Schade in Nederland door een auto met buitenlands kenteken. Wat nu?

Waarborgfonds VEREENDE

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars is formeel verantwoordelijk voor schades die in Nederland door buitenlandse motorrijtuigen worden veroorzaakt. Dat is in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) vastgelegd. Het Nederlands Bureau is ook benoemd als informatiecentrum. Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (hierna Nederlands Bureau genoemd) verstrekt vanuit die functie verzekeringsgegevens van buitenlandse voertuigen voor Nederlandse benadeelden. Dit klinkt allemaal erg mooi, maar hoe gaat dat dan in de praktijk?

Stel, u wordt bij het kruispunt bij u om de hoek aangereden door een buitenlands voertuig. U kwam van rechts en de andere bestuurder zag u helemaal over het hoofd. Hij is dus aansprakelijk. Wat kunt u dan het beste doen? Vul natuurlijk samen het schadeformulier volledig in. Wanneer u allrisk verzekerd bent, kan uw verzekeraar de schade afhandelen. Bent u WA verzekerd? Neem dan contact op met het Nederlands Bureau. Dat kan via het telefoonnummer 070-3408 280 of per e-mail. Het Nederlands Bureau kan u door het stellen van enkele gerichte vragen de juiste weg wijzen. Op deze manier wordt uw schade op de meest efficiënte wijze behandeld.

Wat is het groene kaart gebied?

Het groene kaart gebied is een groep landen waarmee afspraken zijn gemaakt over de afhandeling van schade veroorzaakt door buitenlandse motorrijtuigen. Alle landen in het groene kaart gebied hebben een Bureau Motorrijtuigverzekeraars. Dat bureau staat, net als het net Nederlands Bureau, garant voor schades die motorrijtuigen uit dat land in andere landen binnen het groene kaart gebied hebben veroorzaakt. Het Nederlands Bureau wordt gefinancierd door alle motorrijtuigverzekeraars in Nederland. Zij betalen allen een klein bedrag per verzekerd motorrijtuig per jaar aan het Nederlands Bureau.

Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars door de Vereende

In artikel 2 lid 6 van de WAM staat dat er een bureau moet zijn dat de schade, die door buitenlandse motorrijtuigen veroorzaakt, volgens de Nederlandse wet moet vergoeden. Dat is het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. De taken van het Nederlands Bureau worden uitgevoerd door de Vereende. De Vereende biedt verschillende type oplossingen voor bijzondere risico’s en bijzondere schades. De Vereende heeft daarom alle expertise in huis om complexe zaken als deze te behandelen. De Vereende voert ook de taken uit voor het Waarborgfonds Motorverkeer.

Meer informatie op de site van De Vereende.


Reactie toevoegen

 
Meer over
Feit of fictie: eisen aansprakelijkheid sportsituaties hoger dan daarbuiten

Feit of fictie: eisen aansprakelijkheid sportsituaties hoger dan daarbuiten

Een groot gedeelte van de Nederlanders doet wel iets aan sport. Het risico dat daarbij ongelukken gebeuren waarbij lichamelijk letsel aan een ander wordt toegebracht...

Feit of fabel: eisen voor aansprakelijkheid zijn in een sport- en spelsituatie hoger dan daarbuiten

Feit of fabel: eisen voor aansprakelijkheid zijn in een sport- en spelsituatie hoger dan daarbuiten

Een groot gedeelte van de Nederlanders doet wel iets aan sport. Het risico dat daarbij ongelukken gebeuren waarbij lichamelijk letsel aan een ander wordt toegebracht...

Ingrid Visscher (de Vereende): momenteel meer behoefte aan vangnet

Ingrid Visscher (de Vereende): momenteel meer behoefte aan vangnet

De juiste vragen stellen, door durven vragen, echt en oprecht luisteren naar anderen, betrouwbaar te werk gaan, een koers uitzetten én vasthouden. Dat zijn...

Bij ‘eigen schuld’ is de solidariteit beduidend lager

Bij ‘eigen schuld’ is de solidariteit beduidend lager

Nederlanders zijn solidair met mensen die een hogere premie moeten betalen vanwege een hoger risico. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Vereende. Wel zijn...

De Vereende ziet intermediaire portefeuille fors groeien

De Vereende ziet intermediaire portefeuille fors groeien

De intermediaire portefeuille van de Vereende is vorig jaar met 42 procent fors gegroeid. Dit is grotendeels te verklaren door de premieverhogingen op 1 januari...

Feit of Fabel: op een privé terrein keert het Waarborgfonds nooit uit

Feit of Fabel: op een privé terrein keert het Waarborgfonds nooit uit

Om een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer met succes te kunnen indienen, gelden verschillende wettelijk voorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn dat de schade...