Verhogen arbeidsparticipatie van werknemers in de WIA

Lasser algemeen beeld

(Lindenhaeghe, rubriek Permanent Actueel in VVP 4-2021) De Stichting van de Arbeid heeft in juli 2020 een adviesrapport geschreven over het verhogen van de arbeidsparticipatie van werknemers in de WIA.

In haar rapport doet de Stichting van de Arbeid tien aanbevelingen. Deze tien aanbevelingen hebben tot doel de arbeidsdeelname van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten te vergroten. Daarnaast moeten ze de inkomensbescherming vanuit de WIA in stand houden, dan wel verbeteren. De tien aanbevelingen hebben betrekking op de volgende zaken: handreiking met ‘best practices’; voorlichting voor werknemers en werkgever verbeteren; duurzame inzetbaarheid voor het bevorderen van de ketenbenadering; scholing; individuele re-integratieovereenkomst (IRO); transparant proces claimbeoordeling; onderzoek reële schatting; meenemen geduide functies in dienstverlening; overschrijdingen FML (Functionele Mogelijkheden Lijst: hulpmiddel voor de verzekeringsarts van het UWV om de belastbaarheid en/ of beperkingen van een verzekerde werknemer in kaart te brengen); toegang tot WGA-dienstverlening.

Op het adviesrapport van de Stichting van de Arbeid heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in maart 2021 gereageerd. Het kabinet vindt het belangrijk, net als de Stichting van de Arbeid, dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten zoveel mogelijk deelnemen aan het arbeidsproces. Zowel voor werkgevers als voor uitkeringsgerechtigden geeft dit meerwaarde.

Integrale benadering

In het adviesrapport gaat de Stichting van de Arbeid in op twee maatregelen. Ten eerste gaat de stichting in op de maatregelen die werkgevers en vakbonden zelf kunnen inzetten in het kader van de ketenbenadering. Ze wijst hier op een integrale benadering van preventie en begeleiding van ziekteverzuim. Volgens de stichting dragen deze maatregelen bij aan de arbeidsparticipatie in de eerste twee jaren van ziekte en ze zorgen ervoor dat de instroom in de WIA wordt beperkt. Dit is natuurlijk voor alle betrokkenen gunstig.

Ten tweede doet de stichting doet ook aanbevelingen, die zich richten op de WIA-claimbeoordeling en de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking bij werkhervatting. Deze aanbevelingen doelen tevens op het vergroten van de arbeidsparticipatie.

Agenda duurzame inzetbaarheid

De Stichting van de Arbeid vindt het belangrijk dat meer gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk komen. Daarom zetten sociale partners zich in voor een integrale benadering van preventie en begeleiding van ziekteverzuim in de eerste twee jaar van loondoorbetaling, de zogenaamde ketenbenadering.

Om deze integrale benadering verder te bevorderen, zien sociale partners mogelijkheden voor werknemers- en werkgeversorganisaties. De stichting heeft bijvoorbeeld een agenda duurzame inzetbaarheid in ontwikkeling en is ook voornemens om een handreiking ‘best practices’ op te stellen.

De agenda duurzame inzetbaarheid heeft tot doel het gezond doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd te bevorderen (wat voortvloeit uit het Pensioenakkoord van 2019). Deze handreiking ‘best practices’ moet sectoren en ondernemingen stimuleren en inspireren om cao-afspraken te maken, die zien op de gehele keten van arbeidsongeschiktheid.

Noot van de redactie: de Stichting van de Arbeid oppert ook een drempelverlaging van de toegang tot de WIA naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25 of vijftien procent. De SER adviseerde in haar middellangetermijnadvies van 2 juni jongstleden een drempelverlaging naar vijftien procent als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen. In reactie op onderzoeken naar drempelverlaging door CPB en UWV, stelde de minister: “UWV heeft op dit moment al te maken met een mismatch tussen vraag en aanbod in de sociaal-medische dienstverlening. Een verlaging van de WIA-grens zou dan ook om aanvullende maatregelen vragen om deze mismatch te verminderen die ook forse implicaties met zich kunnen meebrengen voor uitkeringsgerechtigden en werkgevers. Eventuele vervolgstappen naar aanleiding van de bevindingen van het CPB en UWV zijn aan een volgend kabinet.”

Reactie toevoegen

 
Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

(Partner in kennis a.s.r. Inkomen in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021) De werkgever van nu voelt zich ook verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerker....

Wiersma neemt taken minister Koolmees waar

Wiersma neemt taken minister Koolmees waar

Staatssecretaris Dennis Wiersma neemt de taken waar van minister Koolmees, zolang deze optreedt als informateur bij de kabinetsformatie. Dat is woensdag bekendgemaakt....

Minister wil nog geen oordeel vellen over Wet arbeidsmarkt in balans

Minister wil nog geen oordeel vellen over Wet arbeidsmarkt in balans

Minister Koolmees vindt het te vroeg om te concluderen dat de Wet arbeidsmarkt in balans onvoldoende effect sorteert. Dat antwoordt hij op Kamervragen naar aanleiding...

Affaire kinderopvangtoeslag: besluit betalen private schulden

Affaire kinderopvangtoeslag: besluit betalen private schulden

Het vrijdag door het kabinet in concept gepubliceerde Besluit betalen private schulden regelt dat de Belastingdienst/Toeslagen een bedrag kan betalen ter voldoening...

Laatste periode NOW goed voor 27.500 aanvragen

Laatste periode NOW goed voor 27.500 aanvragen

Zo’n 27.500 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij UWV voor de zesde en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid...

Halve finale Advies Award 2021 in beeld...

Halve finale Advies Award 2021 in beeld...

De drie finalisten van de Advies Award 2021 zijn bekend. Van de spannende halve finale, die 15 september werd gehouden, heeft Jeffrey Korte een sfeerimpressie...

Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet in de kosten van loondoor­betaling bij ziekte. Door de eerder aangekondigde differentiatie betalen kleine werkgevers...

Minder vraag om steun

Minder vraag om steun

Zo’n 14.000 werkgevers hebben voor de maanden juli, augustus en september van 2021 de loonsteun NOW ontvangen. De inkomenssteun voor zelfstandigen Tozo is...

Webmodule arbeidsrelatie in 70 procent van gevallen effectief

Webmodule arbeidsrelatie in 70 procent van gevallen effectief

De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een zelfstandige of een werknemer...

Boudesteyn, KOK Advies en De Vogel naar finale VVP Advies Award 2021

Boudesteyn, KOK Advies en De Vogel naar finale VVP Advies Award 2021

“Boudesteyn Hypotheken en Verzekeringen, KOK Advies en De Vogel Adviesgroep zijn  de finalisten van de VVP Advies Award 2021. Deze kantoren hebben een...