Feiten en fabels verzekerbaarheid elektrische vervoermiddelen

Hoverboard Vereende 2019

U kent de film vast wel, Back to the Future! In het vervolg op de eerste film was Michael J. Fox in het tweede deel te zien als puberend jochie, met zelfstrikkende schoenveters balancerend op een skateboard zónder wielen. En dan hebben we het over zo’n 25 tot 30 jaar geleden. Toen we dachten dat dit science fiction was en mooi gemaakt, maar niet realiseerbaar.

Gert-Jan Paauw, Specialist Verzekeringstechniek bij de Vereende, kijkt naar de verzekerbaarheid van elektrische vervoermiddelen van vandaag de dag.

Anno 2015, het jaar waarin de film zich grotendeels afspeelt, ligt al ruim 3 achter ons. Zelfstrikkende schoenveters en het zwevende skateboard waarop Marty McFly (Michael J. Fox) zich in de film voortbeweegt, bestaan inmiddels, weliswaar als prototypes of als voor de gewone consument onbetaalbare producten. Minder futuristisch zijn de elektrische vervoermiddelen die u tegenwoordig steeds meer in het straatbeeld tegenkomt. We kennen de Airwheel, het Hoverboard, het Airbike-board, de Segway, de elektrische step, de Kickbike, de Trikke, de Swing, de Razor, het elektrische skateboard (met wieltjes), de e-bike, de speed-pedelec, de elektrische scooter, de EcoBoomer iGO en dan vergeet ik er vast nog wel een aantal. Maar mogen al deze motorrijtuigen de weg op? En hoe zit het nu met de verzekering? Hebben deze voertuigen een WA-verzekering nodig of zijn zij verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)?

Typegoedkeuring en kenteken/verzekeringsplaatje

Wanneer een motorrijtuig wordt gebruikt op de openbare weg dient deze in principe WA-verzekerd te zijn. Gelukkig is een aantal van de eerdergenoemde voorbeelden gewoon te verzekeren als motorrijtuig, maar er zijn er ook waarvoor de overheidsinstanties geen typegoedkeuring hebben afgegeven. Een motorrijtuig mag alleen op de openbare weg komen als het een typegoedkeuring heeft en, in de meeste gevallen, is voorzien van een kenteken/verzekeringsplaatje. Is er geen typegoedkeuring? Dan is het verboden om het voertuig op de openbare weg te gebruiken. Kinderen die dan met zo’n motorrijtuig over de stoep in hun straat rijden, zijn dus in feite strafbaar. De politie kan het motorrijtuig in beslag nemen en een boete uitschrijven. Maar erger nog, het kan zijn dat een kind op zo’n motorrijtuig op straat een aanrijding veroorzaakt. Een verzekeraar zal deze schade dan hoogstwaarschijnlijk niet vergoeden. En deze zal voor rekening van de ouders komen. Dit speelgoed is dus eigenlijk alleen in de achtertuin en binnenshuis te gebruiken.

In bepaalde gevallen kan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een motorrijtuig bestempelen als ‘Bijzondere bromfiets’. Dit motorrijtuig krijgt hiermee dan een toelating tot het Nederlandse verkeer zonder dat er een kenteken op dit motorrijtuig hoeft te zitten. Het motorrijtuig moet echter wél voldoen aan de verzekeringsplicht én moet voorzien zijn van een verzekeringsplaatje.

Het is dus verstandig om, vóór aanschaf van een elektrisch hip vervoermiddel op (één of meer) wielen, bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) na te gaan of er een typegoedkeuring voor is afgegeven.

WA verzekering

Op de website van het Verbond van Verzekeraars staat een zo volledig mogelijk overzicht van motorrijtuigen met daarbij aangegeven of deze motorrijtuigen verzekeringsplichtig en/of kentekenplichtig zijn en of er wel of niet mee op de openbare weg mag worden gereden. Dit zijn dus niet alleen maar elektrische motorrijtuigen maar alle motorrijtuigen. Echter, door razendsnelle ontwikkelingen in deze voertuigenbranche kan het zijn dat de lijst niet helemaal meer up-to-date is, maar voor de motorrijtuigen die in deze lijst vermeld staan, is niets veranderd voor wat betreft kenteken- en verzekeringsplicht. Voor gekentekende én ongekentekende motorrijtuigen heeft de Vereende meestal een verzekeringsoplossing, mits hiervoor een typegoedkeuring is afgegeven.

AVP verzekering

Schade met of door motorrijtuigen is in principe uitgesloten op de AVP. Veel verzekeraars hebben in de polisvoorwaarden bepalingen opgenomen voor specifieke gemotoriseerde zaken. Die dan vervolgens wel onder de dekking vallen. Te denken valt aan het eerder genoemde kinderspeelgoed of een gemotoriseerde gazonmaaier. Met de kanttekening dat het voertuig niet harder mag gaan dan een bepaalde maximum snelheid, bijvoorbeeld 10 kilometer per uur.

Ook een e-bike wordt vaak apart genoemd in de AVP voorwaarden. De e-bike is ook een motorrijtuig, maar is vrijgesteld van de WAM-verzekeringsplicht. Maar schade veroorzaakt met of door een e-bike is wél gedekt op de AVP. De AVP is echter geen verplichte verzekering, en alhoewel in Nederland de dekkingsgraad hoog is (95% van de Nederlanders heeft een AVP), zijn er wellicht toch mensen die op een e-bike rijden en geen AVP hebben. Ook kent de AVP geen rechtstreeks vorderingsrecht. Dus als iemand wordt aangereden door een e-biker, is er geen kenteken waarmee de verzekeraar van de schadeveroorzaker kan worden getraceerd. Wanneer de schadeveroorzaker zich niet netjes meldt bij de schadelijdende partij, blijft deze met de schade zitten. Dat kan er toe leiden dat het Waarborgfonds Motorverkeer opdraait voor schade van deze slachtoffers. Met het gevolg dat verzekerde automobilisten, via door autoverzekeraars betaalde bijdragen aan het Waarborgfonds, moeten opdraaien voor schade die is veroorzaakt door onverzekerde bestuurders van een e-bike.

De speed-pedelec is een e-bike die maximaal 45 kilometer per uur kan rijden. De speed-pedelec is weer een uitzondering op de uitzondering die voor e-bikes is gemaakt: de speed-pedelec is een e-bike waarvoor de zelfde regels gelden als voor de bromfiets. Dat wil zeggen, de speed-pedelec moet zijn voorzien van een gele bromfietskentekenplaat en een achteruitkijkspiegel. De bestuurder van de speed-pedelec moet verplicht een helm dragen en moet met het motorrijtuig op de rijbaan óf, indien aanwezig, op het bromfietspad rijden. En, niet te vergeten, er geldt een WA-verzekeringsplicht en de bestuurder moet minimaal een bromfietsrijbewijs (AM) hebben

Feit of Fabel

Schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig is niet verzekerd op de AVP. Of dat motorrijtuig nou wel of niet elektrisch is en wel of geen typegoedkeuring heeft, maakt niet uit. Tot zover kunnen we dus spreken van een fabel. Er zijn echter wel uitzonderingen: de eerder genoemde e-bike en de gazonmaaier zijn hier voorbeelden van. De gazonmaaier is echter geen vervoermiddel. Of er wel of geen dekking voor een elektrisch vervoermiddel is, hangt dus af van de tekst in de polisvoorwaarden van de AVP. Maar houdt u er wel rekening mee dat, ook al verleent de AVP dekking voor een elektrisch vervoermiddel zonder typegoedkeuring, dat motorrijtuig nog steeds niet gebruikt mag worden op de openbare weg als er geen typegoedkeuring voor is afgegeven.

In dit artikel is gebruik gemaakt van informatie van het Verbond van Verzekeraars, van informatie uit de Beursbengel (nr. 878) en van informatie van tweewieler.nl en wetten.overheid.nl.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Waarborgfonds: impact coronacrisis op autogebruik nog lastig in te schatten

Waarborgfonds: impact coronacrisis op autogebruik nog lastig in te schatten

Geen grote veranderingen. Dat is de conclusie uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer. In 2019 daalde het aantal gemelde schadegevallen met 1,9 procent...

'Eigen schuld' weegt zwaarder mee in nieuw autotarief de Vereende

'Eigen schuld' weegt zwaarder mee in nieuw autotarief de Vereende

De Vereende komt per 1 augustus 2020 met een nieuw tarief voor de WA-dekking personenauto- en particulier gebruik bestelautoverzekering. Regio, gebruik van de auto,...

Marktaandeel de Vereende taximarkt sterk opgelopen

Marktaandeel de Vereende taximarkt sterk opgelopen

Het premievolume van de Vereende nam vorig jaar met 27 procent fors toe tot 45,5 miljoen euro. Metname de grote stijging van het aandeel taxiverzekeringen is opvallend....

De Vereende zoekt verzekeringsoplossing voor potgrondbedrijven

De Vereende zoekt verzekeringsoplossing voor potgrondbedrijven

De Vereende onderzoekt of het potgrondbedrijven kan verzekeren. De verzekeraar in zijn nieuwsbrief: "Wij werden benaderd met de vraag of wij bereid waren om deze...

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Het komt vaak voor, particuliere woonhuiseigenaren die hun huis verhuren. Bijvoorbeeld via een boekingssite of een bemiddelingsbureau. Maar wat als u niet aan uw...

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Het komt vaak voor, particuliere woonhuiseigenaren die hun huis verhuren. Bijvoorbeeld via een boekingssite of een bemiddelingsbureau. Maar wat als u niet aan uw...

Feit of fabel: geen vergoeding bij schade veroorzaakt door auto van diplomaat

Feit of fabel: geen vergoeding bij schade veroorzaakt door auto van diplomaat

Eerder dit jaar reed een bestuurder van een ‘diplomatenauto’ vijf geparkeerde auto’s aan in Den Haag. Er was behoorlijk wat ophef over het feit...

Feit of fabel: bij een schade veroorzaakt door een auto van een diplomaat kun je fluiten naar je centen

Feit of fabel: bij een schade veroorzaakt door een auto van een diplomaat kun je fluiten naar je centen

Eerder dit jaar reed een bestuurder van een ‘diplomatenauto’ vijf geparkeerde auto’s aan in Den Haag. Er was behoorlijk wat ophef over het feit...

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Als werkgever wil je jouw werknemers een prettige en veilige werkplek bieden. Dat is ook een verplichting die volgt uit de zorgplicht richting jouw werknemers. Maar...

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Feit of fabel: werkgever is buiten werktijd aansprakelijk bij een ongeval op de werkplek

Als werkgever wil je jouw werknemers een prettige en veilige werkplek bieden. Dat is ook een verplichting die volgt uit de zorgplicht richting jouw werknemers....