Verhuizen is niet blijven wonen waar je woont

NVHP logo

HYPOTHEKEN – De zeer op leeftijd zijnde consument ziet de uitkeringen van zijn lijfrenteverzekeringen eindigen en voorziet dat zijn besteedbaar inkomen te laag wordt. Hij besluit zijn woning aan zijn kinderen te verkopen en vanuit de opbrengst van de verkoop huur te betalen zodat hij wel in de woning kan blijven wonen. De kinderen financieren de aankoop van de woning door het afsluiten van een hypotheek. De bank van de consument brengt aan de consument vervolgens een boeterente in rekening van 13.650,89 euro.

De consumenten zijn het met deze boete niet eens. Zij stellen onder meer dat “door overheidsmaatregelen” ouderen tegenwoordig niet zomaar in aanmerking komen voor een plek in een bejaardenhuis. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Zij vinden het wrang dat de bank daar in haar voorwaarden niet in meegaat.

Het verweer van de bank is dat dat zij een vergoedingsrente in rekening brengt als een hypothecaire geldlening vervroegd wordt afgelost en de rente op het moment van aflossing lager is dan de rente die betaald zou worden zonder vervroegde aflossing, omdat de bank dan financieel nadeel lijdt. De bank heeft hierop een uitzondering gemaakt in geval van verhuizing, omdat anders de doorstroming op de woningmarkt verhinderd wordt .

Alles afwegend, is de Geschillencommissie van oordeel “dat hetgeen de consumenten naar voren gebracht hebben, onvoldoende is voor een oordeel dat het in rekening brengen van de vergoedingsrente naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is”. – Uitspraak: GC 2022–0962

Reactie toevoegen

 
Poortwachtergarantie

Poortwachtergarantie

(Angelo Wiegmans van Bedrijf Plus in VVP 2) Werkgevers kunnen een verzuimverzekering afsluiten met een Poortwachtergarantie. Zo’n garantie klinkt aantrekkelijk,...

Return to sender

Return to sender

(Annemieke Postema van AOVdokter in Katern Ken je Vak! in VVP 2) Een adreswijziging wordt vaak gezien als een eenvoudige, niet adviesgevoelige mutatie die zich...

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

De ins en outs van de Zorgverzekeringswet

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Omdat vrijwel iedereen die in Nederland woont verplicht is een zorgverzekering af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet...

Hypothecair Planner maakt klant besluitvaardig

Hypothecair Planner maakt klant besluitvaardig

De kerntaak van Hypothecair Planners is om hun relaties besluitvaardig te maken. Aldus voorzitter Turhan Özgüner tijdens de algemene ledenvergadering van...

Moet adviseur adviesrapport verstrekken?

Moet adviseur adviesrapport verstrekken?

HYPOTHEKEN – Niet ter discussie staat dat een adviseur een passend advies moet uitbrengen. De vraag is of dit advies voorafgaand aan de beslissing van de klant...

Adviseur verantwoordelijk voor kennen acceptatievoorwaarden

Adviseur verantwoordelijk voor kennen acceptatievoorwaarden

HYPOTHEKEN – Consumenten in deze klacht wensen een recreatiewoning te bouwen en willen hiervoor een financiering. Via een onafhankelijk financieel adviseur...

Handhaving op wet DBA komt terug

Handhaving op wet DBA komt terug

(Marjol Nikkels van CS Opleidingen in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Op 16 december 2022 is de langverwachte brief van minister van Gennip verschenen om de...

Verbetering of tijdverspilling?

Verbetering of tijdverspilling?

(Christel van Bommel- Versluijs in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Wat 2023 ons gaat brengen? Dat is altijd afwachten, maar er zijn plannen genoeg. Om er een...

AOV: privé of op naam van je BV?

AOV: privé of op naam van je BV?

(Annemieke Postema van AOVdokter in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) AOV afsluiten: privé of op naam van je BV? Veel ondernemers met een BV stellen deze...

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

"Maak hypotheeknormen anti-cyclisch"

Tijdens een DNB-bijeenkomst met huurders, starters en anderen kwamen volgens de toezichthouder originele hypotheek-ideeën bovendrijven. DNB: “Zo blijkt...