Schijnoplossing

Angelo Wiegmans

De eerste producten bij verzekeraars zijn in de maak voor de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Maar de nieuwe verzekering is een schijnoplossing.

Het moet poortwachterproof zijn, het de werkgever een stuk makkelijker maken en een maximering kennen in de premiestijging wanneer een uitkering gedaan wordt. Daarnaast wordt verwacht dat de casemanager de werkgever en werknemer goed bij staat en adviseert.

Dat is op hoofdlijnen de taak van de nieuwe MKB verzuim-ontzorg-verzekering die de verzekeraar per 1 januari 2020 klaar moeten hebben. De producten zullen al veel eerder klaar moeten zijn, ergens begin september, om de bestaande arbodienst en verzekering tijdig op te kunnen zeggen om een MKB verzuim-ontzorg-verzekering af te sluiten per 1 januari 2020.

Nu even naar de praktijk. Een relatie van mijn stuurt mij een e-mail. Werknemer is inmiddels ruim acht weken arbeidsongeschikt, kan volgens de bedrijfsarts niet werken en staat op een wachtlijst voor een behandeling. Werkgever vraagt of deze werknemer niet gewoon een paar uurtjes kan komen om eenvoudig klusjes te doen. Zijn verzoeken aan de arbodienst leiden tot helemaal niks. Als ik navraag doe bij de werkgever om het advies van de bedrijfsarts te beoordelen, staat daar toch echt dat werknemer geen mogelijkheden heeft, dit kun je niet zomaar negeren. Welke oplossing is er dan wel?, vraagt de werkgever zich hardop af.

Interventie

De beperkingen blijken van psychische aard en in de praktijk blijkt dat dit soort klachten al snel twaalf maanden of langer kunnen duren. Ik stel aan de werkgever voor om direct een interventie in te zetten, waarbij de werkgever een extra investering zal moeten doen. Als ik de offerte met de werkgever bespreek en toelicht dat dit circa vijf tot acht maandsalarissen zal opleveren (minder schadelast!), is de werkgever al snel overtuigd. Werkgever tekent direct de offerte en de werknemer blijkt ook welwillend. Na slechts een week volgt de intake met de werknemer en ontvangt de werkgever een niet-medische terugkoppeling, waarin een opbouwschema staat en wordt aangegeven dat werknemer over nul weken weer volledig zou moeten kunnen werken en dat na zestien weken sprake zou kunnen zijn van volledig herstel.

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers en specialist op het gebied van verzuim. Vanuit Bedrijf Plus en Qees helpt hij werk-gevers bij problemen in verzuimdossiers, organisatie-advies, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en de afweging te maken eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.

12. 500 euro bespaard

Uiteindelijk blijkt dat de werknemer na zes maanden volledig hersteld is. Na een gesprek met de werkgever en na de kosten op een rij gezet te hebben, blijkt dat de extra investering de werkgever circa 12.500 euro opgeleverd heeft. Ik vraag aan de verzuimverzekeraar om de kosten te vergoeden van de deze interventie. De interventie heeft immers aantoonbaar tot een lagere uitkering van de verzekeraar geleid. Vele rapellen later heeft de verzuimverzekeraar nog steeds ons verzoek niet gehonoreerd. Wel stak de verzekeraar zijn energie in een discussie met de werkgever of werknemer op het laatste moment al dan niet volledig hersteld was, in plaats van 90 procent hersteld in onze beleving.

De werkgever heeft inmiddels de samenwerking met zijn verzekeraar herzien en stapt over naar een andere arbodienst en een nieuwe verzuimverzekeraar. Alles is geregeld in een jaarcontract. Uitvoerig heb ik aan de werkgever uitgelegd wat de nieuwe MKB verzuim-ontzorg-verzekering allemaal zou moeten oplossen en wat de verbetering allemaal inhoudt. Weet je wat de werkgever zei? Een verzekeraar die mijn belangen gaat vertegenwoordigen? Laat maar, ik bel wel een raadgever…

Reactie toevoegen

 

Reacties

Herman Evers - Evident bv 15 juli 2019

Goede column Angelo, compliment. Wat leg je ook goed bloot dat de verzekeraar niet de meest geschikte/betrouwbare partner in dit gebeuren is. Ik zie dat ook bij discussies met de mensen uit de hoge dure kantoren die niet echt (echt niet) praktisch handelen in het belang van hun klant. Btw zie jij ook een mogelijkheid voor een actievere rol voor de werknemer???? groet en succes

Editie
Ken je klant

Ken je klant

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 4-2022) De vraag van de relatie is of het eigenrisicodragerschap Ziektewet interessant is, voornamelijk om de...

Bedrijf Plus: Masterclass Poortwachter

Bedrijf Plus: Masterclass Poortwachter

Bedrijf Plus verzorgt op donderdag 16 juni (Heesch) en woensdag 22 juni (Amsterdam) de masterclass Poortwachter voor HR-adviseurs, casemanagers, assurantieadviseurs...

Werkgevers betalen teveel premie

Werkgevers betalen teveel premie

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! VVP 02-2022) Wij komen in de praktijk regelmatig tegen dat werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn voor welke werknemers...

Altijd re-integratie en melden bij verzekeraar

Altijd re-integratie en melden bij verzekeraar

(Angelo Wiegmans in VVP 6) Regelmatig komen wij relaties tegen die tijdens een verzuimdossier niets hebben ondernomen voor een re-integratiedossier. Tijdens bijvoorbeeld...

Mooi resultaat en een tevreden klant

Mooi resultaat en een tevreden klant

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in VVP 4-2021) Hoe belangrijk het is om relaties actief te blijven begeleiden, blijkt uit dit voorbeeld van een kinderdagverblijf...

Minder verzuim in coronatijd

Minder verzuim in coronatijd

(Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in Ken je vak! in VVP 2-2021) Wat is het geheim van minder verzuim in coronatijd? Het is ons gelukt door het anders aan te pakken....

Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

Advies uitgebleven, werkgever benadeeld

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus en Qees, in Ken je vak! VVP 6-2020) Gelukkig heb ik een advies gevraagd, zegt de werkgever. Ik geef aan dat het op zijn minst vreemd...

Niet stoppen na WIA-keuring

Niet stoppen na WIA-keuring

(Door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus, in VVP 4) Vaak zie ik dat na een WIA-keuring het dossier volledig stil komt te liggen. Voor werknemers waar nog mogelijkheden...

Communicatie. Juist nu.

Communicatie. Juist nu.

Nee, ik ben niet in een hoogwerker geklommen. Heb de bloemisterij niet leeggekocht (wel een bosje voor mijn collega’s gekocht). We hebben op een manier die...

Mooie kans voor adviseurs

Mooie kans voor adviseurs

(door Angelo Wiegmans, Bedrijf Plus) Vers van de pers: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Voor veel werkgevers zal de tijd tekort zijn om nu al voor dit product...