Rol inkomensadviseur verandert

Peter Abelskamp

“ik daag inkomensadviseurs wel eens uit om de opleiding arbeids-en organisatiepsychologie te volgen.” Met deze uitspraak vat Nvia-voorzitter Peter Abelskamp de veranderde rol van de inkomensadviseur treffend samen. “De inkomensadviseur ontwikkelt zich van tussenpersoon in verzekeringen naar echte adviseur, die snapt dat werken an sich verandert.”

Abelskamp, in het dagelijkse leven Business Leader Health&Workforce Risk Management Netherlands bij Mercer: “We hebben het nu steeds over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maar wat betekent dit nou precies? Duurzaam inzetbaar houdt in dat mensen fit en gemotiveerd genoeg blijven om langer te kunnen doorwerken, nu de AOW-leeftijd opschuift. Pak de statistieken erbij en je ziet dat ouderen niet vaker, maar gemiddeld wel langer ziek zijn. En de WIA-instroom verdubbelt vanaf 55 jaar, afgezet tegen de instroom op 40-jarige leeftijd. Dat is niet erg, maar dit soort data zijn de basis van een meer adviserende rol.

“Ik spreek zelf geregeld vijftigers die het idee hebben dat ze fulltime aan de slag moeten blijven tot hun 68ste of misschien nog wel langer. Niet zelden blijkt echter dat ze het financieel niet meer nodig hebben om fulltime te werken. Ik ken mensen die er tegen deze achtergrond voor hebben gekozen een dag minder te gaan werken en die daar heel blij mee zijn. En dus hun pensioen heus wel gaan halen, ook al schuift dat een paar jaar op.

“Duurzaam inzetbaar zijn, betekent dat niet ook een stukje eigen verantwoordelijkheid van werknemers? Ik stel wel eens de vraag: stel dat het bedrijf waar je werkt morgen failliet gaat, welke kans heb jij dan op de arbeidsmarkt van nu? Wanneer heb jij voor het laatst een cursus gevolgd? Natuurlijk moeten werkgevers hun medewerkers faciliteren, maar het is ook belangrijk dat werknemers inzien dat ze zelf keuzes maken.”

Dit laatste is des te belangrijker omdat het werken in Nederland op zich verandert. Kijk naar het explosief groeiende aantal zzp’ers. Op zich is een zzp’er voor een bedrijf dat met hem samenwerkt geen ziekte- of arbeidsongeschiktheidsrisico. Maar er ontstaan weer andere vraagstukken.

Flex als nieuwe norm

Abelskamp: “Flex wordt steeds meer de norm. Maar hoe zorg je nou dat ze hart voor je zaak hebben? De binding is doorgaans veel minder. Passen benefits zoals we ze kennen nog wel bij deze ontwikkeling? Moet je nog wel een uitgebreide pensioenregeling met een eigen pensioenfonds met verplichte deelname willen hebben?

“In onze gesprekken met werkgevers merken we dat steeds meer bedrijven en organisaties inzien dat er een andere aanpak nodig is. In essentie komt het er op neer dat steeds meer bedrijven begrijpen dat ze hun productiviteit kunnen verhogen door het zo laag mogelijk houden van de instroom in de WIA. Natuurlijk ook omdat ze dan het voordeligst uit zijn, maar ook omdat het goed is voor hun bedrijfscontinuïteit.

“Maar we moeten als inkomensadviseurs zeker nog wel aan de weg timmeren. Iedere werkgever die je het vraagt, vindt het belangrijk om goed voor zijn personeel te zorgen. Maar als je doorvraagt: wat doe je dan precies voor je mensen, dan blijft het nog te vaak stil. En je merkt toch dat werkgevers gewend zijn aan de tussenpersoon die binnenstapt om een verzekering te verkopen. Dat beeld ijlt na. Het is dus heel belangrijk je verhaal op te bouwen rond de klant in plaats van rond verzekeringen. Misschien heeft de werkgever die verzekeringen wel nodig, maar ze vormen dan hooguit nog het sluitstuk.” De 12-jaarspropositie bij werkgevers aanprijzen alleen maar vanuit provisiemotief, is dan ook iets wat echt niet meer bij deze tijd past.

Samenvoeging

Adviseurs kunnen hun toegevoegde waarde momenteel natuurlijk uitstekend bewijzen. Per 1 januari worden WGA-vast en WGA-flex immers samengevoegd.

Grote vraag voor werkgevers: is het interessant om in dit verband eigen-risicodrager te blijven of te worden?

Volgens Abelskamp speelt de vraag vooral bij grotere ondernemingen. “Bij Mercer zeggen we tegen bedrijven tot 30 werknemers: waarom zou je niet in het publieke stelsel willen blijven? Voor de hele grote bedrijven is publiek of privaat een ander issue; zij zijn prima in staat het risico zelf te dragen, mits ze zeker weten dat ze grip hebben op hun verzuim en instroom. Dan willen ze eigenlijk zo min mogelijk verzekeren. Onze indruk is dat een derde van de werkgevers het vraagstuk heeft opgepakt, maar dat twee derde er nog niet echt mee bezig is of nog onbewust is. Dat verbaast ons, want het gaat om veel geld.”

Verbeterd

Is Nederland nu uiteindelijk beter af gebleken met al die veranderingen in de sociale zekerheid? Abelskamp vindt van wel. “Het is ooit begonnen bij Lubbers, die zei ‘Nederland is ziek’. We waren het normaal gaan vinden dat zoveel mensen niet deelnamen aan het arbeidsproces. Ondertussen waren samenleving en werkgevers er heel veel geld aan kwijt. Het verslechterde onze internationale concurrentiepositie. Gevolg: minder productie, meer werklozen. Dankzij alle ingrepen is dit sterk verbeterd. Dat zonder dat de rechten van werknemers echt zijn aangetast. En natuurlijk hebben werkgevers financieel belang bij het beperken van de instroom. Maar ik geloof dat werkgevers ook meer oprechte belangstelling hebben voor het welzijn van hun werknemers.

“Daar ligt ook onze toekomst als inkomensadviseur. En ga nou niet zeggen: mkb-bedrijven zijn te klein om hun medewerkers te helpen gezond en fit te blijven. Wees creatief, dan kun je heus wel iets bedenken om ook deze bedrijven te helpen de instroom aanvaardbaar te houden.”

‘Het is heel belangrijk je verhaal op te bouwen rond de klant in plaats van rond verzekeringen’

Reactie toevoegen

 
Editie
a.s.r. lanceert dekking WIA Excedent Bovenwettelijk

a.s.r. lanceert dekking WIA Excedent Bovenwettelijk

Naast WIA Excedent biedt a.s.r. nu ook WIA Excedent Bovenwettelijk aan. Deze dekking is specifiek voor alleen de medewerkers die meer verdienen dan het maximum WIA-loon....

Quantum Leben komt met Verzuim-ontzorgverzekering

Quantum Leben komt met Verzuim-ontzorgverzekering

Quantum Leben heeft een MKB Verzuim-ontzorgverzekering.gelanceerd. "Quantum Leben is een relatief nieuwe aanbieder in de collectieve inkomensmarkt. De introductie...

FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

FNV woedend over wegstemmen thuiswerkwet

De FNV is "woedend" dat de 'Wet Werken Waar je Wilt' niet door de Eerste Kamer is gekomen. De FNV: "De wet naar een voorstel van D66 en GroenLinks lag volledig in...

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

Aof-premie gemiddeld 7,25 procent in 2024

De Aof-premie bedraagt gemiddeld 7,25 procent in 2024. Sinds 2022 kent de Aof-premie twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal...

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB niet bij ziekte

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de...

SLIM-regeling krijgt extra middelen

SLIM-regeling krijgt extra middelen

De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb, krijgt extra middelen en wordt aangepast. Voor de periode van 2024 tot...

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

Vooral jongeren verwachten overheidssteun bij arbeidsongeschiktheid

"Het is opvallend dat vooral jongeren naar de overheid kijken voor steun bij arbeidsongeschiktheid, aangezien juist zij toegang hebben tot betaalbare en goede verzekeringsopties."...

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

UWV: "STAP-budget onverminderd populair"

Bij de opening van het (digitale) loket maandag zaten dit keer minder mensen klaar dan voor de derde periode. In totaal waren er ruim 18.000 voorinschrijvingen gedaan...

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

VVP Event Inkomen: stilte voor storm in sociale zekerheid?

De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering  - voorzover nodig – laat op zich wachten. Dat werd duidelijk op het vijfde...

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Omslag na zeven jaar oplopend ziekteverzuim zet door

Het ziekteverzuim onder werknemers was volgens het CBS in het tweede kwartaal van 2023 vijf procent. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim...