‘Smartengeld voor nabestaanden’ in de praktijk

Smartengeld voor nabestaanden (vereende, 2019)

Per 1 januari is een wet in werking getreden die smartengeld voor naasten en nabestaanden regelt. De vergoeding voor deze schade, die ook wel affectieschade wordt genoemd, is nieuw in Nederland.

In mei dit jaar schreven wij al een artikel over affectieschade. Dit artikel kunt u hier vinden. Nu de wet in werking treedt, staan we hier opnieuw bij stil.

Voor wie?

Smartengeld voor naasten en nabestaanden kan worden gevorderd wanneer er sprake is van zeer ernstig letsel of overlijden. Als richtlijn voor ernstig letsel wordt een invaliditeitspercentage van minimaal 70% genoemd. De bedragen zijn vast, en hangen wat hoogte betreft niet samen met de ernst van het letsel. Er is recht op de vergoeding, of niet. De vergoeding kan wel worden aangepast als de gekwetste zelf ook schuld heeft aan het ontstaan van de schade, bijvoorbeeld wegens het niet dragen van een autogordel.

De kring van vorderingsgerechtigden is beperkt. In de wet staat precies genoemd wie aanspraak kunnen maken op een vergoeding. De wet biedt naast directe naasten en nabestaanden ook andere naasten die een nauwe affectieve relatie met de gekwetste hebben de mogelijkheid om een vordering in te dienen. Wanneer u een vordering smartengeld naasten en nabestaanden wilt indienen kunt u contact opnemen met de aansprakelijke verzekeraar. Soms heeft de verzekeraar zelf al contact gelegd vanuit een actief schaderegelingsbeleid

Praktijkvoorbeelden

De werking van de wet is in basis het beste te illustreren aan de hand van enkele voorbeelden die in de praktijk kunnen voorkomen.

Een man, vader en echtgenoot overlijdt medio 2019 aan de gevolgen van een aanrijding die plaats vond in oktober 2018. Zijn weduwe en uitwonende kinderen vorderen smartengeld voor naasten en nabestaanden. In dit geval is er geen recht op smartengeld voor de nabestaanden. De schadeveroorzakende gebeurtenis heeft tenslotte plaatsgevonden voor 1 januari 2019.    

Stel nu dat het verkeersongeval niet plaats vond in oktober 2018, maar in februari 2019. In dat geval is er wel recht op smartengeld voor de genoemde nabestaanden. Stel nu dat ook de broer van het slachtoffer een vordering in dient. Broers en zussen worden niet genoemd als vorderingsgerechtigden. Alleen als de broer van benadeelde kan aantonen dat hij in een zodanig nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste stond dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij als naaste wordt aangemerkt, heeft hij recht op een vergoeding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer hij lange tijd met de gekwetste samenwoonde en voor hem zorgde.

Stel nu dat de gekwetste is overleden bij een ongeval waaraan hij zelf schuld had. Bijvoorbeeld omdat hij een rood licht negeerde. In dat geval wordt slechts een deel van de schade uitgekeerd, namelijk het deel waarvoor de tegenpartij aan te spreken is. Wanneer uit onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat beide partijen 50% hebben bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval, krijgen de nabestaanden ook 50% van het vaste bedrag dat wordt uitgekeerd aan smartengeld.

‘Smartengeld voor nabestaanden’ in Europa

Nederland was een van de laatste landen in Europa waar nog geen smartengeld voor nabestaanden bestond; met deze wetsaanpassing wordt recht gedaan aan de positie van slachtoffers door een onrechtmatige daad.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

Ken je vak! Leren van Kifid-uitspraken

(Ken je vak! VVP 5-2023) De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig leermomenten voor financieel adviseurs. In elk nummer vat VVP een aantal relevante uitspraken...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Allianz afgerekend op harde opstelling bij afhandeling letselschade

Allianz afgerekend op harde opstelling bij afhandeling letselschade

(Rechtspraak) De Rechtbank Den Haag rekent Allianz af op de lange duur van en de harde opstelling bij de afhandeling van een letselschade. De rechtbank: “Deze...

DAS: smartengeld voor gehavende hond maakt weg vrij voor meer claims

DAS: smartengeld voor gehavende hond maakt weg vrij voor meer claims

De eigenaar van een zwaar gehavende hond krijgt smartengeld toegekend voor de psychische gevolgen die zij daardoor heeft geleden. Volgens DAS is dit uniek en zal...

Feit of fabel? Stijgende huizenprijzen leiden tot hogere verzekeringspremies

Feit of fabel? Stijgende huizenprijzen leiden tot hogere verzekeringspremies

Het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen in de meeste regio’s van Nederland explosief gestegen. Veel mensen zullen denken dat daarmee automatisch ook de...

Hof snijdt in smartengeld dat ziekenhuis moet betalen

Hof snijdt in smartengeld dat ziekenhuis moet betalen

Het Gerechtshof Den Haag verlaagt in hoger beroep eerder toegekend smartengeld van twee ton naar 135 mille.Volgens het Hof kan het medisch handelen van de betreffende...

Feit of fabel: schade veroorzaakt door een e-step wordt gedekt door het Waarborgfonds

Feit of fabel: schade veroorzaakt door een e-step wordt gedekt door het Waarborgfonds

Er gelden drie algemene wettelijke voorwaarden (W.A.M.) voordat aanspraak gemaakt kan worden op  een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer:  Het...

Feit of Fabel: eigenaar gebouw is risicoaansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door dat gebouw

Feit of Fabel: eigenaar gebouw is risicoaansprakelijk voor iedere schade veroorzaakt door dat gebouw

Onfortuinlijk loopt u ergens tegenaan en stoot iets om. Wanneer u hierbij schade aan zaken van een ander veroorzaakt, ligt het voor de hand dat u hiervoor aansprakelijk...

Feit of fabel: autofabrikanten sturen hun nieuwste modellen naar verzekeraars om deze te laten crashtesten

Feit of fabel: autofabrikanten sturen hun nieuwste modellen naar verzekeraars om deze te laten crashtesten

Autofabrikanten sturen hun nieuwste modellen naar verzekeraars om deze te laten crashtesten. Feit of Fabel? Als je deze stelling leest dan denk je direct dat dit...

Feit of fabel “Alcohol in het verkeer: Twee biertjes moeten kunnen…”

Feit of fabel “Alcohol in het verkeer: Twee biertjes moeten kunnen…”

We weten allemaal dat alcohol en verkeer niet samen gaan. Toch is alcohol drinken en daarna deelnemen aan het verkeer in Nederland niet verboden. Er gelden wel wettelijke...