Toerekening fout onafhankelijk adviseur

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument stelt in 2006 aan zijn onafhankelijk adviseur te hebben gevraagd de nieuwe rentevast periode van zijn hypotheek op tien jaar te zetten. De adviseur geeft echter aan de geldverstrekker twintig jaar door. De geldverstrekker bevestigt de keuze van twintig jaar aan de onafhankelijk adviseur maar niet direct aan de consument.

De Geschillencommissie wijst de klacht van de consument af met de volgende motivatie: “Consument heeft gesteld dat de Bank voor het vastzetten van de hypotheekrente niet heeft mogen afgaan op slechts het faxbericht van de hypotheekadviseur. Nu de Bank dit wel heeft gedaan dient de foutief doorgegeven rentekeuze voor rekening van de Bank te komen. Dit standpunt van Consument is naar het oordeel van de Commissie onjuist. Een door de zelfstandige hypotheekadviseur gemaakte fout valt binnen de risicosfeer van Consument, tenzij de hypotheekadviseur in opdracht van of ten behoeve van de Bank heeft gehandeld. Dat is hier niet het geval.” – Uitspraak 2019-182

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Verzekeraar niet verantwoordelijk voor beloningsafspraak adviseur met klant

Verzekeraar niet verantwoordelijk voor beloningsafspraak adviseur met klant

Een verzekeraar is niet gehouden de beloning te vergoeden die de consument aan zijn adviseur betaalt na premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid. Aldus Kifid...

Bank moet alsnog huisbankkorting geven

Bank moet alsnog huisbankkorting geven

ABN Amro moet de klagende consumenten alsnog ‘huisbankkorting’ geven, oordeelt Kifid in Uitspraak 2019-595. Partijen verschilden van mening over de uitleg...

Gestolen bagage door ‘flipper’-inbraak niet gedekt

Gestolen bagage door ‘flipper’-inbraak niet gedekt

Een huurauto is tijdens een reis in Spanje met behulp van de zogenoemde ‘flippermethode’ opengebroken. De consument verwacht zijn schade van 4.500 euro...

Algemeen belang groter dan individueel belang

Algemeen belang groter dan individueel belang

Hoewel de consument volgens Kifid eigenlijk het gelijk aan zijn zijde heeft, stemt zij in Uitspraak 2019-590 toch in met de handelwijze van ING Bank. Het klantbelang...

Kijkje in letselschadekeuken

Kijkje in letselschadekeuken

Uitspraak 2019-589 van Kifid biedt een kijkje in de letselschadekeuken. Klager werd in 1999 slachtoffer van een medische fout. In 2016 komt het tot een schikking....

Loos alarm...

Loos alarm...

De zorgplicht van de financieel adviseur reikt niet zo ver dat hij bij de consument (periodiek) moet nagaan of hij het alarmsysteem onderhoudt en gebruikt. Tot dat...