Samen maken we het beter voor de klant

Patrick Meijn winnaar adfiz award 2018

Allianz inkomensverzekeringen is door de leden van adfiz verkozen tot de beste inkomensverzekeraar van 2018, een gedeelde eerste plaats met movir. Een forse vooruitgang ten opzichte van de een na laatste plaats in het adfiz performance onderzoek van het jaar daarvoor. Genoeg reden om te vragen aan patrick meijn (directeur inkomen) wat er in een jaar tijd is gebeurd.

...

Allianz heeft bewust de keuze gemaakt zijn rol in de inkomensmarkt te vergroten. De beoordelingen van adviseurs en klanten gaven extra urgentie om verder te investeren en te verbeteren. Dit hebben we op alle fronten gedaan. De meest zichtbare verbeteringen zijn de product- en prijsaanpassingen. Hiervoor hebben we veel informatie uit de markt gebruikt en onze positie op verschillende gebieden aangepast. Zo is de eindleeftijd verhoogd, de beroepenlijst aangepast en de verzekerde bedragen verruimd.

Verhogen verzekeringsgraad

Ondanks de verbeteringen die wij, maar ook andere verzekeraars doorvoeren, blijft de verzekeringsgraad laag. Daarnaast is het risico op arbeidsongeschiktheid voor zwaardere beroepen zo groot dat hier in de markt geen volledige verzekeringsoplossing voor is. Voor een bestendige oplossing zijn we afhankelijk van de overheid. De verzekeringsmarkt heeft oplossingsrichtingen aangedragen. Denk aan omscholing, fiscale facilitering (zelfstandigenaftrek en de aftrekbaarheid van de kosten voor AOV-advies), verbeteren van de vangnetverzekering en verlenging van de aanmeldperiode voor de vrijwillige WIA-verzekering voor starters. Deze maatregelen kunnen helpen bij het verhogen van de verzekeringsgraad.

Door aandacht voor preventie, re-integratie en initiatieven voor duurzame inzetbaarheid kan Allianz hier een bijdrage aan leveren. Hiervoor hebben we onder andere de AOV Workout Weken ontwikkeld. De klant ontvangt een AOV Fit Kit, met een persoonlijke gezondheidscheck en met tips voor een gezonder leven. Onze persoonlijke casemanagers leveren bij re-integratie persoonlijk advies en maatwerk.

‘We nodigen iedereen uit om feedforward te blijven geven, zodat we het samen beter maken voor de klant.’

Aanpassen bestaande werkwijze

Het persoonlijk contact met adviseurs en klanten wordt steeds intensiever. Dit wordt gewaardeerd en vertaalt zich in een groeiend vertrouwen. Vooral het aanpassen van onze bestaande interne werkwijze was een grote uitdaging. Over de gehele keten hebben we dezelfde doelstellingen en uniforme gedragsafspraken gemaakt. Zo hebben we afgesproken het te hebben over “wij van het inkomensbedrijf” in plaats van “zij van die en die afdeling”. En geven we elkaar feedforward . Deze op het oog eenvoudige afspraken dragen bij aan enerzijds een betere interne samenwerking en anderzijds een beter contact met adviseurs en klanten.

Verdere digitalisering

Wij zijn trots op de groei die we hebben doorgemaakt. De uitdaging verschuift in 2019 naar behouden van het persoonlijk contact en de klantwaardering ondanks deze snelle groei. Daarom investeren we continu in digitalisering. Zo kunnen adviseurs ons binnenkort meenemen in de vergelijking op IAOV van Tjip/Meetingpoint. Dit heeft als bijkomend voordeel dat aanvragen ook digitaal binnenkomen. Tevens zien we het aantal digitale aanvragen via ons portaal www.AllianzBedrijven.nl) groeien. Uiteraard zijn we hierdoor beter in staat deze aanvragen sneller te verwerken en dit geeft ons ruimte voor waardevol persoonlijk contact met de adviseur.

De klant en de adviseur geven ons de doorlooptijd van het aanvraagtraject als belangrijk verbeterpunt terug. Door hierover actief te communiceren waardoor er minder wordt gebeld, onze bestaande acceptatiecriteria te verbeteren en het inzetten van extra medewerkers zien we de gemiddelde doorlooptijd stapje voor stapje verbeteren.

Risicobewustzijn en toegankelijkheid

Vrijheid hoort bij het ondernemerschap, maar als financiële sector hebben wij een belangrijke rol om het risicobewustzijn van de ondernemer te vergroten. Allianz doet in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos (voorheen GfK) doorlopend onderzoek naar de drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. We weten dat bij ondernemen risico’s om de hoek komen kijken. We proberen ondernemers zich daar bewust van te maken en helpen hen graag de juiste afweging te maken.

Ons onderzoek laat onder andere zien dat de meeste oudere zzp-ers de keuze voor wel of niet verzekeren bewust maken. Bij jongere ondernemers is hier voor de sector nog werk aan de winkel. Twee derde weet bijvoorbeeld niet dat de premie van een AOV aftrekbaar is en vindt deze verzekering vooral duur. Terwijl de premie voor deze doelgroep over het algemeen netto niet duurder is dan een gemiddelde allrisk autoverzekering. Door de belangrijkste onderzoeksresultaten en inzichten te delen, willen wij een bijdrage leveren aan het verhogen van het risicobewustzijn van ondernemers.

Verder hebben we de toegankelijkheid verhoogd door verschillende distributie-initiatieven zoals een samenwerkingsverband met BrightPensioen, een aantal broodfondsen en het aanbieden van een directe execution only oplossing.

Feedforward? Graag!

Kortom het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt met als resultaat te worden uitgeroepen tot beste zakelijke inkomensverzekeraar. Een heel mooie waardering voor de verbeteringen die we in 2018 hebben doorgevoerd. We zijn ongelooflijk trots dat onze business partners ons deze erkenning geven. Het is voor ons een enorme boost om de ingezette lijn in 2019 door te zetten. We nodigen iedereen daarom van harte uit om feedforward te blijven geven, zodat we het samen beter maken voor de klant.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

Absoluut arbeidsongeschiktheidscriterium in BAZ

De Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), sinds dinsdag in internetconsultatie, krijgt een van de WIA afwijkend arbeidsongeschiktheidscriterium. Het...

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook de premie van de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), momenteel in internetconsultatie, wordt fiscaal aftrekbaar. Minister Van Gennip:...

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

Tot grote vreugde van de private verzekeraars kent het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), eerder deze week in consultatie gegaan,...

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Bijna helft werknemers werkt door ondanks ziekte

Maar liefst 46 procent van de werknemers zal zich volgens onderzoek door Acture niet ziekmelden terwijl hij of zij wel ziek is uit angst om collega’s teleur...

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

Verbond: "Op het eerste gezicht een gebalanceerd voorstel"

"Op het eerste oog is dit een gebalanceerd voorstel, dat voldoende rekening houdt met de uiteenlopende wensen en de enorme diversiteit qua werkzaamheden onder zelfstandigen’."...

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in internetconsultatie

Minister Van Gennip heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht. De BAZ is uitgewerkt aan de hand van...

OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

OCTAS-varianten vragen politieke keuzes

Voor de WIA heeft de commissie OCTAS in februari 2024 drie varianten geschetst voor verbetering van het huidige stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tot...

Meer WIA-aanvragen dan verwacht

Meer WIA-aanvragen dan verwacht

In 2023 heeft UWV meer WIA-aanvragen ontvangen dan verwacht. Het gaat om een totaal van 76.000 aanvragen. Dat zijn zo’n 10.000 meer WIA-aanvragen dan in 2022...

Psychische aandoeningen de meest gemelde beroepsziekten in 2023

Psychische aandoeningen de meest gemelde beroepsziekten in 2023

De meest gemelde beroepsziekten in 2023 waren psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat. De cijfers zijn het hoogst in de branches overheid...

VVP-event Inkomen: praktijktips inkomen apc holland

VVP-event Inkomen: praktijktips inkomen apc holland

“Neem inkomensverzekeringen nadrukkelijk mee in het adviesgesprek.” Aldus product manager Jorn Soethout, die de kennissessie van apc holland verzorgt...