk naar het explosief groeiende aantal zzp’ers. Op zich is een zzp’er voor een bedrijf dat met hem samenwerkt geen ziekte- of arbeidsongeschiktheidsrisico. Maar er ontstaan weer andere vraagstukken.

Flex als nieuwe norm

Abelskamp: “Flex wordt steeds meer de norm. Maar hoe zorg je nou dat ze hart voor je zaak hebben? De binding is doorgaans veel minder. Passen benefits zoals we ze kennen nog wel bij deze ontwikkeling? Moet je nog wel een uitgebreide pensioenregeling met een eigen pensioenfonds met verplichte deelname willen hebben?

“In onze gesprekken met werkgevers merken we dat steeds meer bedrijven en organisaties inzien dat er een andere aanpak nodig is. In essentie komt het er op neer dat steeds meer bedrijven begrijpen dat ze hun productiviteit kunnen verhogen door het zo laag mogelijk houden van de instroom in de WIA. Natuurlijk ook omdat ze dan het voordeligst uit zijn, maar ook omdat het goed is voor hun bedrijfscontinuïteit.

“Maar we moeten als inkomensadviseurs zeker nog wel aan de weg timmeren. Iedere werkgever die je het vraagt, vindt het belangrijk om goed voor zijn personeel te zorgen. Maar als je doorvraagt: wat doe je dan precies voor je mensen, dan blijft het nog te vaak stil. En je merkt toch dat werkgevers gewend zijn aan de tussenpersoon die binnenstapt om een verzekering te verkopen. Dat beeld ijlt na. Het is dus heel belangrijk je verhaal op te bouwen rond de klant in plaats van rond verzekeringen. Misschien heeft de werkgever die verzekeringen wel nodig, maar ze vormen dan hooguit nog het sluitstuk.” De 12-jaarspropositie bij werkgevers aanprijzen alleen maar vanuit provisiemotief, is dan ook iets wat echt niet meer bij deze tijd past.

Samenvoeging

Adviseurs kunnen hun toegevoegde waarde momenteel natuurlijk uitstekend bewijzen. Per 1 januari worden WGA-vast en WGA-flex immers samengevoegd.

Grote vraag voor werkgevers: is het interessant om in dit verband eigen-risicodrager te blijven of te worden?

Volgens Abelskamp speelt de vraag vooral bij grotere ondernemingen. “Bij Mercer zeggen we tegen bedrijven tot 30 werknemers: waarom zou je niet in het publieke stelsel willen blijven? Voor de hele grote bedrijven is publiek of privaat een ander issue; zij zijn prima in staat het risico zelf te dragen, mits ze zeker weten dat ze grip hebben op hun verzuim en instroom. Dan willen ze eigenlijk zo min mogelijk verzekeren. Onze indruk is dat een derde van de werkgevers het vraagstuk heeft opgepakt, maar dat twee derde er nog niet echt mee bezig is of nog onbewust is. Dat verbaast ons, want het gaat om veel geld.”

Verbeterd

Is Nederland nu uiteindelijk beter af gebleken met al die veranderingen in de sociale zekerheid? Abelskamp vindt van wel. “Het is ooit begonnen bij Lubbers, die zei ‘Nederland is ziek’. We waren het normaal gaan vinden dat zoveel mensen niet deelnamen aan het arbeidsproces. Ondertussen waren samenleving en werkgevers er heel veel geld aan kwijt. Het verslechterde onze internationale concurrentiepositie. Gevolg: minder productie, meer werklozen. Dankzij alle ingrepen is dit sterk verbeterd. Dat zonder dat de rechten van werknemers echt zijn aangetast. En natuurlijk hebben werkgevers financieel belang bij het beperken van de instroom. Maar ik geloof dat werkgevers ook meer oprechte belangstelling hebben voor het welzijn van hun werknemers.

“Daar ligt ook onze toekomst als inkomensadviseur. En ga nou niet zeggen: mkb-bedrijven zijn te klein om hun medewerkers te helpen gezond en fit te blijven. Wees creatief, dan kun je heus wel iets bedenken om ook deze bedrijven te helpen de instroom aanvaardbaar te houden.”

‘Het is heel belangrijk je verhaal op te bouwen rond de klant in plaats van rond verzekeringen’

Reactie toevoegen

 
Editie
Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

De onderhandelingen met werkgeversorganisatie VNO/NCW, over het verlengen en verruimen van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) zijn vastgelopen melden vakbonden...

Ommekeer ten goede bij ziekteverzuim

Ommekeer ten goede bij ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het derde kwartaal van 2023 4,8 procent. Net als in de eerste twee kwartalen van dit jaar was het verzuim lager dan een...

RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) raadt met klem af werkgevers de mogelijkheid te geven om na het eerste ziektejaar re-integratiespoor 1 af te sluiten,...

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV heeft haar kennisdocument over de verplichte AOV voor zelfstandigen geactualiseerd. Deze 2.0 versie is een update van de 1.0 versie van juni 2023. Aan...

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Minister Van Gennip is de internetconsultatie gestart van de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’. Dit houdt in dat alleen op basis van wat mensen...

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2023) De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers wordt nog verlengd tot en met 31 december 2024....

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie...

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over het derde kwartaal van 2023 komt uit op 6,9. Dat is een daling van 6,4 procent ten opzichte van 2022. Ook in het...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

Ziekteverzuim: kostenpost én kans

(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 4, 2023) Het ziekteverzuim in Nederland stijgt. In 2022 kostte dat werkgevers maar liefst 27 miljard euro. Nooit...