Stilte voor een storm... waar je u tegen zegt

VVP Event Inkomen

Inkomensadviseurs kunnen hun borst nat maken, zei Janthony Wielink (Enkwest opleiding & advies) tijdens het op 20 september gehouden VVP Event Inkomen. Houd er maar rekening mee dat er nog heel wat wet-en regelgeving aan komt, ook al lijkt het even rustig omdat de kabinetsformatie zaken stil heeft gelegd. Eén ding is zeker: wat er ook gebeurt, het blijft voer voor een echte specialist als de inkomensadviseur.

Het VVP Event Inkomen, gehouden in het VNAB Kennis-en Ontmoetingscentrum in Rotterdam, bestond uit een algemene inleiding door Wielink, sessies in samenwerking met kennispartners Allianz, Movir en Nedasco en een paneldiscussie. Dat er vlak voor 1 oktober zoveel adviseurs in de zaal zaten -ruim honderd-illustreert volgens Wielink dat de markt zich op dit moment redelijk heeft gezet. Werkgevers hadden tot 1 oktober immers weer gelegenheid te kiezen voor het eigenrisicodragerschap. Maar die keuze is vaak eerder al gemaakt.

“De premies zijn ook niet superschokkend”, aldus Wielink. Dus geen drukke toestanden op advieskantoren meer wat dat betreft. Wel van belang is de reparatieregeling eigenrisicodragers WGA. “Zorg dat u de betreffende werkgevers tijdig doorgeeft aan het loket dat het Verbond van Verzekeraars heeft ingericht.” Wielink zei dat de relatieve rust nu bedriegt. “Het is de stilte voor de storm. En dat wordt een storm waar je u tegen zegt. De politiek maakt geen onderscheid tussen Individueel en Collectief. Dus ontwikkelingen op beide terreinen worden misschien in één keer over ons uitgestort.”

Hij gaf een groot aantal voorbeelden. Zo is de arbeidsparticipatie van mensen in de WIA te gering, wat de premies opdrijft of maatregelen vereist om arbeidsdeelname te vergroten. Wielink opperde om 35-80 procent naar 35-99 procent om te vormen. Dan geldt de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten voor een veel grotere groep.

Hoe te bereiken dat meer zelfstandigen een voorziening treffen voor arbeidsongeschiktheid? Wielink opperde een aantal oplossingen, zoals het weer van stal halen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Je zou ook kunnen denken aan een AOV met een korte uitkeringsduur. Of maak nadrukkelijk de koppeling tussen Zelfstandigenaftrek en AOVpremie. Ooit, zo memoreerde Wielink, was die aftrek bedoeld om een arbeidsongeschiktheids-en pensioenvoorziening te treffen. “Men koopt er liever een auto van.”

Hij is benieuwd hoe het nieuwe kabinet omgaat met de omstreden Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). De wet is zo onder vuur komen te liggen, meent Wielink, omdat ze te duidelijk is. Ze heeft laten zien dat er veel situaties waren waarin sprake was van schijnzelfstandigheid. Die mensen behouden natuurlijk liever de voordelen van hun zelfstandigheid. “Ik denk dat veel van deze zelfstandigen het moeilijk gaan krijgen. Aan de andere kant: durft het nieuwe kabinet het aan om een miljoen ZZP’ers tegen zich in het harnas te jagen?” Volgens Wielink is het begrip ondernemer sowieso aan het vervagen. “Er komen steeds meer particuliere ondernemers’.”

Transitievergoeding

Zeker belangrijk voor adviseurs om te volgen: verzekeraars komen terug op de verplichte koppeling die ze maakten tussen eigenrisicodragerschap WGA en eigenrisicodragerschap Ziektewet. “Ik heb altijd al gedacht: dit laten jullie niet zo hard staan.” Wielink zei de koppeling op zich wel te kunnen begrijpen in het kader van de 12-jaarspropositie. De verzekeraar wil graag grip op het verzuim in de eerste jaren. Hij ziet de 12-jaarspropositie overigens “nog niet sterk in de markt aanwezig”.

Loondoorbetaling bij ziekte staat nog altijd op de politieke agenda. Moet de periode van verplichte doorbetaling niet worden teruggebracht, is één van de vragen waarover de SER zich buigt. Wielink verwacht het SERadvies in het tweede kwartaal van 2018.

Nieuw sinds 1 juli is het basiscontract Arbo (met daarin meer preventie, meer aandacht voor beroepsziekten en de mogelijkheid van een second opinion). Er geldt een overgangstermijn voor de invoering van het basiscontract van een jaar. Wielink denkt dat de meeste Arbodiensten het contract per 1 januari al zullen hanteren.

Deleten is al verwerken

Wielink noemde ook ontwikkelingen die rechtstreeks van belang zijn voor het advieskantoor. Zoals de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Adviseurs gaan hier zeker mee te maken krijgen, al is de precieze impact nog lastig te overzien. Eén van de vragen voor inkomensadviseurs: mogen naverrekeningen zomaar doorgestuurd worden? Maar, zei Wielink, eigenlijk is enkel deleten al het verwerken van gegevens! Adviseurs zijn volgens Wielink niet altijd duidelijk in wat ze precies voor de klant doen. “Ik denk niet dat jullie niet doen wat de klant van jullie verwacht, maar ik lees het nergens terug. En als ik het niet kan vinden, kan de klant dat ook niet.”

Dertig adviezen per jaar

Wielink nam ook deel aan de paneldiscussie. De overige panelleden waren Annemieke Postema (Maan Financieel Advies), Patrick Meijn (Allianz), Marco Pos (Nedasco) en Arthur van der Wal (Movir). Moeten inkomensadviseurs worden verplicht tenminste dertig adviezen per jaar te geven, vroeg Willem Vreeswijk (hoofdredacteur VVP en dagvoorzitter) aan het panel. Om een adviseur nou vast te spijkeren op een minimum aantal adviezen, vonden de panelleden te ver gaan. Maar het vak van inkomensadviseur vereist specialistische kennis en iedereen kan bedenken dat je die niet op peil houdt met drie adviezen per jaar.

“Inkomensadvies doe je er niet zomaar even bij”, meende Movir-directeur Van der Wal. “Het is een professie. Dat geldt voor ons als verzekeraar en dat is bij de adviseur echt niet anders.” Zijn er genoeg goede inkomensadviseurs, vroeg Vreeswijk verder. Pos, manager Inkomen Nedasco, constateert dat wet- en regelgeving ervoor hebben gezorgd, dat een aantal adviseurs is gestopt met Inkomen. “Ik maak me daar we zorgen over. Terwijl de materie steeds complexer wordt, loopt het aantal adviseurs terug.” De adviseurs die over blijven, zijn in ieder geval specialisten. Een vak apart, dat is inkomensadviseur zeker.

Broodfondsen

Vreeswijk vroeg de panelleden hoe zij aankijken tegen de opkomst van alternatieven voor de AOV, zoals brood- en voorzieningenfondsen. Annemieke Postema (Maan Financieel Advies) juicht de opkomst toe: “Mensen denken dan in ieder geval na over het risico van arbeidsongeschiktheid.” Ze neemt broodfondsen mee in haar advisering, al dan niet in combinatie met de AOV. Wel mist ze de aansluiting tussen beide producten. Patrick Meijn, directeur Inkomen Allianz, zei dat ze ‘net begonnen zijn met dat aansluiten op elkaar’. “Het moet wel helder blijven dat het om twee verschillende dingen gaat. Maar wij omarmen nieuwe initiatieven. Tegen de stroom in zwemmen, kost alleen maar een heleboel energie.” Wielink: “Wij hebben onze bedenkingen bij broodfondsen, maar de klant doet het wel. De markt verandert, als verzekeraar en als adviseur verander je mee.”

Janthony Wielink: “De markt verandert, als verzekeraar en als adviseur verander je mee”

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

(Uit VVP 5-2023) Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De...

Marc Foppen nieuwe directeur Zakelijk Schade bij Allianz in Nederland

Marc Foppen nieuwe directeur Zakelijk Schade bij Allianz in Nederland

Marc Foppen is de nieuwe Directeur Zakelijk Schade van Allianz. Hij wordt tevens General Manager van de Nederlandse branche-office P&C. Hij neemt deze rollen...

Finale VVP Advies Award 2023 in beeld

Finale VVP Advies Award 2023 in beeld

Bekijk de beeldimpressie van Jeffrey Korte van de zinderende finale van de VVP Advies Award 2023 in de belevingsstudio’s van First Impression in Tilburg. [object...

Elke Vagenende nieuwe commercieel directeur Allianz Benelux & Nordics

Elke Vagenende nieuwe commercieel directeur Allianz Benelux & Nordics

Elke Vagenende wordt in het eerste kwartaal van 2024 bij Allianz in dienst treden als Commercial Managing Director voor de nieuwe regio 'Benelux en Nordics'. Zij...

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies wint finale VVP Advies Award 2023

Veldhuis Advies heeft de finale gewonnen van de VVP Advies Award 2023. De andere finalisten waren ABC Pensioen en Sinior Financieel Advies. De drie finalisten waren...

Nedasco verkrijgt volmacht Cyber Hiscox

Nedasco verkrijgt volmacht Cyber Hiscox

Hiscox heeft Nedasco volmacht verleend op haar cyberverzekering. Ook voor de beroeps- enbestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Hiscox krijgt Nedasco volmacht....

Kijk en bepaal vanmiddag wie de VVP Advies Award 2023 wint

Kijk en bepaal vanmiddag wie de VVP Advies Award 2023 wint

Kijk vandaag om 16.00 uur naar de live-uitzending van de finale van de Advies Award 2023 en bepaal wie zich het komende jaar het meest klantgerichte advieskantoor...

ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis finalisten Advies Award 2023

ABC Pensioen, Sinior en Veldhuis finalisten Advies Award 2023

ABC Pensioen, Sinior Financieel Advies en Veldhuis Advies zijn de finalisten van de VVP Advies Award 2023. “Deze kantoren – die net als de andere drie...

Evolutie in plaats van revolutie

Evolutie in plaats van revolutie

(Verslag VVP Event Inkomen in VVP 4) De sociale zekerheid ontwikkelt zich op details, maar werkelijke verandering – voorzover nodig – laat op zich...

Beslis mee wie woensdag de winnaar wordt van de VVP Advies Award 2023

Beslis mee wie woensdag de winnaar wordt van de VVP Advies Award 2023

Woon op 11 oktober 2023 om 16.00 uur gratis de spectaculaire live-uitzending bij van de finale van de Advies Award 2023 en bepaal wie zich het komende jaar het meest...