Vervallen risico-opslag na nieuwe WOZ-waarde

Kantoor Kifid

HYPOTHEKEN – De geldverstrekker in deze uitspraak hanteert risico-opslagen gebaseerd op de LTV. In de voorwaarden is opgenomen dat de consument een waardestijging van het pand mag aantonen, waarna de bank gevraagd kan worden om het rentepercentage aan te passen. Op 27 februari 2021 ontvangt de consument bericht van de gemeente over de nieuwe WOZ-waarde van zijn woning. Op 28 februari 2021 geeft consument deze waarde door aan de geldverstrekker. De bank wijzigt de opslag per 1 maart 2021. De consument is van oordeel dat de bank deze opslag per 1 januari 2021 moet laten vallen. Het financieel belang van de consument is 28 euro.

De Geschillencommissie is het niet mee eens met de consument: “Niet de datum waarop het risico is gewijzigd, is bepalend voor het aanpassen van de (overeengekomen) rente maar het moment waarop de consument de bank over de gewijzigde waarde informeert. Dat de consument het feitelijk niet eerder kan doorgeven omdat hij de WOZ-beschikking pas enkele maanden na 1 januari ontvangt, komt als gevolg voor zijn eigen rekening en risico. De bank heeft beleidsvrijheid met betrekking tot wat zij met de consument overeenkomt en de commissie acht de in dit geval geldende regels naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.” – Uitspraak GC 2021-0865

Reactie toevoegen

 
Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...

Geen reden voor uitsluiting

Geen reden voor uitsluiting

(Kifid-uitspraak GC 2023-0011A) De verzekeraar mocht het geschil met de werkgever over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet van dekking uitsluiten...

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

Jaarbijdrage Kifid op niveau vorig jaar

De jaarbijdrage 2023 voor de financieel adviseurs is iets hoger dan die van vorig jaar, omdat het aandeel klachten tegen deze dienstverleners is toegenomen. Echter...

Gevloerd…

Gevloerd…

(Kifid-uitspraak GC 2023-0010) De consument heeft een beroep op zijn woonverzekering gedaan in verband met waterschade aan zijn laminaatvloer. NN heeft de claim...

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

Schending zorgplicht kost adviseur 1.511 euro

(Kifid-uitspraak GC 2023-0004) De consument heeft haar hypothecaire geldlening op advies van de adviseur overgesloten. De consument heeft geklaagd over de bejegening...

Grotere eigen onderzoeksplicht bij execution only

Grotere eigen onderzoeksplicht bij execution only

(Kifid-uitspraak GC 2023-0005) Hoezeer de Geschillencommissie ook begrip heeft voor de verdrietige situatie waarin de consument en haar echtgenoot zich bevinden,...

Kostenverhoging afschriften van 2,50 naar vier euro redelijk en billijk

Kostenverhoging afschriften van 2,50 naar vier euro redelijk en billijk

(Kifid-uitspraak GC 2023-0002) De consument ontvangt wekelijks papieren afschriften van de bank en moet daar sinds kort vier euro per maand voor betalen. Voor de...

Waterschade niet gedekt

Waterschade niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2022-1109) In de woning van de consument is waterschade ontstaan. Na onderzoek is uiteindelijk gebleken dat de schade is veroorzaakt doordat...

Van dwang geen sprake

Van dwang geen sprake

(Kifid-uitspraak GC 2022-1112) Door omstandigheden moest de consument langer in Spanje blijven dan de periode waarvoor de verzekering dekking bood. Dit heeft er...

Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult

(Kifid-uitspraak GC 2022-1117) De consumenten stellen dat hun hypotheekaanvraag door toedoen van de adviseur te laat is ingediend. Zij vorderen dat de adviseur hen...