‘Smartengeld voor nabestaanden’ in de praktijk

Smartengeld voor nabestaanden (vereende, 2019)

Per 1 januari is een wet in werking getreden die smartengeld voor naasten en nabestaanden regelt. De vergoeding voor deze schade, die ook wel affectieschade wordt genoemd, is nieuw in Nederland.

In mei dit jaar schreven wij al een artikel over affectieschade. Dit artikel kunt u hier vinden. Nu de wet in werking treedt, staan we hier opnieuw bij stil.

Voor wie?

Smartengeld voor naasten en nabestaanden kan worden gevorderd wanneer er sprake is van zeer ernstig letsel of overlijden. Als richtlijn voor ernstig letsel wordt een invaliditeitspercentage van minimaal 70% genoemd. De bedragen zijn vast, en hangen wat hoogte betreft niet samen met de ernst van het letsel. Er is recht op de vergoeding, of niet. De vergoeding kan wel worden aangepast als de gekwetste zelf ook schuld heeft aan het ontstaan van de schade, bijvoorbeeld wegens het niet dragen van een autogordel.

De kring van vorderingsgerechtigden is beperkt. In de wet staat precies genoemd wie aanspraak kunnen maken op een vergoeding. De wet biedt naast directe naasten en nabestaanden ook andere naasten die een nauwe affectieve relatie met de gekwetste hebben de mogelijkheid om een vordering in te dienen. Wanneer u een vordering smartengeld naasten en nabestaanden wilt indienen kunt u contact opnemen met de aansprakelijke verzekeraar. Soms heeft de verzekeraar zelf al contact gelegd vanuit een actief schaderegelingsbeleid

Praktijkvoorbeelden

De werking van de wet is in basis het beste te illustreren aan de hand van enkele voorbeelden die in de praktijk kunnen voorkomen.

Een man, vader en echtgenoot overlijdt medio 2019 aan de gevolgen van een aanrijding die plaats vond in oktober 2018. Zijn weduwe en uitwonende kinderen vorderen smartengeld voor naasten en nabestaanden. In dit geval is er geen recht op smartengeld voor de nabestaanden. De schadeveroorzakende gebeurtenis heeft tenslotte plaatsgevonden voor 1 januari 2019.    

Stel nu dat het verkeersongeval niet plaats vond in oktober 2018, maar in februari 2019. In dat geval is er wel recht op smartengeld voor de genoemde nabestaanden. Stel nu dat ook de broer van het slachtoffer een vordering in dient. Broers en zussen worden niet genoemd als vorderingsgerechtigden. Alleen als de broer van benadeelde kan aantonen dat hij in een zodanig nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste stond dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij als naaste wordt aangemerkt, heeft hij recht op een vergoeding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer hij lange tijd met de gekwetste samenwoonde en voor hem zorgde.

Stel nu dat de gekwetste is overleden bij een ongeval waaraan hij zelf schuld had. Bijvoorbeeld omdat hij een rood licht negeerde. In dat geval wordt slechts een deel van de schade uitgekeerd, namelijk het deel waarvoor de tegenpartij aan te spreken is. Wanneer uit onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat beide partijen 50% hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval, krijgen de nabestaanden ook 50% van het vaste bedrag dat wordt uitgekeerd aan smartengeld.

‘Smartengeld voor nabestaanden’ in Europa

Nederland was een van de laatste landen in Europa waar nog geen smartengeld voor nabestaanden bestond; met deze wetsaanpassing wordt recht gedaan aan de positie van slachtoffers door een onrechtmatige daad.

Partner van dit artikel
de Vereende

de Vereende

De Vereende N.V. biedt verschillende typen oplossingen voor bijzondere risico’s en bijzondere schades. Enerzijds als verzekeraar en anderzijds als organisatie die het management voert over verschillende activiteiten, pools en fondsen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Feit of Fabel: op een privé terrein keert het Waarborgfonds nooit uit

Feit of Fabel: op een privé terrein keert het Waarborgfonds nooit uit

Om een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer met succes te kunnen indienen, gelden verschillende wettelijk voorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn dat de...

Lithium ion accu’s zijn brandgevaarlijk.  Feit of fabel?

Lithium ion accu’s zijn brandgevaarlijk. Feit of fabel?

Het gebruik van lithium ion accu’s is de laatste jaren explosief gestegen. Maar tegelijkertijd verschijnen er ook steeds meer nieuwsberichten over branden...

Feiten en fabels de verzekerbaarheid elektrische vervoermiddelen

Feiten en fabels de verzekerbaarheid elektrische vervoermiddelen

U kent de film vast wel, Back to the Future! In het vervolg op de eerste film was Michael J. Fox in het tweede deel te zien als puberend jochie, met zelfstrikkende...

Werkgever aansprakelijk voor schade werknemers op bedrijfsuitje

Werkgever aansprakelijk voor schade werknemers op bedrijfsuitje

Een werkgever wil zijn medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden uiteraard zo goed mogelijk beschermen. Daartoe is hij zelfs verplicht. Mocht het fout...

Werkgever aansprakelijk voor schade werknemers op bedrijfsuitje

Werkgever aansprakelijk voor schade werknemers op bedrijfsuitje

Een werkgever wil zijn medewerkers tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden uiteraard zo goed mogelijk beschermen. Daartoe is hij zelfs verplicht. Mocht het...

Feiten en fabels over de verzekerbaarheid van zonnepanelen

Feiten en fabels over de verzekerbaarheid van zonnepanelen

Schade aan zonnepanelen is niet meeverzekerd wanneer de aanwezigheid van de zonnepanelen niet bekend is bij de verzekeraar van het woonhuis. Feit of fabel? De...