Verantwoordelijkheid van de hele branche

Mark de Rijke nieuw

Aanbieders en intermediairs die verder kijken dan het moment van afsluiten, en afspraken maken om de klant ook tijdens de looptijd van een product zo goed mogelijk van dienst te zijn, nemen in de toekomst een sterke positie in.

Toezichthouders AFM en DNB verleggen momenteel hun focus van de kwaliteit van het advies bij afsluiten naar het onderhoud van complexe financiële producten. Door passend onderhoud is de consument voorbereid op toekomstige ontwikkelingen, zoals betaalbaarheid van de hypotheek bij pensionering. Maar denk ook aan maatschappelijke vraagstukken als verduurzaming en vergrijzing.

De aandacht voor nazorg sluit aan bij de toenemende aandacht van consumenten(programma’s) voor het traject na afsluiten, hoewel die zich wel vaak lijkt te beperken tot het kunnen behalen van financieel voordeel. De omslag van transactie naar relatie is een door velen in de sector langgekoesterde wens en lijkt voor alle betrokkenen gunstig. Toch is deze transitie tot dusverre achtergebleven bij de ambitie. Belangrijkste oorzaak voor het huidige gebrek aan (proactieve) nazorg? Geen samenwerking, anders dan gericht op nieuwe klanten.

Wel degelijk wettelijke gronden

Twee redenen worden genoemd waardoor samenwerken tussen intermediair en aanbieder niet mogelijk zou zijn: met name de AVG, maar recent ook het provisieverbod (waarin data delen zou worden gezien als leads verstrekken). Op de achtergrond speelt de angst bij de aanbieder voor oversluitingen vast ook een rol.

Toch bestaan er wel degelijk wettelijke grondslagen voor het verstrekken van informatie over lopende leningen aan bemiddelaars. Op de bemiddelaar (en op de aanbieder) rust namelijk een wettelijke plicht in verband met nazorg. Daarnaast gelden de gerechtvaardigde belangen, zoals genoemd in de AVG, van aanbieder en intermediair. Door het delen van adequate informatie wordt de bemiddelaar in staat gesteld aan diens zorgplicht te voldoen. Als de klant vervolgens voor het sluiten van het product wordt geïnformeerd over de gegevensuitwisseling, die geanonimiseerd op lening- of polisnummerniveau plaatsvindt, staat niets een uitgebreide samenwerking op het gebied van nazorg aan de klant meer in de weg.

Ideaalplaatje

Idealiter maken aanbieder en intermediair afspraken over de opvolging van adviessignalen. Bovendien nemen ze elkaar mee in rechtstreekse communicatie met de klant. Maar voor een goede borging van nazorg is meer nodig. De onderlinge rolverdeling dient ook afgestemd te worden. Per mogelijke wijziging (beheer) dient te worden bepaald of die advies vereist of niet. Op deze manier is helder wie de zorgplicht heeft. Bij adviesgevoelige (impactvolle) mutaties - verhogingen, hoofdelijk ontslag, grotere aflossingen, rentemiddeling of omzetting aflosvorm - wordt de klant dan terugverwezen naar de adviseur. Uiteraard heeft de klant te allen tijde de mogelijkheid om te switchen van adviseur, wellicht daarin beperkt door het aanstellingsbeleid van de aanbieder.

Wie pakt handschoen op?

In de selectie van een aanbieder wordt gelet op de hoogte van de rente of premie, op productvoorwaarden, en het acceptatiebeleid. Het is momenteel nog niet erg gebruikelijk dat de dienstverlening van een aanbieder na afsluiten van een product door een adviseur wordt meegewogen. Dat gaat veranderen. In een wereld waarin technologische ontwikkelingen in toenemende mate gaan zorgen voor procesversnellingen en nieuwe adviesmogelijkheden, wordt het huidige onderscheid tussen aanbieders minder groot. Datzelfde geldt voor intermediairs. Aanbieders en intermediairs die daarom verder kijken dan het moment van afsluiten, en afspraken maken om de klant ook tijdens de looptijd van een product zo goed mogelijk van dienst te zijn, nemen in de toekomst een sterke positie in. De uitnodiging staat!

‘Adviseur gaat dienstverlening van een aanbieder na afsluiten van een product meewegen’

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Inmiddels bijna tien aanbieders verhuurhypotheek

Inmiddels bijna tien aanbieders verhuurhypotheek

De verhuurhypotheek blijft bezig aan een opmars, ook al probeert het kabinet kopen om te verhuren te ontmoedigen. Dat constateert De Hypotheekshop. De adviesketen:...

Belangrijkste hypotheekvoorwaarden afgelopen jaar

Belangrijkste hypotheekvoorwaarden afgelopen jaar

De hoogte van een overbruggingsfinanciering op een nog niet (definitief) verkochte woning was volgens De Hypotheekshop ook in 2019 de belangrijkste hypotheekvoorwaarde...

Overcapaciteit op hypotheekmarkt drukt rente

Overcapaciteit op hypotheekmarkt drukt rente

Overcapaciteit op de hypotheekmarkt zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de concurrentie al vroeg in het jaar zal losbarsten. Concurrentie die nog altijd in grote...

Hypotheekaanvragen steeds vaker van ouderen

Hypotheekaanvragen steeds vaker van ouderen

Financieel adviseurs zullen meer dan nu te maken gaan krijgen met vragen over overwaarde, woningaanpassing, schenkingen en erfrecht. Dat denkt De Hypotheekshop,...

Hypotheekrente in tien jaar met bijna vier procent gedaald

Hypotheekrente in tien jaar met bijna vier procent gedaald

In de laatste tien jaar is er maar één jaar geweest (2018) waarin de hypotheekrente is gestegen (met 0,04 procent). In totaal is de hypotheekrente...

Huizenmarkt trekt aan

Huizenmarkt trekt aan

"De huizenmarkt trekt aan, zo blijkt uit de stijging van de gemiddelde aangevraagde hypotheek." Dat stelt De Hypotheekshop bij het nieuwe aanvraagrecord hypotheken...

Aantal hypotheekaanvragen momenteel zeer hoog

Aantal hypotheekaanvragen momenteel zeer hoog

Het aantal hypotheekaanvragen ligt momenteel zeer hoog (ruim 11.000 per week). De Hypotheekshop: "Verschillende adviseurs verzuchten dat ze het nog nooit zo druk...

Hulp ouders steeds vaker sleutel tot koopwoning starters

Hulp ouders steeds vaker sleutel tot koopwoning starters

Starters hebben er volgens De Hypotheekshop "baat bij als de starre manier van toetsen per koker (sociale en vrije huursector, koopwoningen) wordt vervangen door...

"Opvallend dat Rabobank met looptijdrente komt"

"Opvallend dat Rabobank met looptijdrente komt"

Rabobank en ABN Amro komen met productinnovaties, schrijft De Hypotheekshop. Rabobank introduceert per 1 december looptijdrente. De Hypotheekshop: "Dat is opvallend...

Taxatiekosten niet verder laten stijgen

Taxatiekosten niet verder laten stijgen

"Hopelijk kan de tot standkoming van één uitvoerend validatie-instituut voor verbetering van de kwaliteit van taxaties zorgen, zonder dat...