Schade bij dochter valt niet onder polis

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID SCHADE 

Vader heeft een aansprakelijkheidsverzekering waarbij tevens dekking bestaat voor kinderen die ergens anders wonen door studie. In de voorwaarden is bepaald dat schade aan zaken van een ander is gedekt, waarbij is aangegeven dat hiermee niet wordt bedoeld schade aan een andere verzekerde. De vader veroorzaakt schade aan de laptop van zijn dochter. Verzekeraar weigert deze schade onder de aansprakelijkheidsverzekering van de vader te vergoeden.

De geschillencommissie is van oordeel dat de polisvoorwaarden voldoende duidelijk zijn dat schade aan zaken van een andere verzekerde niet is gedekt onder de verzekering. Volgens de commissie is de bepaling ook niet zo ongebruikelijk dat de verzekeraar de consument hier bij het afsluiten uitdrukkelijk op had moeten attenderen: De Commissie overweegt dat het bij een aansprakelijkheidsverzekering als de onderhavige gebruikelijk is dat alleen de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden is gedekt en een medeverzekerde is geen derde. Gelet op al het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat de uitsluiting van artikel 8 van de Verzekeringsvoorwaarden niet vermeld had hoeven te worden op het polisblad om een beroep op deze bepaling te kunnen doen.

Uitspraak 2018-683

Deze samenvatting wordt u aangeboden door

...

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Risico-opslag over maar één deel aanpassen

Risico-opslag over maar één deel aanpassen

HYPOTHEKEN – In 2006 sluit de consument een hypothecaire geldlening. De geldlening bestaat uit een aflossingsvrij leningdeel en een spaarhypotheek. Op de totale...

Geen contractuele verplichting

Geen contractuele verplichting

HYPOTHEKEN – Op 23 juli 2019 brengt de bank een renteverlengingsvoorstel uit. In de toelichting is hierbij de volgende zin opgenomen: “Een stijging...

Bank mag risico-opslag verhogen

Bank mag risico-opslag verhogen

HYPOTHEKEN – In verband met de financiering van de aankoop van een recreatiewoning sluit de consument in 2009 een hypothecaire geldlening van 122.000 euro....

Kifid: klacht verjaart als consument te lang stilzit

Kifid: klacht verjaart als consument te lang stilzit

Als consumenten te lang stilzitten, verjaart de klacht. Dat is te concluderen op basis van zeven recente uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. De bindende...

Kifid: Rabobank niets te verwijten in advisering beleggingspolissen

Kifid: Rabobank niets te verwijten in advisering beleggingspolissen

D e Rabobank heeft gedaan wat verwacht mag worden van een redelijk handelend en deskundig verzekeringstussenpersoon. De Rabobank heeft gedaan wat mag worden verwacht...

Kifid: schademelding in CIS-databank geen reden voor weigering

Kifid: schademelding in CIS-databank geen reden voor weigering

Een verzekeraar mag een aanvraag voor een schadeverzekering niet weigeren enkel en alleen op grond van het schadeverleden in het Centraal Informatie Systeem (CIS)....

Kifid: Reaal moet fondsbeheerkosten vergoeden

Kifid: Reaal moet fondsbeheerkosten vergoeden

Reaal moet de afkoopwaarde van een beleggingsverzekering opnieuw berekenen. De verzekeraar mag aan deze consument niet de fondsbeheerkosten in rekening brengen....

Kifid: voorbereiden hasjdeal niet illegaal, verzekeraar moet schade vergoeden

Kifid: voorbereiden hasjdeal niet illegaal, verzekeraar moet schade vergoeden

Een schade veroorzaakt door een voorbereidingshandeling voor 'hasjdeal' is wel gedekt op de woonverzekering, aldus de Geschillencommissie van Kifid. Univé...

Rugklachten niet gemeld: geen vergoeding

Rugklachten niet gemeld: geen vergoeding

Een consument heeft bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon een gezondheidsverklaring ingevuld en ondertekend. Daarin heeft hij geen...

Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

Kifid verwerpt klachten over DIN Hypotheek Plan

De Geschillencommissie Kifid heeft drie klachten over het DIN Hypotheek Plan van Zwolsche Algemeene, inmiddels Allianz, verworpen. Het betreft de bindende uitspraken...