Schenkkringen

Annemieke Postema

(Annemieke Postema, AOVDokter.nl, in VVP 5) Als financieel adviseur denk je bij schenkkringen niet aan cirkelvormige koffievlekken op de salontafel maar aan arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Schenkkringen vormen een mooi vangnet voor arbeidsongeschikte ondernemers en zijn inmiddels niet meer weg te denken bij het onderwerp arbeidsongeschiktheid.

In 2006 werd het eerste broodfonds opgericht; inmiddels bestaan er vele varianten. Maar let op: ‘broodfonds’ is een beschermde naam en niet iedere schenkkring is een broodfonds! Ik spreek liever over schenkkringen.

Hoe werkt een schenkkring? Een groep ondernemers spreekt af elkaar een maandelijks bedrag te schenken bij arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger het bedrag is dat jij bij arbeidsongeschiktheid wilt ontvangen, hoe meer je bijdraagt als een ander uitvalt. De schenkingen worden niet belast met inkomstenbelasting, voor de schenkers zijn de donaties (die maandelijks kunnen fluctueren) niet aftrekbaar. Er vindt geen medische acceptatie plaats, je kunt meedoen als je verklaart niet arbeidsongeschikt te zijn. De schenking duurt maximaal 24 maanden. Valt er niemand uit, dan ben je alleen inschrijf- en administratiekosten kwijt. Er zijn landelijke en lokale schenkkringen, per schenkkring variëren de voorwaarden en spelregels.

Laagdrempelig

Schenkkringen bieden een laagdrempelige oplossing voor de eerste periode van arbeidsongeschiktheid. Ondernemers zijn gecharmeerd van het solidariteitsprincipe en het onderlinge vertrouwen, dat voornamelijk bij lokaal georganiseerde kringen een belangrijke rol speelt. Deze lokale varianten bieden bovendien een waardevol ondernemersnetwerk. Deelname aan een schenkkring lijkt heel goedkoop. Als je de AOV-premie bij een eigenrisicotermijn van één maand met die voor twee jaar wachttijd vergelijkt, zie je echter dat dit met name het geval is bij zwaardere beroepen en oudere verzekerden.

Een medisch dossier belemmert de deelname niet, tenzij je al (volledig) arbeidsongeschiktheid bent of weet dat je binnenkort zult uitvallen. Dit laatste is voor veel financieel adviseurs een belangrijke reden om schenkkringen als deeloplossing te noemen in hun advies. Voor de lange termijn kiest men dan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een lange wachttijd, waardoor een medische uitsluiting soms kan vervallen.

Goed om te weten

De ene schenkkring is de andere niet, dus verdiep je in de verschillen. Hoe snel kun je meedoen? Vanaf welk arbeidsongeschiktheidspercentage heb je recht op een schenking? Heb je recht op een schenking als je gedurende het eerste deelnamejaar uitvalt door psychische klachten? Enkele schenkkringen hanteren zelfs een carenz-periode voor alle aandoeningen! Word je vrijgesteld van schenkingen aan anderen als je zelf een schenking ontvangt? Hoe zijn re-integratie en verhaal geregeld?

Heb je per ziektegeval recht op twee jaar schenkingen, of krijg je maximaal 24 maandelijkse schenkingen gedurende je hele deelnameperiode of per tien jaar? Vrouwelijke deelnemers ontvangen geen schenking bij zwangerschap of bevalling. Arbeidsongeschiktheid door complicaties hierbij geeft meestal wel recht op schenkingen. Maar wees gewaarschuwd: er zijn uitzonderingen!

Reactie toevoegen

 
Meer over
Hello, goodbye

Hello, goodbye

(Annemieke Postema, AOVdokter.nl, in Ken je Vak! VVP 06-2022) Je dient een AOV-aanvraag in, de verzekeraar biedt gratis voorlopige dekking gedurende het acceptatietraject....

Ziekteverzuim zorgsector hoger dan ooit

Ziekteverzuim zorgsector hoger dan ooit

Het ziekteverzuim in de zorgsector was in 2022 hoger dan ooit tevoren, aldus Vernet. Het verzuimpercentage over 2022 kwam uit op 8,36. Dat betekent een stijging...

Sneller aan het werk na borstkankeroperatie

Sneller aan het werk na borstkankeroperatie

Movir, Stichting Enjoy the Ride en het Radboudumc starten een driejarige pilot om de begeleiding van borstkankerpatiënten rondom een operatie nog beter te maken....

FNV en CNV dagvaarden Staat om long COVID regeling zorgpersoneel

FNV en CNV dagvaarden Staat om long COVID regeling zorgpersoneel

Vakbonden FNV en CNV hebben een dagvaarding voor een kort geding naar de Nederlandse Staat gestuurd. Zij eisen dat de overheid zorgmedewerkers, die vanwege de ziekte...

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

In 2021 had 2,8 procent van de werknemers in transport- en logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines, een arbeidsongeval...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is door Adfiz aangepast op de gegevens en cijfers zoals ze gelden voor 2023. Dit geactualiseerde formulier is te gebruiken...

Hoofdpijndossier: regeling voor zorgmedewerkers met long COVID

Hoofdpijndossier: regeling voor zorgmedewerkers met long COVID

Vakbond FNV is woest dat minister Helder het opstellen van een regeling voor zorgmedewerkers met long COVID nu doorschuift naar de cao-tafel. Kitty Jong, vicevoorzitter...

Januaritijdvak STAP overgeslagen

Januaritijdvak STAP overgeslagen

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Tijd is nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik...

Vereenvoudigde WIA-keuring 60-plusser

Vereenvoudigde WIA-keuring 60-plusser

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in VVP 5) De hoogste prioriteit heeft voor de korte termijn het wegwerken van de achterstanden bij de sociaal medische beoordelingen....

Vakbonden: wijs wetsvoorstel RIV-toets UWV af

Vakbonden: wijs wetsvoorstel RIV-toets UWV af

De vakbonden roepen op om niet in te stemmen met het wetsvoorstel waarbij het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt en er dus geen controle meer plaatsvindt...