Stichting PAWW

Euro's via Pixabay 2018

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) Stichting PAWW is alweer een tijd geleden opgericht, toch weet nog niet iedereen waar deze stichting voor staat. PAWW is een afkorting voor Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA. Binnen de stichting is een fonds gevormd, waaruit werknemers een uitkering kunnen ontvangen na afloop van de wettelijke WW of WGA-loongerelateerde uitkering.

Om recht te hebben op een aanvulling vanuit het fonds, is het noodzakelijk dat in de CAO van de werknemer is opgenomen dat de PAWW van toepassing is en dat men hierbij is aangesloten. Vanuit de PAWW vindt een uitkering plaats na afloop van de wettelijke WW of WGA-loongerelateerde uitkering, mits aan de voorwaarden is voldaan. Zo moet de werknemer op de laatste dag van de wettelijke uitkering nog geen of nog niet volledig betaald werk hebben gevonden. Hiervan is sprake als de werknemer minder verdient dan 87,5 procent van het oude inkomen, zoals dit ook in de Werkloosheidswet is opgenomen. Het aantal deelnemers stijgt gestaag, meldt Stichting PAWW. In november 2018 waren ruim 19.500 werkgevers aangesloten en 660.000 werknemers. Een paar maanden eerder, in september 2018, waren dit nog 19.000 werkgevers en 640.000 werknemers.

Wijzigingen

In de loop van 2018 en per 1 januari 2019 heeft een aantal wijzingen plaatsgevonden binnen de regeling. Zo zijn de hoogte en de duur van de uitkering aangepast. De hoogte van de uitkering is in beginsel gelijk aan de wettelijke uitkering. Daarnaast wordt de duur van de uitkering bepaald door te kijken naar het oude stelsel van WW en WGA en dit af te zetten tegen het nieuwe stelsel.

Ook wat betreft de premiebetaling is er een wijziging doorgevoerd. Werkgevers wilden niet opdraaien voor de kosten van de aanvullende voorziening. De premies worden dan ook betaald door werknemers. De PAWW wordt gefinancierd via het omslagstelsel. Dit houdt in dat de deelnemende werknemers de bijdragen betalen voor uitkeringen die op dat moment plaatsvinden. De bijdrage vindt plaats door een inhouding op het brutoloon. De werkgever moet zorgdragen voor de inhouding en afdracht van de bijdrages. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in oktober vastgesteld. De Stichting heeft besloten dat de premie per 1 januari 2019 0,30 procent (was 0,20 procent in 2018) is.

 

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent Actueel’ in VVP helpen wij u op weg. Wij brengen verschillende actualiteiten onder de aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw vakgebied? Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren?

...

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Nieuwsbrief Ken je vak op vrijdag

Met een nieuwsbrief vol vakinformatie het weekeinde in. De VVP-nieuwsbrief bevat items uit het praktijkgerichte VVP-katern Ken je vak!, een aantal actuele vakinhoudelijke...

Lindenhaeghe lanceert e-zine over future skills

Lindenhaeghe lanceert e-zine over future skills

Lindenaeghe heeft een e-zine met als titel 'Future Skills for Financials' ontwikkeld. Het magazine gaat over de ontwikkelingen waar de financiële branche de...

Lindenhaeghe en ICP ontwikkelen leerlijn Customer Due Diligence

Lindenhaeghe en ICP ontwikkelen leerlijn Customer Due Diligence

Lindenhaeghe heeft samen International Compliance Partners (ICP) de leerlijn Customer Due Diligence (CDD) ontwikkeld.  Volgens Lindenhaeghe is Analist Customer...

Wet herziening partneralimentatie

Wet herziening partneralimentatie

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) In hoofdlijn wordt bij echtscheidingen de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum...

Wet affectieschade

Wet affectieschade

(Permanent Actueel door Lindenhaeghe) Op 1 januari 2019 is de Wet affectieschade van kracht geworden. Dankzij deze wet kunnen ook naasten smartengeld (affectieschade)...

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert webinar met RTL Z

Lindenhaeghe organiseert op donderdag 26 september samen met RTL Z het webinar ‘Future skills: ben jij klaar voor de toekomst?’ Hoe ziet de wereld...

Tips om millennials te binden als klant

Tips om millennials te binden als klant

"Wat kun je als financieel adviseur voor millennials doen, behalve een latte macchiato met havermelk op kantoor serveren?", zo vroeg Lindenhaeghe zich af in een...

Boetes gebrekkige RI&E fors verhoogd

Boetes gebrekkige RI&E fors verhoogd

De boetes voor een gebrekkige of het volledig ontbreken van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) zijn in juli aanzienlijk verhoogd, aldus Lindenhaeghe...

700 mensen vinden weg naar e-learning NHG

700 mensen vinden weg naar e-learning NHG

Tot nu toe hebben zo'n 700 mensen gebruik gemaakt van de bijna een jaar geleden door NHG gelanceerde e-learning variant van de trainingen woningbehoud en acceptatie...

Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij het...