Schenkkringen

Annemieke Postema

(Annemieke Postema, AOVDokter.nl, in VVP 5) Als financieel adviseur denk je bij schenkkringen niet aan cirkelvormige koffievlekken op de salontafel maar aan arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Schenkkringen vormen een mooi vangnet voor arbeidsongeschikte ondernemers en zijn inmiddels niet meer weg te denken bij het onderwerp arbeidsongeschiktheid.

In 2006 werd het eerste broodfonds opgericht; inmiddels bestaan er vele varianten. Maar let op: ‘broodfonds’ is een beschermde naam en niet iedere schenkkring is een broodfonds! Ik spreek liever over schenkkringen.

Hoe werkt een schenkkring? Een groep ondernemers spreekt af elkaar een maandelijks bedrag te schenken bij arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger het bedrag is dat jij bij arbeidsongeschiktheid wilt ontvangen, hoe meer je bijdraagt als een ander uitvalt. De schenkingen worden niet belast met inkomstenbelasting, voor de schenkers zijn de donaties (die maandelijks kunnen fluctueren) niet aftrekbaar. Er vindt geen medische acceptatie plaats, je kunt meedoen als je verklaart niet arbeidsongeschikt te zijn. De schenking duurt maximaal 24 maanden. Valt er niemand uit, dan ben je alleen inschrijf- en administratiekosten kwijt. Er zijn landelijke en lokale schenkkringen, per schenkkring variëren de voorwaarden en spelregels.

Laagdrempelig

Schenkkringen bieden een laagdrempelige oplossing voor de eerste periode van arbeidsongeschiktheid. Ondernemers zijn gecharmeerd van het solidariteitsprincipe en het onderlinge vertrouwen, dat voornamelijk bij lokaal georganiseerde kringen een belangrijke rol speelt. Deze lokale varianten bieden bovendien een waardevol ondernemersnetwerk. Deelname aan een schenkkring lijkt heel goedkoop. Als je de AOV-premie bij een eigenrisicotermijn van één maand met die voor twee jaar wachttijd vergelijkt, zie je echter dat dit met name het geval is bij zwaardere beroepen en oudere verzekerden.

Een medisch dossier belemmert de deelname niet, tenzij je al (volledig) arbeidsongeschiktheid bent of weet dat je binnenkort zult uitvallen. Dit laatste is voor veel financieel adviseurs een belangrijke reden om schenkkringen als deeloplossing te noemen in hun advies. Voor de lange termijn kiest men dan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lange wachttijd, waardoor een medische uitsluiting soms kan vervallen.

Goed om te weten

De ene schenkkring is de andere niet, dus verdiep je in de verschillen. Hoe snel kun je meedoen? Vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage heb je recht op een schenking? Heb je recht op een schenking als je gedurende het eerste deelnamejaar uitvalt door psychische klachten? Enkele schenkkringen hanteren zelfs een carenz-periode voor alle aandoeningen! Word je vrijgesteld van schenkingen aan anderen als je zelf een schenking ontvangt? Hoe zijn re-integratie en verhaal geregeld?

Heb je per ziektegeval recht op twee jaar schenkingen, of krijg je maximaal 24 maandelijkse schenkingen gedurende je hele deelnameperiode of per tien jaar? Vrouwelijke deelnemers ontvangen geen schenking bij zwangerschap of bevalling. Arbeidsongeschiktheid door complicaties hierbij geeft meestal wel recht op schenkingen. Maar wees gewaarschuwd: er zijn uitzonderingen!

Reactie toevoegen

 
Meer over
Return to sender

Return to sender

(Annemieke Postema van AOVdokter in Katern Ken je Vak! in VVP 2) Een adreswijziging wordt vaak gezien als een eenvoudige, niet adviesgevoelige mutatie die zich...

"Verplichte AOV zelfstandigen wordt uitgeklede basisregeling"

"Verplichte AOV zelfstandigen wordt uitgeklede basisregeling"

RADI AOV gaat een kennisdocument opstellen over de verplichte AOV voor zelfstandigen waar het kabinet op inzet. “Daarin”, aldus RADI AOV, “worden...

Algemene Rekenkamer: "Uitvoering WIA loopt helemaal vast"

Algemene Rekenkamer: "Uitvoering WIA loopt helemaal vast"

UWV heeft niet genoeg verzekeringsartsen om vast te stellen of er sprake is van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Hierdoor, aldus de Algemene Rekenkamer in haar...

Geen grote verschuivingen in aandeel eigenrisicodragers

Geen grote verschuivingen in aandeel eigenrisicodragers

Een UWV-analyse laat zien dat er de afgelopen vijf jaar (van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022) zowel bij de ZW als bij de WGA geen grote verschuivingen zijn...

Reëele kans op averechtse risicoselectie bij opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Reëele kans op averechtse risicoselectie bij opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Bij een opt-out bij de verplichte AOV voor zelfstandigen is er een reëel risico op averechtse risicoselectie. Dat stelt SEO in onderzoek naar de gevolgen van...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten: WIA-beschikking voorwaarde

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten: WIA-beschikking voorwaarde

De regeling die 15.000 euro toekent aan zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten geldt niet mensen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat blijkt...

Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart tot en met juni 2020) voor COVID-patiënten hebben gezorgd, door langdurige post-COVID klachten al twee jaar ziek...

Maatregelen tegen achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verlengd

Maatregelen tegen achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verlengd

De tijdelijke maatregel niet terugvorderen (onder voorwaarden) van WIA-voorschotten wordt met één jaar en tot eind 2024 verlengd. Het streven is om...

UWV bezorgd over beëindigen STAP-budget

UWV bezorgd over beëindigen STAP-budget

UWV is bezorgd over de verdere mogelijkheden voor iedereen om zich te blijven scholen om verder te komen op de arbeidsmarkt. Uit de voorjaarsnota blijkt dat het...