Sivi helpt ons vooruit

section1_page10_article38_1.jpg

Weer een nieuwe wet die wordt uitgestort over de branche. Weer meer regels die niets te maken lijken te hebben met het helpen van klanten. Weer meer werkzaamheden die veel (tijd) kosten, maar niets opleveren.

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018) die vanaf mei 2018 afdwingbaar in werking treedt, wordt waarschijnlijk zo ontvangen. De kans is dan ook aanwezig dat de verzekeringsbranche onvoorbereid en reactief handelt zoals dat eerder is gebeurd met andere wet-geving die (voor ons gevoel) over ons is uitgestort. Als iedereen de noodzaak überhaupt al onderschrijft, zal de ervaring toch zijn dat de impact een klantgerichte en rendabele bedrijfsvoering in de weg zit.

De AVG 2018 is op veel onderdelen nog onduidelijk, en de exacte betekenis voor de verzekeringsbranche is nog niet volledig te duiden. Het recht van elke consument op dataportabiliteit is bijvoorbeeld nog een abstract gegeven, laat staan dat er een uitgewerkte branchestandaard is die dit faciliteert. Duidelijker wordt het al aan de hand van één van de doelen: consumenten in staat stellen om makkelijker verzekeringen over te sluiten. Om vanuit dit perspectief proactief en klantvriendelijk processen voor het oversluiten van een verzekering (beter) in te richten, kan toch het gevoel geven van de kalkoen die meehelpt om het kerstdiner voor te bereiden.

Greenpaper

Gelukkig is er echter het Sivi dat onlangs haar green paper ‘Regie op persoonsgegevens, samenwerking in de branche herstelt vertrouwen’ publiceerde (te downloaden op www.sivi.org). Om meerdere redenen is dit paper de moeite waard om te lezen. Sivi slaagt er goed in om de effecten van de AVG 2018 te duiden, in kaart te brengen hoe complex datastromen nu georganiseerd zijn, en hoe ingewikkeld de implementatie van de wettelijke eisen voor de gehele branche is. Tegelijk geeft Sivi een belangrijk signaal af dat samenwerking een vereiste is om dit echt effectief te kunnen inrichten.

Sivi constateert in het greenpaper dat het voldoen aan de AVG 2018 ook veel mogelijkheden biedt om het consumentenvertrouwen te verhogen. Juist een soepele uitwisseling van data, omgeven met veiligheidswaarborgen, biedt veel potentiele klantvoordelen. Een aantal InsurTech-initiatieven op het gebied van verbeterde klantprocessen zou hier van kunnen profiteren. De eerste successen van Yellowtail met Ockto geven een glimp van de mogelijkheden. Het genereren van overzicht voor de klant wordt ook makkelijker als alle data in hetzelfde format beschikbaar zijn. De poliskluis van het Verbond kan daar een belangrijke versnelling in betekenen. Dat dit concept breed in de markt is geaccepteerd, is zonder meer positief te noemen. Het toevoegen van functionaliteit voor alle marktpartijen – met het doel de consument te bedienen op de wijze waarop hij dat wenst – is een volgende stap.

De komende maanden zulle alle initiatieven meer dan ooit mede beoordeeld moeten worden op veiligheid. De recente wereldwijde aanvallen van hackers en diefstallen van data laten zien dat we kwetsbaar zijn. Het identificeren van klanten bij online interacties in het publieke domein is via DigID georganiseerd. Een mooi voorbeeld van samenwerking is misschien wel de iDinvariant waarmee banken een standaard in het leven roepen voor identificatie als alternatief voor de overheidsversie.

‘Oversluiten van verzekeringen makkelijker maken voelt onnatuurlijk’

Uitgelezen kans

Met het greenpaper heeft het Sivi een eerste aanzet gegeven om te komen tot meer samenwerking in de branche. De komende maanden zal een serie ronde-tafelsessies leiden tot het opstellen van een gezamenlijk gedragen plan voor vervolgacties. Het is daarmee een uitgelezen kans voor alle marktpartijen om dit belangrijke onderwerp in onderlinge afstemming op te pakken, in plaats van elk voor zich het wiel uit te vinden en daarna het overleg te zoeken. Ik hoop dan ook dat we over twaalf maanden kunnen terugkijken en trots kunnen zijn op het bereikte resultaat.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
De belangrijkste IT-trends

De belangrijkste IT-trends

(Michael Mackaaij, Contactgroep Automatisering, in VVP Special Digitale Innovatie 2022) De contactgroep automatisering bestaat inmiddels vijf jaar en levert met...

Digitale weerbaarheid en nieuwe wetgeving

Digitale weerbaarheid en nieuwe wetgeving

(Michael Mackaaij in VVP 6) Nieuwe wetgeving wordt vaak beleefd als een kostenverhogende en administratieve maatregel. Dat is bij de Digital Operations Resilience...

CGA: samenwerking wordt kern bedrijfsmodel automatiseerders

CGA: samenwerking wordt kern bedrijfsmodel automatiseerders

De stichting Contactgroep Automatisering (CGA) verwacht dat het professionaliseren van samenwerking tussen organisaties in de naaste toekomst steeds belangrijker...

Contactgroep Automatisering: hoogste tijd voor nieuwe sectorbrede afspraken

Contactgroep Automatisering: hoogste tijd voor nieuwe sectorbrede afspraken

De Stichting Contactgroep Automatisering (CGA) heeft met instemming kennisgenomen van de 'Verkenning naar uitbestedingsrisico’s bij financieel dienstverleners'...

Michael Mackaaij nieuwe voorzitter CGA

Michael Mackaaij nieuwe voorzitter CGA

Michael Mackaaij (Verne en nexxbiz Operiations) wordt per 1 juni de opvolger van Leon van Vliet als voorzitter van de Stichting Contactgroep Automatisering (CGA). Mackaaij...

Mackaaij helpt SIVI maximaal vindbaar te zijn

Mackaaij helpt SIVI maximaal vindbaar te zijn

"Al jaren ben ik van mening dat een organisatie als SIVI maximaal vindbaar moet zijn. Het beschikbaar geven van de naam SIVI.nl helpt daar weer een beetje bij. Wij...

Weet wat je verkoopt

Weet wat je verkoopt

Het is misschien een nog wel spannender moment dan starten met een bedrijf, het verkopen ervan. In een rondetafelgesprek vertellen drie financieel adviseurs over...

Verkoop spannender dan starten advieskantoor

Verkoop spannender dan starten advieskantoor

Het is misschien een nog wel een spannender moment dan starten met een bedrijf, het verkopen ervan. In een rondetafel vertellen drie financieel adviseurs over...

Weet wat je verkoopt

Weet wat je verkoopt

Het is misschien een nog wel een spannender moment dan starten met een bedrijf, het verkopen ervan. In een rondetafel vertellen drie financieel adviseurs over...

Visie 2019 Michael Mackaaij: zelf verantwoordelijkheid nemen voor innovatie

Visie 2019 Michael Mackaaij: zelf verantwoordelijkheid nemen voor innovatie

Advieskantoren moeten zélf de verantwoordelijkheid nemen voor innovatie. "De afgelopen 20 jaar is er een te afwachtende houding geweest van advieskantoren...