Veranderingen in kleine pensioenen en AVG

Lindenhaeghe VVP 8 2018 Zakelijk pensioen

Pensioenen blijven altijd een hot topic. Ook de komende tijd gaat er weer van alles veranderen. Wat kunnen we verwachten?

Pensioenuitvoerders hebben per 1 januari 2019 het automatische recht om kleine pensioenen over te dragen naar een nieuwe uitvoerder. Dit recht geldt voor nieuwe kleine pensioenen die (zijn) ontstaan vanaf 1 januari 2018. Onder een klein pensioen wordt verstaan een pensioen dat minder bedraagt dan de huidige afkoopgrens (2018: 474,11 euro bruto per jaar). Voor kleine pensioenen van voor 1 januari 2018 gaat dit automatisch recht gelden vanaf 1 januari 2020.

De regering verwacht dat veel pensioenuitvoerders van het recht op waardeoverdracht gebruik gaan maken, met name uitvoerders die veel kleine pensioenen in de administratie hebben. Ongeacht of pensioenuitvoerders gebruik maken van het recht op waardeoverdracht, mogen zij vanaf 1 januari 2019 kleine pensioenen niet meer eenzijdig afkopen. In het overgangsrecht is een uitzondering gemaakt voor kleine pensioenen die zijn ontstaan vanaf 1 juli 2016 tot 1 januari 2018. Pensioenuitvoerders hebben voor deze kleine pensioenen nog het eenzijdig recht tot afkoop binnen zes maanden na twee jaar na einde deelneming. De afkoop hiervan vindt plaats na 1 januari 2019.

De afkoop van een klein pensioen is op grond van de Pensioenwet een recht van de pensioenuitvoerder. Strikt genomen zou een pensioenuitvoerder een verzoek om afkoop dan ook kunnen weigeren. Een deelnemer kan de afkoop op grond van de Pensioenwet ook niet afdwingen.

Avg en duo

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden er tussen DUO en pensioenuitvoerders geen persoonsgegevens meer verstrekt, omdat een rechtstreekse juridische basis hiervoor ontbreekt. De afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden tussen DUO, SVB en de sector over de route van gegevensuitwisseling van DUO via de SVB naar de pensioenuitvoerders. De SVB keert aan volle wezen een wezenuitkering uit tot maximaal de 21-jarige leeftijd. Pensioenuitvoerders keren op grond van de pensioenregeling vaker tot een latere leeftijd het wezenpensioen uit aan zowel volle als half wezen.

Andere gegevenslevering

De regering wil daarbij onderzoeken of er andere manieren zijn waarop gegevenslevering tussen DUO en pensioenuitvoerders kan plaatsvinden, die passen binnen de regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Daarbij kan worden gedacht aan het verkrijgen van toestemming van de ontvangers van het (half) wezenpensioen voor gegevenslevering tussen DUO en de betreffende pensioenuitvoerder(s).

...

Partner van dit artikel
Lindenhaeghe

Lindenhaeghe

Lindenhaeghe is een snelgroeiend opleidings-, trainings- en exameninstituut voor professionals. Bij hen kun je terecht voor vakgerichte (financiële) opleidingen, examens en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. 

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Tekst en uitleg over CAR-verzekering

Tekst en uitleg over CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een combinatie van een AVB, met op de aannemersbranche toegespitste dekkingsrubrieken die het te bouwen object als middelpunt hebben. CAR...

Workshop over hospitality op vijfde Dag van het Topadvies

Workshop over hospitality op vijfde Dag van het Topadvies

Het programma van de vijfde editie van de Dag van het Topadvies is met de sessie 'Be my guest!' compleet. Deze vijfde sessie over het rendement van gastvrijheid...

Lindenhaeghe ontwikkelt leertraject op maat voor YoungCapital

Lindenhaeghe ontwikkelt leertraject op maat voor YoungCapital

Lindenhaeghe biedt kandidaten van recruitmentspecialist YoungCapital sinds kort een op maat gemaakt leertraject aan, waarbij de kandidaten binnen een week hun Wft-diploma...

Great Place to Work: Lindenhaeghe stijgt met stip

Great Place to Work: Lindenhaeghe stijgt met stip

Opleidingsinstituut Lindenhaeghe ontving dinsdagavond de Great Place to Work-award uit handen van cabaretier en ‘meestervoorspeller’ Viggo Waas tijdens...

Nieuwe VFN-Gedragscode

Nieuwe VFN-Gedragscode

Op 1 mei 2019 komt de VFN met een nieuwe VFN-Gedragscode. De exacte inhoud is nog niet bekend, maar de VFN heeft inmiddels laten doorschemeren welke in het oog...

CAR-verzekering

CAR-verzekering

De CAR-verzekering is een combinatie van een AVB, met op de aannemersbranche toegespitste dekkingsrubrieken die het te bouwen object als middelpunt hebben. CAR...