Vanuit een solide basis naar gezamenlijke groei

NN Volmacht in bedrijf 2021

De afgelopen jaren werkte Nationale-Nederlanden hard aan de toekomstbestendigheid van het volmachtkanaal. Zo rolde de verzekeraar een digitaal productassortiment uit en verbeterde ze de datakwaliteit. Bovendien bundelden Reaal Schadeverzekeringen en Nationale-Nederlanden hun krachten. Maurice Wagenaar en Arjan Nollen: “Inmiddels zijn we de grootste volmachtgever van Nederland. Ons huis is op orde. We zijn er klaar voor om samen met de volmachten de groeikansen in de markt te benutten.”

...

Maurice Wagenaar, directeur Volmacht, NN Zakelijk Schade. “We hebben een turbulente tijd achter de rug. Maar onze inspanningen van de afgelopen jaren beginnen nu hun vruchten af te werpen. De basis is solide en financieel staan we er goed voor. De resultaten van onze volmachtportefeuille zijn goed, onze omzet is naar verwachting en het rendement en volume zijn sterk verbeterd. Dat heeft zich eind 2020 vertaald in een goed verlopen verlengingsseizoen. We hebben aanzienlijk minder premieverhogingen hoeven door te voeren en kunnen de dekking voor de klant waarborgen. Zo bieden we voorspelbaarheid, rust en continuïteit aan onze volmachten en klanten.”

Volume, rendement én kwaliteit

Arjan Nollen, directeur Marketing & Verkoop NN Zakelijk Schade, geeft aan dat de verlengingen in goede samenwerking met de volmachtkantoren zijn doorgevoerd. “Volmachten hebben het rendements- en kwaliteitsdenken omarmd. Volume blijft natuurlijk relevant, maar kwaliteit is belangrijker geworden, aan zowel de verdienkant als de operationele kant. Daar zijn we trots op. De volmachtmarkt is gegroeid en groeit nog steeds. Een bestendige en beheersbare volmachtmarkt, waarin continue stabiele rendementen worden behaald en die volledig voldoet aan wet- en regelgeving, vinden we met elkaar belangrijk.”

Conversie

Inmiddels is de formele integratie van Reaal Schadeverzekeringen en NationaleNederlanden afgerond. Wagenaar: “We hebben ons volmachtbeleid geharmoniseerd. Daarnaast hebben we onze Reaalcollega’s hier verwelkomd en werken we nu in één volmachtteam. Het aantal medewerkers is uitgebreid, waardoor ons team nu op volle sterkte opereert. Voor 2021 en 2022 staat de conversie van de portefeuilles naar ons vernieuwde productassortiment op het programma.

Daarover maken we met alle volmachtkantoren al individuele afspraken, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met hun wensen, tijd en capaciteit. We zetten daarbij in op rendabel behoud van de portefeuille. Bij de voorbereiding op de conversie maken we een portefeuilleanalyse. Op dit moment verwachten we de premiegevolgen sterk te kunnen beperken.”

Verbreding productassortiment

De integratie van Reaal Schadeverzekeringen en Nationale-Nederlanden betekent dat de concurrentiekracht is verbeterd en het productassortiment voor de volmacht is verbreed. “We hebben de Bromfietsverzekering en de Woonhuisverzekering voor woningen met een rieten dak aan onze portefeuille toegevoegd”, vertelt Nollen. “Ook werken we aan een scherpere premie voor onze Auto- en Woonverzekeringen. Bovendien gaat onze wagenparkpropositie zich straks ook richten op de grotere wagenparken tot 150 voertuigen, waarvoor we maatwerk willen aanbieden. Ten slotte verwachten we in de loop van 2021 onze particuliere Inboedelverzekering te verrijken met een cyberdekking, inclusief ondersteuning door een helpdesk. Met deze initiatieven versterken we de basis voor gezamenlijke groei met de volmacht.”

Verbetering datakwaliteit

De afgelopen jaren gebruikte NationaleNederlanden data-analyses om het rendement van de portefeuilles te verbeteren. “In het kader van onze gezamenlijke groei werken we nu samen met de volmacht aan de verdere verbetering van de datakwaliteit”, aldus Wagenaar. “Ons Data Driven Underwriting-team bestaat inmiddels uit negen medewerkers. Zij houden zich voortdurend bezig met het analyseren van onder meer klantgegevens en klantgedrag, en het geautomatiseerd verrijken van data. Deze analyses bieden risicotechnische en commerciële inzichten, waarmee de volmacht zijn portefeuille kwalitatief en kwantitatief kan laten groeien. We kunnen bijvoorbeeld geautomatiseerd zien dat een geel kenteken (particulier gebruik) wordt gewijzigd in een blauw kenteken (personenvervoer). In ons streven naar verbetering van de datakwaliteit werken we samen met de Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen, waarin verzekeraars, volmachten en softwareleveranciers zijn vertegenwoordigd.”

Digitalisering

Om processen efficiënter te maken voor volmacht én klant, blijft Nationale-Nederlanden investeren in de digitalisering van de volmachtketen. Wagenaar: “We ondersteunen dit proces onder meer met de introductie van een educatieprogramma: het NN Partner Programma. Door middel van micro-learnings leggen we uit hoe digitale processen van onze volmachtafdeling in hun werk gaan: van het aanvragen van offertes tot het uitvoeren van goed portefeuillebeheer. Ook gaan we in op complexe onderwerpen, zoals het voldoen aan de Sanctiewet en het tijdig kunnen signaleren van fraude. We rollen dit programma binnenkort uit en gaan het vervolgens ieder kwartaal uitbreiden.”

Kennis en kunde delen

Bij het uitbouwen van haar positie als opinieleider en professioneel volmachtgever blijft Nationale-Nederlanden volmachtkantoren in 2021 helpen met het verrijken van hun kennis, kunde en ondernemerschap. Nollen: “Zo gaan we naast de introductie van het NN Partner Programma verder met het ontwikkelen van onze diensten Hello Mobility voor wagenparken en Perfect Day voor cyber- en datasecurity. Ook staan er weer enkele kennis- en samenspraaksessies op het programma - fysiek als het kan, online als het moet - waar onze acceptatiespecialisten op een interactieve manier kennis delen met de specialisten van de volmachtkantoren.”

Klaar voor de toekomst

Alles overziend denken Nollen en Wagenaar dat Nationale-Nederlanden klaar is voor de toekomst. “De afgelopen jaren zagen we een enorme consolidatie in de volmachtmarkt. Daardoor zijn er grote volmachten ontstaan. Verdere consolidatie ligt in de lijn der verwachting. Nationale-Nederlanden heeft niet stilgezeten. We hebben alle kennis, vaardigheden en menskracht in huis om huisvolmachten, serviceproviders en grote volmachten in hun kracht te zetten door hen optimaal te bedienen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Knibbe (NN): “Signaalfunctie adviseurs in coronacrisis van groot belang”

Knibbe (NN): “Signaalfunctie adviseurs in coronacrisis van groot belang”

“Adviseurs hebben een belangrijke signaalfunctie als het gaat om bedrijven die als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer dreigen te komen. Op dit moment...

Sitske Mauritsz nieuwe NN-directeur Hypotheken & Consumptief Krediet

Sitske Mauritsz nieuwe NN-directeur Hypotheken & Consumptief Krediet

Sitske Mauritsz (54) wordt per 1 maart 2021 benoemd tot directeur Hypotheken & Consumptief Krediet bij Nationale-Nederlanden. Zij volgt hiermee Sueters op. Maarten...

Allianz en NN: wees er voor elkaar!

Allianz en NN: wees er voor elkaar!

Als er één ding is die deze crisis ons leert dan is het wel hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn. We kunnen veel automatiseren en ons aanpassingsvermogen...

We kunnen beter! centraal in New Financial Magazine

We kunnen beter! centraal in New Financial Magazine

Het thema van de wintereditie 2020 ‘We kunnen beter!’ is ontleend aan het essay ‘We Can Do Better Than This’ van Charles Eisenstein. Hij...

Beleving en relevantie bepalen succes duurzame ontwikkeling

Beleving en relevantie bepalen succes duurzame ontwikkeling

(Uit VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) De coronacrisis heeft de samenleving een duurzame groeispurt bezorgd. Thuiswerken is ‘here to stay’,...

‘Schades daalden van zeven naar één per week’

‘Schades daalden van zeven naar één per week’

(Partner in Kennis Hello Mobility in VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) Hoe maken ondernemers schade beheersbaar, verhogen ze de verkeersveiligheid en reduceren...

NN draagt bij aan campage Geldfit

NN draagt bij aan campage Geldfit

Nationale-Nederlanden draagt bij te dragen aan de landelijke campagne Geldfit van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Door COVID-19 is de verwachting dat het...

Een hack zit in een klein hoekje

Een hack zit in een klein hoekje

(Kennisartikel Nationale-Nederlanden VVP-special Cyber) Een bakker met gehackte kassa. Een bouwbedrijf waarbij digitale tekeningen zijn gestolen. Of een notaris...

Kifid: bank mag nieuwe hypotheekakte verlangen bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Kifid: bank mag nieuwe hypotheekakte verlangen bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht

Een bank mag een nieuwe hypotheekakte verlangen wanneer een consument van voortdurende erfpacht overstapt naar eeuwigdurende erfpacht, zo blijkt uit de bindende...

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Kifid: NN weigert terecht dekking op kostbaarhedenpolis

Nationale-Nederlanden Schade heeft terecht een claim op een kostbaarhedenverzekering afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat er sprake is van een plotselinge,...