Samen maken we het beter voor de klant

Patrick Meijn winnaar adfiz award 2018

Allianz inkomensverzekeringen is door de leden van adfiz verkozen tot de beste inkomensverzekeraar van 2018, een gedeelde eerste plaats met movir. Een forse vooruitgang ten opzichte van de een na laatste plaats in het adfiz performance onderzoek van het jaar daarvoor. Genoeg reden om te vragen aan patrick meijn (directeur inkomen) wat er in een jaar tijd is gebeurd.

...

Allianz heeft bewust de keuze gemaakt zijn rol in de inkomensmarkt te vergroten. De beoordelingen van adviseurs en klanten gaven extra urgentie om verder te investeren en te verbeteren. Dit hebben we op alle fronten gedaan. De meest zichtbare verbeteringen zijn de product- en prijsaanpassingen. Hiervoor hebben we veel informatie uit de markt gebruikt en onze positie op verschillende gebieden aangepast. Zo is de eindleeftijd verhoogd, de beroepenlijst aangepast en de verzekerde bedragen verruimd.

Verhogen verzekeringsgraad

Ondanks de verbeteringen die wij, maar ook andere verzekeraars doorvoeren, blijft de verzekeringsgraad laag. Daarnaast is het risico op arbeidsongeschiktheid voor zwaardere beroepen zo groot dat hier in de markt geen volledige verzekeringsoplossing voor is. Voor een bestendige oplossing zijn we afhankelijk van de overheid. De verzekeringsmarkt heeft oplossingsrichtingen aangedragen. Denk aan omscholing, fiscale facilitering (zelfstandigenaftrek en de aftrekbaarheid van de kosten voor AOV-advies), verbeteren van de vangnetverzekering en verlenging van de aanmeldperiode voor de vrijwillige WIA-verzekering voor starters. Deze maatregelen kunnen helpen bij het verhogen van de verzekeringsgraad.

Door aandacht voor preventie, re-integratie en initiatieven voor duurzame inzetbaarheid kan Allianz hier een bijdrage aan leveren. Hiervoor hebben we onder andere de AOV Workout Weken ontwikkeld. De klant ontvangt een AOV Fit Kit, met een persoonlijke gezondheidscheck en met tips voor een gezonder leven. Onze persoonlijke casemanagers leveren bij re-integratie persoonlijk advies en maatwerk.

‘We nodigen iedereen uit om feedforward te blijven geven, zodat we het samen beter maken voor de klant.’

Aanpassen bestaande werkwijze

Het persoonlijk contact met adviseurs en klanten wordt steeds intensiever. Dit wordt gewaardeerd en vertaalt zich in een groeiend vertrouwen. Vooral het aanpassen van onze bestaande interne werkwijze was een grote uitdaging. Over de gehele keten hebben we dezelfde doelstellingen en uniforme gedragsafspraken gemaakt. Zo hebben we afgesproken het te hebben over “wij van het inkomensbedrijf” in plaats van “zij van die en die afdeling”. En geven we elkaar feedforward . Deze op het oog eenvoudige afspraken dragen bij aan enerzijds een betere interne samenwerking en anderzijds een beter contact met adviseurs en klanten.

Verdere digitalisering

Wij zijn trots op de groei die we hebben doorgemaakt. De uitdaging verschuift in 2019 naar behouden van het persoonlijk contact en de klantwaardering ondanks deze snelle groei. Daarom investeren we continu in digitalisering. Zo kunnen adviseurs ons binnenkort meenemen in de vergelijking op IAOV van Tjip/Meetingpoint. Dit heeft als bijkomend voordeel dat aanvragen ook digitaal binnenkomen. Tevens zien we het aantal digitale aanvragen via ons portaal www.AllianzBedrijven.nl) groeien. Uiteraard zijn we hierdoor beter in staat deze aanvragen sneller te verwerken en dit geeft ons ruimte voor waardevol persoonlijk contact met de adviseur.

De klant en de adviseur geven ons de doorlooptijd van het aanvraagtraject als belangrijk verbeterpunt terug. Door hierover actief te communiceren waardoor er minder wordt gebeld, onze bestaande acceptatiecriteria te verbeteren en het inzetten van extra medewerkers zien we de gemiddelde doorlooptijd stapje voor stapje verbeteren.

Risicobewustzijn en toegankelijkheid

Vrijheid hoort bij het ondernemerschap, maar als financiële sector hebben wij een belangrijke rol om het risicobewustzijn van de ondernemer te vergroten. Allianz doet in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos (voorheen GfK) doorlopend onderzoek naar de drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. We weten dat bij ondernemen risico’s om de hoek komen kijken. We proberen ondernemers zich daar bewust van te maken en helpen hen graag de juiste afweging te maken.

Ons onderzoek laat onder andere zien dat de meeste oudere zzp-ers de keuze voor wel of niet verzekeren bewust maken. Bij jongere ondernemers is hier voor de sector nog werk aan de winkel. Twee derde weet bijvoorbeeld niet dat de premie van een AOV aftrekbaar is en vindt deze verzekering vooral duur. Terwijl de premie voor deze doelgroep over het algemeen netto niet duurder is dan een gemiddelde allrisk autoverzekering. Door de belangrijkste onderzoeksresultaten en inzichten te delen, willen wij een bijdrage leveren aan het verhogen van het risicobewustzijn van ondernemers.

Verder hebben we de toegankelijkheid verhoogd door verschillende distributie-initiatieven zoals een samenwerkingsverband met BrightPensioen, een aantal broodfondsen en het aanbieden van een directe execution only oplossing.

Feedforward? Graag!

Kortom het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt met als resultaat te worden uitgeroepen tot beste zakelijke inkomensverzekeraar. Een heel mooie waardering voor de verbeteringen die we in 2018 hebben doorgevoerd. We zijn ongelooflijk trots dat onze business partners ons deze erkenning geven. Het is voor ons een enorme boost om de ingezette lijn in 2019 door te zetten. We nodigen iedereen daarom van harte uit om feedforward te blijven geven, zodat we het samen beter maken voor de klant.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Allianz benoemt twee nieuwe branchemanagers

Allianz benoemt twee nieuwe branchemanagers

Allianz Benelux heeft twee nieuwe branchemanagers benoemd. Marck Verhagen is aangesteld tot Branchemanager Liability en Willem-Jan Beekenkamp tot Branchemanager...

RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) raadt met klem af werkgevers de mogelijkheid te geven om na het eerste ziektejaar re-integratiespoor 1 af te sluiten,...

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV heeft haar kennisdocument over de verplichte AOV voor zelfstandigen geactualiseerd. Deze 2.0 versie is een update van de 1.0 versie van juni 2023. Aan...

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Internetconsultatie tijdelijke maatregel WIA-beoordelingen

Minister Van Gennip is de internetconsultatie gestart van de tijdelijke maatregel ‘Praktisch beoordelen’. Dit houdt in dat alleen op basis van wat mensen...

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

(Uit VVP 5-2023) Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De...

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

Praktische oplossingen om WIA uitvoerbaar te houden

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 5-2023) De vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers wordt nog verlengd tot en met 31 december 2024....

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie...

Marc Foppen nieuwe directeur Zakelijk Schade bij Allianz in Nederland

Marc Foppen nieuwe directeur Zakelijk Schade bij Allianz in Nederland

Marc Foppen is de nieuwe Directeur Zakelijk Schade van Allianz. Hij wordt tevens General Manager van de Nederlandse branche-office P&C. Hij neemt deze rollen...

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Daling verzuim onder zorgmedewerkers zet door

Het verzuimpercentage onder zorgmedewerkers over het derde kwartaal van 2023 komt uit op 6,9. Dat is een daling van 6,4 procent ten opzichte van 2022. Ook in het...

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

Onjuiste communicatie rond WIA Excedent kost werkgever bijna half miljoen

(Rechtspraak) Eiser mocht er op vertrouwen dat zijn werkgever een WIA Excedent verzekering had afgesloten. Aldus vernietigt het Gerechtshof Amsterdam eerder vonnis...