Stappenplan RI&E

heftruck via Pixabay in loods

(Adfiz in VVP 06-2019) De adviseur kan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gebruiken als startpunt voor een goed adviesgesprek met de ondernemer over gezondheid- en veiligheidsrisico’s.

Adfiz is partner van het Steunpunt RI&E (onderdeel van het Ministerie van SZW). RI&E past namelijk goed binnen de risicomanagementgerichte aanpak van ondernemersvraagstukken waar steeds meer zakelijke klanten om vragen en ook steeds meer adviseurs mee aan de slag gaan. Verder bevatten veel verzuim- en collectieve ziektekostenverzekeringen faciliteiten of voorwaarden die dezelfde onderwerpen raken als de RI&E.

Een ongezonde werkomgeving of een bedrijfsongeval kan leiden tot ziekte en verzuim. Werkgevers zijn daarom verplicht een RI&E uit te voeren en op te stellen. Deze verplichte RI&E kun je gebruiken als startpunt voor een goed adviesgesprek met de ondernemer over gezondheid- en veiligheidsrisico’s. Je brengt ermee in kaart welke fysieke, psychosociale en veiligheidsrisico’s de medewerkers van je klant lopen en hoe die te voorkomen of op te lossen, en waar nodig te verzekeren. Daarnaast zorgt de RI&E ervoor dat je klant weet wat te doen bij een bedrijfsongeval. Met een goede RI&E kan uitval van medewerkers worden voorkomen, wat weer een positieve uitwerking heeft op de verzuimkosten en de bedrijfscontinuïteit.

De basis

Wil je je klant adviseren over RI&E, ga dan eerst na of de klant überhaupt RI&E-plichtig is. Met personeel in dienst zal dat vrijwel altijd het geval zijn. Alleen als de klant uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiairs, etcetera in dienst heeft, gelden daar aparte regels voor. Ook moet ieder bedrijf een preventiemedewerker in dienst hebben (iemand die de veiligheid en gezondheid op de werkvloer in zijn/haar takenpakket heeft). In grote bedrijven (> 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen. In kleine bedrijven verzorgt vaak de directeur deze taken.

De stappen

1. Risico-inventarisatie

De eerste stap van het uitvoeren van een RI&E is het maken van een lijst met de werkrisico’s binnen het bedrijf van de klant. Bijvoorbeeld door ze in te delen naar risicosoorten: fysieke risico’s/ergonomie, psychosociale risico’s, veiligheids- en omgevingsrisico’s.

2. Risico-evaluatie

Zet vervolgens de geïnventariseerde risico’s op volgorde; de belangrijkste/grootste kans en impact bovenaan. Het Steunpunt RI&E biedt instrumenten die helpen bij het evalueren van de risico’s.

3. Plan van Aanpak

In het Plan van Aanpak (PvA) staan de maatregelen die getroffen worden om de risico’s te voorkomen/op te lossen. Het Steunpunt RI&E biedt hiervoor een arbocatalogus waarin de branche oplossingen beschrijft om de risico’s binnen het bedrijf van je klant te voorkomen of te beperken.

4. Toetsen van de RI&E

RI&E’s moeten – enkele uitzonderingen daargelaten – door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige getoetst worden. Na toetsing moet de OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT) instemmen met de RI&E en het PvA. Is er geen OR of PVT dan hebben de werknemers inzagerecht.

5. Plan van Aanpak uitvoeren

Als de RI&E en het PvA zijn getoetst kan het PvA worden uitgevoerd. Het is verstandig om in ieder geval jaarlijks het PvA te bekijken en de voortgang te beoordelen. Grote veranderingen binnen het bedrijf kunnen namelijk gevolgen hebben voor de RI&E.

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz blijft lobbyen voor behoud collectiviteitskorting

Adfiz blijft lobbyen voor behoud collectiviteitskorting

Adfiz zet de lobby voor het behoud van collectiviteitskorting bij zorgverzekeringen voort. De organisatie roept leden op de resultaten van de vorig jaar ingevulde...

Internetconsultatie gedifferentieerde Aof-premie

Internetconsultatie gedifferentieerde Aof-premie

Sociale Zaken is vrijdag de internetconsultatie gestart van het wetsvoorstel dat de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) naar grootte...

Minister grijpt niet in bij verhoogde WIA-instroom

Minister grijpt niet in bij verhoogde WIA-instroom

Minister Koolmees is niet van plan het beleid ten aanzien van de vervroegde uittredingsregelingen te herzien. Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen naar aanleiding...

Adfiz Ronde door het Land

Adfiz Ronde door het Land

Adfiz organiseert in maart en mei een Ronde door het Land. Op de middagen komen actuele ontwikkelingen aan bod. Daaronder transparantie van schadeprovisie (Adfiz:...

Wet verbeterde premieregeling: verbetervoorstellen Adfiz

Wet verbeterde premieregeling: verbetervoorstellen Adfiz

Maak de variabele uitkering tot default of leg de default-keuze bij de werkgever. Dat is een van de zes verbetervoorstellen die Adfiz doet voor de Wet verbeterde...

Jolanda Bron vice-voorzitter Adfiz

Jolanda Bron vice-voorzitter Adfiz

Jolanda Bron is benoemd tot vice-voorzitter van Adfiz. Bron, managing director Aon Risk Solutions, was al sinds november 2016 bestuurslid van Adfiz. Ze gaat de...

Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

Inkomensmarkt groeit komende jaren minder snel

De komende vijf jaar is volgens Baken Adviesgroep de groei in de Inkomensmarkt naar verwachting lager dan in 2019, toen zij uitkwam op 3,1 procent. “De groei...

No-riskpolis: sterke stijging aantal uitkeringsjaren

No-riskpolis: sterke stijging aantal uitkeringsjaren

De sterke stijging van het aantal werkenden in de doelgroep Participatiewet die onder de No-riskpolis valt, heeft geleid tot een sterk stijging van de uitkeringsjaren...

"Beknibbelen op consumentenbescherming zeker bij hypotheekverhoging niet goed"

"Beknibbelen op consumentenbescherming zeker bij hypotheekverhoging niet goed"

Adfiz-directeur Enno Wiertsema hekelt in zijn maandcolumn het idee van de minister om de kennis- en ervaringstoets bij het verhogen van de hypotheek (tot maximaal...

Wielink: "Borstlap bom onder hybride stelsel?"

Wielink: "Borstlap bom onder hybride stelsel?"

Is het rapport van de commissie-Borstlap een bom onder het hybride stelsel? Die vraagt stelt Janthony Wielink (Enkwest) op LinkedIn. Wielink schrijft: “Eén...