Van Arena-arrest naar affectieschade

Hoverboard 640

(artikel Partner in Kennis door Turien & Co.) U kent hem vast nog wel: het Arena-arrest. Voor het dagelijkse vervoer van en naar de Amsterdam Arena heeft de werkgever een busje ter beschikking gesteld. In dit busje rijden verschillende collega’s mee en zij zitten om de beurt achter het stuur. In augustus 1995 krijgen zij een eenzijdig ongeval…

Lang verhaal kort: uiteindelijk oordeelt de Hoge Raad in 2001, dat de werkgever onder omstandigheden aansprakelijk kan zijn voor schade, ook al treft hem geen verwijt. De uitspraak van de Hoge Raad is het startsein voor productontwikkeling bij ons. Gerechtelijke uitspraken hebben soms invloed op de ontwikkeling van verzekeringen, maar deze uitspraken niet alleen.

Signalen

Productspecialisten bij verzekeraars ontwikkelen heel wat af. Er zijn aanleidingen genoeg om van tijd tot tijd de productkenmerken weer onder de loep te nemen. Denk aan wetswijzigingen, jurisprudentie, ontwikkelingen bij de concurrent, ontwikkelingen op het gebied van schadelast, trends in de maatschappij of signalen van verzekerden en hun assurantieadviseurs. Deze signalen zijn ook een belangrijke drijfveer voor productverandering en komen bij ons productspecialisten via onze collega’s van de acceptatie- en schadeafdeling en via accountmanagement.

Op grond van regelgeving zijn verzekeraars verplicht een PARP-procedure (Product Approval & Review Proces) binnen hun organisatie te borgen. Kortgezegd wordt tijdens het uitvoeren van deze procedure voor elke bestaand of nieuw te ontwikkelen product, vastgelegd of het klantbelang voldoende is gewaarborgd. Bij het invullen van dit uitgebreide document kunnen verbeterpunten naar voren komen, waarna het product natuurlijk zo snel mogelijk wordt verbeterd.

Op een hoverboard

Net als indertijd bij het Arena-arrest, plaatsen trends in de maatschappij verzekeraars geregeld voor leuke uitdagingen. Opeens rijden veel kinderen - soms ook een volwassene - op een hoverboard, wat doen we met de hobbykok die zijn eten via een app te koop aanbiedt en welke diensten bieden we aan bij de woningverzekering? Voor één van de opkomende trends introduceerden wij al een verzekeringsproduct: de 3D-verzekering. Hiermee kan de adviseur zijn printende relaties een oplossing bieden voor het grijze gebied tussen hobby- en bedrijfsmatig en de onzekerheid of de schade wel of niet verzekerd is op zijn AVP.. Ons uitgangspunt is altijd het beste voor de verzekerde. Dus óf de dekking ongewijzigd laten óf de dekking aanpassen.

...

...

 

Laten we als voorbeeld de WEGASverzekering nemen. Hoe kwamen wij van Arena-arrest naar affectieschade? Met de uitspraak van de Hoge Raad ontstond een hiaat in de dekking van de verzekeringen zoals die toen bestonden. De werkgever bleek aansprakelijk voor de schade van de bestuurder van het busje, maar heeft hiervoor geen passende verzekering. Op zowel de AVB als de WAM-verzekering bestaat tenslotte geen dekking. Bij Turien & Co. zijn we aan de slag gegaan. Wij kwamen als eerste in de markt met een passende verzekeringsoplossing: de Wegas-verzekering. Negen maanden na de uitspraak van de Hoge Raad werd de eerste verzekering afgesloten. Deze verzekering dekte alleen schade die een werknemer lijdt als bestuurder van een motorrijtuig tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Er volgden meer uitspraken over werkgeversaansprakelijkheid. Naar aanleiding van belangrijke uitspraken, passen wij de verzekeringsvoorwaarden steeds aan. Bijvoorbeeld het Maatzorg-arrest; deze uitspraak maakte duidelijk dat werkgevers ook aansprakelijk kunnen zijn voor eenzijdige verkeersongevallen van fietsende werknemers. Een uitspraak over de aansprakelijkheid van een werkgever voor een ingehuurde ZZP’er was de aanleiding tot het meeverzekeren van ZZP’ers.

Dekkingswijziging

Maar zoals gezegd zijn niet alleen gerechtelijke uitspraken aanleiding voor productaanpassingen. Ook verzekeringsbehoeften die onze verzekerden of assurantieadviseurs hebben, kunnen voor een dekkingswijziging zorgen. Denk bijvoorbeeld aan dekking voor de DGA’s of de dekking voor woon-werkverkeer. Ondanks dat de werkgever meestal niet aansprakelijk is voor schade die een werknemer lijdt tijdens woon-werkverkeer, kan hij dit risico wél meeverzekeren. Sinds zo’n drie jaar -en inmiddels overgegaan van Wegas naar WEGAS XL-is zelfs het aansprakelijkheidscriterium op de meest uitgebreide dekking helemaal doorgehaald.

Eerstelijns juridisch advies

Op het moment dat een werknemer een ongeval krijgt en daarbij verwondingen oploopt, komt een werkgever voor veel vragen te staan. Welke verplichtingen heeft hij en hoe zit het ook alweer met de loondoorbetalingsverplichting en aansprakelijkheid? Met name voor kleinere bedrijven zonder een uitgebreide P&O-afdeling, kunnen dit lastige kwesties zijn. Hoe kun je daar als verzekeraar ondersteuning geven? Daarvoor hebben wij heel recent, in samenwerking met DAS, de juridische adviesdesk gelanceerd. Werkgevers kunnen hier terecht voor eerstelijns juridisch advies.

En dan de wetgever. Vanaf 1 januari 2019 hebben naasten en nabestaanden van een slachtoffer recht op vergoeding van affectieschade door de aansprakelijke veroorzaker van de zeer ernstige personenschade of het overlijden van het slachtoffer. Besluit je als verzekeraar om deze schade onder de polis te vergoeden of sluit je deze -naar verwachting-grote kostenpost uit? Wij zijn van mening dat je als verzekeraar maatschappelijk gezien voor deze schade op moet komen en sluiten daarom affectieschade niet uit.

Zit nooit stil

U ziet het; van aansprakelijkheid van uitsluitend de bestuurder van een motorrijtuig naar verzekering van alle werknemers - inclusief DGA’s en ZZP’ers -voor schade die ontstaat tijdens alle activiteiten die met het werk te maken hebben. Inclusief affectieschade. Wie had dat zeventien jaar geleden kunnen bedenken? En wat staat ons over zeventien jaar te wachten met alle snelle ontwikkelingen? Een productspecialist zit nooit stil.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
NFF podcastserie Financiële dienstverleners in transitietijd (1): Peter van Geijtenbeek

NFF podcastserie Financiële dienstverleners in transitietijd (1): Peter van Geijtenbeek

De stichting New Financial Forum start het nieuwe jaar goed met de eigen podcastserie: de rol van financiële dienstverleners in transitietijd. In deze...

‘We willen kansen voor adviseurs beter in beeld brengen’

‘We willen kansen voor adviseurs beter in beeld brengen’

(Partner in Kennis Aegon in VVP 3, 2023) De beste hypotheekportalen van Nederland ontwikkelen. Dát is het doel van Arnoud van ’t Riet, Product Owner...

Ondernemen mogelijk maken

Ondernemen mogelijk maken

(Partner in Kennis Avéro Achmea in VVP 3, 2023) Wie onderneemt, heeft te maken met risico’s. “En dat zijn er momenteel nogal wat”, weet...

De nadelen van even ‘googlen’

De nadelen van even ‘googlen’

(Partner in Kennis Dazure in VVP 3, 2023) Gelukkig wordt er door veel mensen deskundig advies gevraagd aan een financieel adviseur. Dit is verstandig. Er zijn...

MKB is groeimarkt voor financieel advieskantoren

MKB is groeimarkt voor financieel advieskantoren

(Partner in Kennis Scildon in VVP 2) Paul Klomberg Assurantiën is gevestigd in het landelijk gelegen Silvolde (Gelderland). In deze aflevering geeft Scildon...

Zakenreiziger verwacht vooral zekerheid

Zakenreiziger verwacht vooral zekerheid

(Partner in Kennis Hienfeld in VVP 2) De coronapandemie veranderde het idee van veiligheid. Zo is voor internationale zakenreigers actuele informatie belangrijker...

Jong van geest met 83 jaar bestaansrecht

Jong van geest met 83 jaar bestaansrecht

(Partner in kennis DDW Group in VVP 1, 2023) In de golf van fusies en overnames is het een verademing om de directeur van een autonoom familiebedrijf aan te horen....

Standaard cyberdekking Turien & Co. en AnsvarIdéa

Standaard cyberdekking Turien & Co. en AnsvarIdéa

Turien & Co. en AnsvarIdéa hebben Cyber Compact geïntroduceerd, een gratis standaard cyberdekking op de inboedelverzekering. Nieuwe en de tienduizenden...

Te druk voor duurzaamheid?

Te druk voor duurzaamheid?

(Björn Jalving van Turien & Co. in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied van duurzaamheid? Helaas heb ik de achtste...

Markel in schap van Turien & Co.

Markel in schap van Turien & Co.

Turien & Co. heeft het productaanbod uitgebreid met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel. “We kiezen bewust voor de partners waarmee...