Toegestane en niet toegestane WAM uitsluitingen

de Vereende logo groot

De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is in het leven geroepen met als doel het beschermen van verkeersslachtoffers. De wet regelt onder meer een wettelijke verzekeringsplicht voor bezitters van een motorrijtuig.

Daarnaast is er in de WAM geregeld dat een benadeelde bij een verkeersongeval zich direct kan wenden tot de verzekeraar van de betreffende auto. De verzekeraar mag zich ten opzichte van een benadeelde slechts op enkele specifieke uitsluitingen beroepen.

Toegestane uitsluitingen

De toegestane uitsluitingen volgens de WAM staan genoemd in de wet:

  • Wanneer de verzekerde auto is gestolen en de dief veroorzaakt hier vervolgens schade mee, dan hoeft de verzekeraar niet uit te keren.
  • Schade aan vervoerde zaken. Materiele zaken die met het verzekerde motorrijtuig vervoerd worden vallen niet onder de werking van de WAM en mogen dus van de verzekering worden uitgesloten.
  • Schade aan de bestuurder. De bestuurder van het verzekerde voertuig kan geen aanspraak maken op de WAM verzekering om zijn eigen schade vergoed te krijgen.
  • Schade door deelname aan ‘snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of wedstrijden’ mag ook van de WAM dekking worden uitgesloten.

Slachtoffers van een verkeersongeval waarbij een gestolen auto betrokken is mogen niet in de kou komen te staan. Hetzelfde geldt wanneer de eigenaar van de auto zijn verzekeringsplicht niet is nagekomen. Ook hierin heeft de WAM voorzien. Met de invoering van de WAM is ook het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht. In de genoemde situaties kunnen de slachtoffers zich tot het Waarborgfonds wenden om hun schade vergoed te krijgen.

Voor schade aan vervoerde zaken en schade aan de bestuurder geldt dat er standaard verzekeringsoplossingen beschikbaar zijn in de markt. Voor georganiseerde wedstrijden met motorrijtuigen is dit wat minder standaard, maar wel mogelijk.

Niet toegestane uitsluitingen

Behalve de hiervoor behandelde toegestane uitsluitingen hanteren verzekeraars ook andere uitsluitingen op WAM verzekeringen die zij aanbieden. Hiervoor geldt dus dat verzekeraars zich jegens de benadeelde niet op deze uitsluitingen mag beroepen. Het uitgangspunt vanuit de WAM in deze gevallen is dat het slachtoffer altijd schadeloos gesteld moet worden door de verzekeringsmaatschappij waar de auto verzekerd is. Het is de verzekeraar wel toegestaan om de uitgekeerde schade vervolgens te verhalen op de verzekerde en dat gebeurt dan ook.

Een bekend voorbeeld van een niet toegestane WAM uitsluiting is de alcoholclausule. Chauffeurs die de fout in zijn gegaan en schade hebben veroorzaakt met een slok op, kunnen hiermee te maken krijgen. Wanneer de verzekeraar de alcoholclausule op de polis heeft toegevoegd dan zal bij een schade waarbij alcohol in het spel is weliswaar de schade aan het slachtoffer worden vergoed, maar de verzekeraar zal de uitkeringen verhalen op de verzekerde.

Een ander voorbeeld van een niet toegestane WAM uitsluiting is de uitsluiting ten aanzien van een onbevoegd bestuurder van het voertuig. Wanneer een bestuurder zonder geldig rijbewijs schade veroorzaakt met een verzekerd motorrijtuig dan zal de verzekeraar wel uitkeren maar vervolgens verhaal plegen.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

André Uijen - BHJ Wiggers Assurantien B.V. te Almelo 29 september 2020

Betreft aanrijdingschade met een motorvoertuig aan het gehuurde pand door de huurder. Het gaat om € 1.000,-- eigen risico opstalschade dat niet vergoed wordt. Is de stelling correct dat de gebruiker (huurder) juridisch gelijk is aan de eigenaar van het pand en dat het eigen risico dan niet vergoed hoeft te worden?

Meer over
Bezopen?

Bezopen?

Het kan volgens de Rechtbank Noord-Holland niet als feit van algemene bekendheid worden beschouwd dat een verzekeraar van een auto geen schade vergoedt als die schade...

Wees geen dokter: is uw eigen bedrijf wel goed verzekerd tegen cyberrisico’s?

Wees geen dokter: is uw eigen bedrijf wel goed verzekerd tegen cyberrisico’s?

(Kennisartikel de Vereende VVP-special Cyber) Het schilderwerk bij een schilder thuis laat vaak te wensen over. Een dokter negeert vaak de eigen gezondheidsklachten....

Waarborgfonds: impact coronacrisis op autogebruik nog lastig in te schatten

Waarborgfonds: impact coronacrisis op autogebruik nog lastig in te schatten

Geen grote veranderingen. Dat is de conclusie uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer. In 2019 daalde het aantal gemelde schadegevallen met 1,9 procent...

'Eigen schuld' weegt zwaarder mee in nieuw autotarief de Vereende

'Eigen schuld' weegt zwaarder mee in nieuw autotarief de Vereende

De Vereende komt per 1 augustus 2020 met een nieuw tarief voor de WA-dekking personenauto- en particulier gebruik bestelautoverzekering. Regio, gebruik van de auto,...

Marktaandeel de Vereende taximarkt sterk opgelopen

Marktaandeel de Vereende taximarkt sterk opgelopen

Het premievolume van de Vereende nam vorig jaar met 27 procent fors toe tot 45,5 miljoen euro. Metname de grote stijging van het aandeel taxiverzekeringen is opvallend....

De Vereende zoekt verzekeringsoplossing voor potgrondbedrijven

De Vereende zoekt verzekeringsoplossing voor potgrondbedrijven

De Vereende onderzoekt of het potgrondbedrijven kan verzekeren. De verzekeraar in zijn nieuwsbrief: "Wij werden benaderd met de vraag of wij bereid waren om deze...

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Het komt vaak voor, particuliere woonhuiseigenaren die hun huis verhuren. Bijvoorbeeld via een boekingssite of een bemiddelingsbureau. Maar wat als u niet aan uw...

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Feit of fabel: (brand)schade alleen gedekt als verzekeraar weet van verhuur

Het komt vaak voor, particuliere woonhuiseigenaren die hun huis verhuren. Bijvoorbeeld via een boekingssite of een bemiddelingsbureau. Maar wat als u niet aan uw...

Feit of fabel: geen vergoeding bij schade veroorzaakt door auto van diplomaat

Feit of fabel: geen vergoeding bij schade veroorzaakt door auto van diplomaat

Eerder dit jaar reed een bestuurder van een ‘diplomatenauto’ vijf geparkeerde auto’s aan in Den Haag. Er was behoorlijk wat ophef over het feit...

Feit of fabel: bij een schade veroorzaakt door een auto van een diplomaat kun je fluiten naar je centen

Feit of fabel: bij een schade veroorzaakt door een auto van een diplomaat kun je fluiten naar je centen

Eerder dit jaar reed een bestuurder van een ‘diplomatenauto’ vijf geparkeerde auto’s aan in Den Haag. Er was behoorlijk wat ophef over het feit...