Verdienen, vernieuwen en vakmanschap

Leo de Boer 2018

Verdienen, vernieuwen en vakmanschap blijven ook in de tweede helft van 2018 de drie strategische thema’s voor schadeverzekeraars. Waar schadeverzekeraars in 2017 weer een beetje uit het dal klommen, begon 2018 met een paar zware stormen en loopt de letselrekening nog steeds op. We zijn er dus nog niet qua verdienen.

Tegelijk kloppen er allerlei nieuwe trends en risico’s aan de deur die om een antwoord en vernieuwing van onze branche vragen. Vakmanschap is daarbij een conditio sine qua non. Juist nu. De oplopende kosten van letsel, nieuwe regresrechten, appen achter het stuur, duurdere reparaties, duurdere advocaten: het zijn maar een paar voorbeelden die bij gelijkblijvende premies zonder meer tot een daling van resultaten leiden. Of zelfs tot negatieve resultaten, zeker als daar nog eens een storm overheen komt. We zien die worsteling van de schademarkt al zeker een jaar of zes. De (gelukkig sterke) concurrentie leidt tot marginale resultaten. Duidelijk is dat de markt enige tijd geleden een draai heeft ingezet. Iedere verzekeraar bepaalt dat voor zichzelf en bekijkt (volmacht-)portefeuilles kritisch op winstgevendheid.

Datakwaliteit

Vanuit het Verbond kunnen we ons natuurlijk alleen met de structurele factoren bemoeien. Zo werken we samen met de NVGA hard aan datakwaliteit en risicobeheersing. Dat is van levensbelang voor het kanaal. Ondertussen dringen we bij de politiek aan op regels voor het appen achter het stuur en proberen we de buitengerechtelijke kosten in de hand te houden. In het najaar leveren we binnen de vereniging zowel een visie op verkeersveiligheid als op veiligheid in het algemeen en daarin zal schadelastbeheersing een belangrijke plek hebben. Ook gaan we in de tweede helft van 2018 verder met onze ‘proeftuin Verzekeringsfraude’, een aanpak die we met Aalbersberg van de Nationale Politie en het OM hebben ontwikkeld. Dit is in feite een soort straight through processing van fraude: lik op stuk.

Aan de kostenkant zetten we in de rest van dit jaar, samen met de onderlingen van het Verbond, weer keihard in op proportionaliteit van het toezicht. Met de DNB hebben we in het voorjaar gelukkig al een aantal goede afspraken kunnen maken (bijvoorbeeld over de frequentie van de ORSA). Binnenkort is er ook berichtgeving te verwachten over de vermindering van de zogenoemde indirecte kosten van het toezicht (bijvoorbeeld de effectiviteit van onderzoeken) en gaan we het gesprek met de bond van accountants (NBA) vervolgen over hun bijdrage aan dit thema.

Het belang van data bij dit alles is evident. Los van de kwaliteit, zijn de beschikbaarheid, benutting, eigenaarschap en privacy daarbij belangrijke thema’s. En dit thema blijft belangrijker worden, ook binnen het Verbond. Zo werken we hard verder aan ons Data Competence Centre met partijen als CIS en Sivi en we brengen in het najaar onze tweede solidariteitsmonitor uit, waarin we het effect van de steeds verdergaande risicodifferentiatie door data op solidariteit meten. Die maatschappelijke kant moeten we als sector goed in de gaten houden en bewaken.

In de media hebben we kunnen zien dat de correctie die de schademarkt nu door gaat, niet alleen leidt tot hogere premies, maar soms ook tot het opzeggen van polissen. Bij een maatschappelijk product als verzekeringen valt dat op en wordt dat als uiterst onplezierig ervaren. Iedereen realiseert zich dat, ook verzekeraars. Maar er komt een punt waarop je een hele groep verzekerden, via premieverhoging, niet kunt laten opdraaien voor het gedrag van een kleine groep schadeveroorzakers. Dat is ook solidariteit. Gelukkig hebben we als branche dan nog de Vereende. En als een premie sterk stijgt of als iets niet via een volmacht verzekerd kan worden, wil dat niet zeggen dat het onverzekerbaar is.

Klimaatevent

Er valt genoeg te vernieuwen. We gaan de slag met de ‘opzegkosten’. Die mogen nooit een verassing voor de klant zijn. Die moeten transparant zijn. In onze ALV, later dit jaar, zullen wij een voorstel doen voor een bindende code. Die geldt dan ook voor het volmachtkanaal. We hopen eind van het jaar over de mogelijkheden voor een directe autoverzekering binnen het sectorbestuur Schade een besluit te nemen. De trend naar meer zelfsturende auto’s en nieuwe mobiliteitsconcepten vraagt om een antwoord van verzekeraars. En een ongewijzigd beleid leidt op termijn tot een stevige afkalving van de autoportefeuille.

En dan het klimaat: een thema waarop verzekeraars echt iets te bieden hebben. Op het moment van schrijven is het 35 graden en is Nederland verdroogt. Tegelijk weten we uit onderzoek dat er intense regenval zal komen en het weer steeds meer uitschieters zal kennen die voor ongemak en schade zullen zorgen. En dat is precies waar we voor zijn. Het lukt ons jammer genoeg (nog) niet om de overheid te overtuigen van de noodzaak om overstroming collectief te helpen verzekeren. Maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan: wellicht is er nog ruimte die verzekeraars zelf kunnen oppakken. Meer hierover op ons klimaatevent op 13 september.

Cyberrisico

Het cyberrisico is langzamerhand geland in de markt. Er zijn diverse aanbieders. Toch blijft de vraag nog wat achter op het risico. We kijken daarom nu naar de mogelijkheden van een bewustwordingscampagne en een keurmerk. Voor de toekomst van de schademarkt blijft dit een cruciaal thema, waar we met zijn allen eigenlijk veel meer aandacht aan zouden moeten besteden. De innovaties binnenshuis volgen zich in ramp tempo op. De Smart Home is een gevestigd begrip en een kans voor schadeverzekeraars. Allerlei apparaten, van de koelkast tot de voordeurbel genereren data over het huis en zorgen voor gemak, veiligheid en minder schade. Dat gaat alleen maar toenemen, waarbij er steeds meer integrerende platformen zullen ontstaan die deze data graag willen hebben. Maar welke plek willen en kunnen schadeverzekeraars in dit soort ecosystemen innemen? Ongetwijfeld horen we daar de komende periode meer over.

Spectaculaire slag

Net voor de zomervakantie heeft de verzekeringssector, samen met de NGO’s en overheid, een handtekening gezet onder een IMVO-convenant, met als doel: nog meer grip op een duurzaam beleggingsbeleid. Maar verduurzaming in algemene zin heeft ook grote gevolgen voor schadeverzekeraars. Wat betekent het als we straks massaal gas inruilen voor bijvoorbeeld waterstof? En wat als er grote ‘battery packages ’in buurten worden gezet, met kans op brandgevaar? Deze discussie moet binnen onze branche nog wat sterker op gang komen, want de slag die Nederland, na Parijs, moet of gaat maken is spectaculair. Hier ligt een schone taak voor de risicodeskundigen in onze branche.

Human intelligence

Het moge duidelijk zijn, de schademarkt staat voor grote uitdagingen. En dan hebben we alleen nog de collectieve uitdagingen behandeld, iedere verzekeraar heeft zo ook nog zijn eigen hoofdbrekens. En we mogen dan in een tijd leven van AI (Artificial Intelligence) en algoritmen: deze zullen toch echt aangepakt moeten worden met HI (Human Intelligence) en fingerspitzengefühl, gebaseerd op kennis en ervaring. Elke adviseur zal dat ook beamen. Ik geloof dat al in het tweede nieuwsbericht van het innovatieve Lemonade werd geconstateerd dat schade verzekeren helaas niet alleen een strak IT-proces is, maar toch wel meer vraagt. En dat is natuurlijk zo. Mede hierom zijn we recent een traject met de zakelijke markt gestart en zijn we onlangs vanuit onze eigen Insurance Academy strategische partnerships aangegaan met Nyenrode en Nibe SVV om een beter aanbod te verzorgen. Kijk vooral op onze website.

Als schadesector moeten we dus aan de slag! Dat zijn we aan onze stand, klanten en de maatschappij verplicht, waarbij we best trots mogen zijn op de bijdrage die we nu al leveren. En dan bedoel ik de hele keten. We kunnen het daar echter niet bij laten. Het Verbond doet zijn best om te faciliteren. Elke suggestie of idee is daarbij van harte welkom!

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Verbond: solidariteit onder jongere en oudere automobilisten gegroeid

Ten opzichte van 2017 is de verzekerbaarheid van jongeren en ouderen sterk toegenomen (meer aanbieders doen een aanbod). Dit blijkt uit de zesde Solidariteitsmonitor...

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Concurrentie beïnvloedt premie meer dan verandering in datagebruik

Verzekeraars zijn in hun premies niet meer onderscheid gaan maken tussen verschillende groepen mensen met verschillende risico’s. Voor zover er premieverschillen...

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

Verbond: "Keuzebegeleiding verzekeraars leidt niet tot persoonlijke aanbevelingen of adviezen"

"Wij hebben de ambitie toonaangevend te zijn in keuzebegeleiding, juist vanwege onze ervaring" Aldus het Verbond van Verzekeraars in zijn visie op keuzebegeleiding....

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Eerste exemplaar 'Watersnood in de Valckenborgh' uitgereikt aan Verbondsdirecteur

Het eerste exemplaar van Watersnood in de Valckenborgh (een uitgave van Adfiz) is op 16 november 2023 door Adfiz-directeur Enno Wiertsema uitgereikt aan Geeke Feiter-Van...

Wisselingen in bestuur Verbond

Wisselingen in bestuur Verbond

In de algemene ledenvergadering van december worden Sharon van Herel (managing director HDI Global NL), Carola Wijkamp (directievoorzitter De Vereende, foto) en...

"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe  beleggingsgerelateerde producten"

"Laat RIS alleen gelden voor nieuwe beleggingsgerelateerde producten"

Een aantal nieuwe regels, die Brussel na politieke onderhandelingen wil opnemen in de Retail Investement Strategy (RIS), zijn dubbelop en overbodig voor de Nederlandse...

Verbond niet blij met consultatie DNB

Verbond niet blij met consultatie DNB

Amper een half jaar nadat verzekeraars moeten voldoen aan het DNB-beleid over de onafhankelijkheid van raad van commissarissen, wordt dit beleid alweer herzien....

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met snelle route voor licht letsel

Verzekeraars komen met een vereenvoudigde afhandeling van schades met licht letsel. Voor het berekenen van de schade wordt een tool ontwikkeld, waarmee veel sneller...

Innovatie is vooral kansen creëren

Innovatie is vooral kansen creëren

(Harold Mahadew, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Digitale Innovatie 2023) De (Europese) wet-en regelgeving beweegt naar meer ruimte voor individuele innovatie...

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

Verbond sluit open insurance partnership met INNOPAY

"Via het partnership gaat INNOPAY de sector helpen antwoord te geven op belangrijke vragen om van open insurance een succes te maken." Aldus het Verbond van Verzekeraars...