Schaalgrootte is onmisbaar

Marc van Nuland 2016

Met de overname van UMG is Aon een nog grotere speler geworden dan ze al was. Maar zelfgenoegzaamheid treft VVP bij ceo Marc van Nuland niet aan. Van Nuland: “Ik snap niet dat iemand kan zeggen dat hij klaar is. Het is altijd mogelijk dingen beter te doen.”

In de hal van het hoofdkantoor van Aon in Rotterdam hangt een enorm bord met daarop de ontstaansgeschiedenis van de risico- en verzekeringsadviseur. Die geschiedenis voert inmiddels 330 jaar terug. Van Nuland zegt zich terdege bewust te zijn van de lange historie. “Ik ben een passant. Ik mag een paar jaar verantwoordelijk zijn voor een onderneming die al heel lang bestaat en nog heel lang zal bestaan. Borgen van de continuïteit van het bedrijf staat bij mij daarom voorop.”

Van Nuland maakt sinds 1992 deel uit van de Aon-historie. Hij begon toen bij Hudig-Langeveldt Groep, een jaar eerder overgenomen door Aon. Van Nuland klom op tot CEO van Aon Risk Solutions. Sinds het vertrek van Lex Geerdes in 2016, combineert hij deze functie met de rol van Country Manager Aon Nederland. Tijdens zijn loopbaan heeft Van Nuland het imago van de zakelijke verzekeringssector eigenlijk alleen maar zien verbeteren. “Wij hadden met woekerpolissen niks te maken. In de zakelijke markt vond omzetting van polisverkoop naar risicomanagement al lang plaats. Dat heeft ons imago bij klanten juist verbeterd.”

Uitdager in het team

Door zijn studie bestuurskunde heeft Van Nuland geleerd kwesties uit meerdere hoeken te bekijken. Een winning team bestaat voor hem dan ook uit meerdere disciplines. “Binnen het team zie ik mezelf als uitdager: ik daag de anderen uit om hun kijk te geven.” Variëteit aan kennis en kunde in het team is natuurlijk belangrijk, maar volgens Van Nuland gaat het er nadrukkelijk ook om hóe mensen kijken. Dat is meteen ook een van de grootste drijfveren en accu’s van de topmanager Van Nuland: “Het is topsport om een grote onderneming te leiden. Ik heb het geluk van een sterk gestel, ik ben nooit ziek. Maar ik krijg ook energie van mensen. Ik wil weten wat mensen beweegt, hoe zaken werken. Die nieuwsgierigheid is een belangrijke accu.”

Van Nuland bezoekt gemiddeld drie tot vier klanten per week. Om voeling te houden, maar juist ook omdat hij wil weten hoe deze ondernemers denken en hoe hun bedrijf in elkaar steekt. Het is ook waar Van Nuland zijn inspiratie vandaan haalt. “Ik lees geen managementboeken. Ik heb ook geen helden op dat vlak. Ik probeer wel nieuwe ideeën op te pikken uit de financiële dagbladen. Maar ik haal inspiratie toch vooral uit mijn contacten met klanten. Wat willen jullie van ons? Waar kunnen we jullie bij helpen.” Innovatie zit in het DNA van Aon. “Nieuwe ideeën ontstaan in het contact met onze klanten. Uit dat contact komt naar voren welke nieuwe wensen er bij klanten leven. Vervolgens stellen we een projectgroep samen om het vraagstuk uit te werken.”

Hoewel hij als midden-vijftiger nog barst van de energie, en de ouderen van nu veel jonger en fitter zijn dan vroeger, acht Van Nuland het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werknemers van groot belang. In het eigen bedrijf maar ook bij klanten. “Hoe krijgen we mensen zover dat ze gezond eten, dat ze sporten? Dat is een belangrijke vraag in onze eigen onderneming, maar we zien als onze maatschappelijke taak om dit ook bij onze klanten aan de orde te stellen.” Volgens Van Nuland mag ook niet worden vergeten dat de een mens nu eenmaal niet zo gezond of sterk is als de andere. “En wat te denken van het feit dat je een langere levensverwachting hebt als je in een bepaalde omgeving geboren wordt? Dat heeft zeker ook met opleiding te maken. Daar kunnen we als Aon een rol in spelen.”

Van Nuland vertelt dat één van zijn vroegere bazen met 55 met pensioen ging. “Je hoort ook wel eens verhalen van mensen die zeggen: ik ben klaar. Ik begrijp dat niet. Het werk is nooit af. Je omgeving verandert voortdurend. Je stelt je ambities steeds bij. Momenteel ligt de focus hier op de integratie van UMG. Maar ondertussen blijven we kijken: wat kunnen we beter doen, waar liggen nieuwe kansen?”

Van Nuland geeft een voorbeeld inzake de afhandeling van claims. “Het is gebruikelijk dat makelaar en riskmanager een intake doen bij de klant. Maar waarom doet niet ook de schadebehandelaar een intake? Mocht er onverhoopt schade zijn, dan kent de behandelaar of de afdeling claims handling het bedrijf en de ondernemer al. Dan kunnen we allicht nog meer waarde toevoegen bij de schadebehandeling, toch de proof of the pudding bij verzekeringen.”

Van Nuland vertelt dat UMG vooral een kans was die langs kwam. “Ons streven is niet om zo groot mogelijk te worden. Maar UMG was een te mooie gelegenheid om te laten lopen. Aon en UMG vullen elkaar naadloos aan; Aon is sterk in de grootzakelijke markt, UMG heeft een sterke positie bij het MKB en bij particulieren.”

Aon is ook zeer geïnteresseerd in het volmachtbedrijf van UMG. Sterker, dat is volgens Van Nuland zo goed ingericht dat Aon het model van UMG zal volgen. Volgens sommigen is het volmachtmodel te duur. Van Nuland ziet het precies andersom. “Wij geloven absoluut dat je dankzij volmachten de keten klant-adviseur-verzekeraar heel efficiënt kunt inrichten. Volmachten zijn een heel efficiënte manier van distribueren voor verzekeraars. Een voorwaarde is uiteraard wel dat de volmachttekening bij een kantoor gezond is. Bij ons was dat deels het geval, maar deels kon het ook beter. Vandaar dat we insteken op het volmachtbedrijf van UMG.”

Hoewel Aon dus niet speciaal op UMG uit was, is Van Nuland zeer content met de overname. Schaalgrootte is volgens hem onontbeerlijk. “Ook aan verzekeraarskant vindt nog steeds concentratie plaats. Schaalgrootte is voor ons van belang om dat spel mee te blijven spelen. Verzekeraars verwachten dat wij professioneel opereren. Dat vereist investeringen. Die investeringen, zoals in ICT, doe je makkelijker als je groot bent.”

Juist daarom is het van belang dat kleinere adviseurs naar wegen zoeken om ook de noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Van Nuland constateert dat regionale kantoren momenteel weer volop op het overnamepad zijn, om meer volume te krijgen. Aansluiten bij een serviceprovider is voor kleinere adviseurs ook een optie. “Linksom of rechtsom: schaalgrootte is belangrijk. Anders ga je het als kleiner kantoor toch lastig krijgen. Al is het alleen al vanwege de toenemende compliance-eisen.”

Zelfs de omvang van Aon biedt volgens Van Nuland geen garantie. “De concurrentie is hevig. Wij moeten echt een professionele partner voor verzekeraars zijn. Natuurlijk kunnen verzekeraars haast niet om een grote speler als Aon heen, maar we moeten niet de fout maken te denken dat we almachtig zijn. Daarvoor is de markt te open en transparant.”

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad steeg naar...

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers is niet of nauwelijks bezig met de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling, zo blijkt uit de pensioensurvey...

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in 2023 van 120 naar 119 procent. Pensioenkortingen...

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort wordt per 1 oktober aangesteld als Chief Broking Officer voor Aon Nederland. Hij volgt Mandy van der Zalm op, die Aon onlangs verliet. Kort begon na...

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman is benoemd tot Industry Director Business Services bij Aon Nederland. ​Zij stuurt het team Business Services aan dat zich richt op een breed scala...

Chief Broking Officer Mandy van der Zalm vertrekt bij Aon

Chief Broking Officer Mandy van der Zalm vertrekt bij Aon

Mandy van der Zalm heeft besloten Aon per 1 september te verlaten. De laatste drie jaar was zij werkzaam als Chief Broking Officer bij Aon Nederland. Van der Zalm...

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Pensioenfondsen moeten keuzebegeleiding beter invullen

Recent bleek dat de sinds 1 juli verplichte keuzebegeleiding maar minimaal wordt ingevuld door pensioenfondsen. “Gegeven het feit dat pensioenfondsbestuurders...

Aon over Wtp: kom snel in actie

Aon over Wtp: kom snel in actie

Nu de Wet toekomst pensioen een feit is, zullen alle bedrijven in 2028 de overstap moeten hebben gemaakt naar het nieuwe pensioenstelsel, aldus Aon. "Na 15 jaar...