Tijd voor een nationaal algoritme

Hergen Dutrieux

(Hergen Dutrieux, Viisi, in VVP 3-2021) Als ondernemer ben je van nature positief ingesteld. Klagen en ageren horen daar minder bij, de blik vooruit, naar de onbegrensde mogelijkheden die voor ons liggen, dat is ons domein. De geringe digitale innovatiekracht van Nederland Hypotheken BV doet ons het schaamrood naar de kaken stijgen, dat kan echt veel beter. Lees even mee.

In maart informeerde minister Ollongren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Platform hypotheken 2020. Binnen dit platform wordt elk jaar met partijen in de sector gesproken over de belangrijkste ontwikkelingen en mogelijke knelpunten in de hypotheekverstrekking. De minister trapte af dat het digitaal kunnen ondertekenen van koopovereenkomsten en offertes al een hele stap is. Daar werd ik even stil van… Als dit in 2020 onze belangrijkste innovatie was op de hypotheekmarkt, laten we dat als Nederland dan vooral niet aan grote klok hangen. Het is namelijk gênant om te verkondigen dat we kunnen Zoomen met klanten en een digitale handtekening toestaan tijdens de hypotheekacceptatie. We hebben niet alleen weinig geïnnoveerd, maar zelfs een stap achteruit gezet.

Geen rocket science

Volgens het Platform hypotheken heeft de sector het hypotheekproces verbeterd door het gebruik van overheidsgegevens. Er staat: ‘Zo werd in 2020 voor het bepalen van het inkomen steeds vaker gebruik gemaakt van de Inkomensbepaling Loondienst. De gegevens hiervoor haalt de consument direct op bij het UWV.’

Een aantal jaren geleden heeft een aantal partijen (waaronder ook Viisi Hypotheken) het UWV Verzekeringsbericht getest om op die manier het inkomen vast te stellen. Het inkomen uit dit Verzekeringsbericht wordt omgerekend naar een toetsinkomen voor de hypotheekaanvraag. Dat werkte prima en is best handig. Voordeel is dat een werknemer eenvoudig deze brondata kan aanleveren en dat er geen handmatig opgestelde werkgeversverklaring meer nodig is. Minder fraudegevoelig, altijd zuivere data.

Nu is deze werkwijze opgeschort, omdat de omrekening soms onvoldoende betrouwbaar zou zijn. Wellicht is het één stap terug om meerdere stappen vooruit te zetten. Maar het omrekenen van een inkomen is toch geen rocket science ?

Maatwerk leveren

Verder roept de minister de sector op om starters beter te informeren over dat ze wél iets kunnen kopen. En om bepaalde initiatieven verder te ontplooien. Dat spreekt voor zich, ook wij moedigen de sector aan starters te helpen. En wat betreft het beleid kunnen we kort zijn: meer woningen bouwen.

‘Politiek: help de hypotheeksector echt innoveren’

Maar als de minister het digitale voortouw wil nemen, dan zouden we een nationaal hypotheekacceptatie-algoritme kunnen ontwikkelen. Momenteel maakt het Nibud in opdracht van de overheid ieder jaar een tabel, waarin staat aangegeven hoeveel je maximaal kunt lenen op basis van je inkomen. Alle uitgaven worden voor inkomensgroepen gelijkgesteld. Nul maatwerk, één leennorm.

Met één algoritme zou per consument en per situatie maatwerk kunnen worden geleverd. Want hiermee kijk je zowel naar het individuele inkomen, als naar uitgaven, vermogen en schulden. Het mooie is dat de techniek hiervoor al lang bestaat. Tevens zijn er partijen in de markt die de zogenoemde brondata van onder meer de Belastingdienst, UWV, Mijnpensioenoverzicht en bankrekeninggegevens kunnen ontsluiten. Dus, beste overheid, pak je kans en combineer je regulerende rol met een innovatieve oplossing waar iedereen blij van wordt; de burger, hypotheekverstrekkers en de adviseur!

Reactie toevoegen

 
Meer over
Helft starters verwacht pas over drie jaar huis te kunnen kopen

Helft starters verwacht pas over drie jaar huis te kunnen kopen

Vijftig procent van alle starters op de Nederlandse woningmarkt verwacht op zijn vroegst pas over drie jaar hun eerste huis te kunnen kopen. Dit blijkt uit de Startersbarometer...

Slechts negentien procent starters verwacht dit jaar eerste huis te kopen

Slechts negentien procent starters verwacht dit jaar eerste huis te kopen

Nog maar één op de vijf Nederlandse starters verwacht in de komende twaalf maanden hun eerste huis te kopen. Een kwartaal geleden gold dit nog voor...

Starters positiever over woningmarkt

Starters positiever over woningmarkt

Voor het tweede kwartaal is het aantal Nederlandse starters op de woningmarkt dat binnen één jaar een huis denkt te kopen gestegen.  Het...

Duimpjes omhoog

Duimpjes omhoog

(Hergen Dutrieux, Viisi, in VVP 4-2022) Tevreden klanten, wie wil ze niet. Maar hoe doe je dat? Ik vind dat de Amerikaanse schoenen-en kledingverkoper Zappos er...

100.000 woningen per jaar? Dream on…

100.000 woningen per jaar? Dream on…

(Hergen Dutrieux, Viisi Hypotheken, in VVP 3-2022) Vrijwel geen dag gaat voorbij zonder bericht over het woningtekort. Terecht, het is een verlammend probleem...

Duurzame sapiens

Duurzame sapiens

(Hergen Dutrieux, Viisi, in rubriek Purpose in VVP 02-2022) De energieprijzen rijzen de pan uit en het blijft slecht gaan met het klimaat. We willen bovendien...

Sneaky BNPL

Sneaky BNPL

(Hergen Dutrieux, Viisi Hypotheken, in VVP 01-2022) Buy now, pay later (BNPL) is een van dé fintech-trends. Jonge, snelgroeiende bedrijven maken geld lenen...

Viisi Hypotheken: "Maak geitenpaadjes op woningmarkt onmogelijk"

Viisi Hypotheken: "Maak geitenpaadjes op woningmarkt onmogelijk"

Maar liefst 85 procent van de inwoners van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht vindt dat de gemeente van hun stad investeerders en particuliere beleggers de...

Lieve kerstman…

Lieve kerstman…

(Hergen Dutrieux in VVP 6) Het jaar loopt ten einde, altijd het perfecte moment om de balans op te maken en – vooral – vooruit te blikken. Omdat er...

Banken, bouw een bemiddelingsfeestje

Banken, bouw een bemiddelingsfeestje

(Hergen Dutrieux, Viisi, in Ken je vak! VVP 5-2021) Banken hebben nog altijd een stevig marktaandeel in het hypotheekdistributiekanaal. Dat is knap, want je zou...