Vervallen risico-opslag na nieuwe WOZ-waarde

Kantoor Kifid

HYPOTHEKEN – De geldverstrekker in deze uitspraak hanteert risico-opslagen gebaseerd op de LTV. In de voorwaarden is opgenomen dat de consument een waardestijging van het pand mag aantonen, waarna de bank gevraagd kan worden om het rentepercentage aan te passen. Op 27 februari 2021 ontvangt de consument bericht van de gemeente over de nieuwe WOZ-waarde van zijn woning. Op 28 februari 2021 geeft consument deze waarde door aan de geldverstrekker. De bank wijzigt de opslag per 1 maart 2021. De consument is van oordeel dat de bank deze opslag per 1 januari 2021 moet laten vallen. Het financieel belang van de consument is 28 euro.

De Geschillencommissie is het niet mee eens met de consument: “Niet de datum waarop het risico is gewijzigd, is bepalend voor het aanpassen van de (overeengekomen) rente maar het moment waarop de consument de bank over de gewijzigde waarde informeert. Dat de consument het feitelijk niet eerder kan doorgeven omdat hij de WOZ-beschikking pas enkele maanden na 1 januari ontvangt, komt als gevolg voor zijn eigen rekening en risico. De bank heeft beleidsvrijheid met betrekking tot wat zij met de consument overeenkomt en de commissie acht de in dit geval geldende regels naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.” – Uitspraak GC 2021-0865

Reactie toevoegen

 
Opleiding telt

Opleiding telt

ZORGPLICHT – De Geschillencommissie maakt bij het beoordelen van de vraag of een adviseur de zorgplicht heeft gschonden onderscheid naar de mate van opleiding...

Vroeger opstaan

Vroeger opstaan

REISVERZEKERING – Dan had de klant maar eerder moeten opstaan om in alle vroegte het busje in te pakken voor de wintersportvakantie in plaats van de avond...

Niet normaal

Niet normaal

INBOEDEL – Anders dan de Geschillencommissie, is de Commissie van Beroep van oordeel dat een minishovel niet behoort tot de normale huishoudelijke inboedel....

Uitvoerder rechtsbijstand had voor meer ankers moeten gaan liggen

Uitvoerder rechtsbijstand had voor meer ankers moeten gaan liggen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0899) De klacht van de consument is dat de uitvoerder van de rechtsbijstand haar beter had moeten bijstaan bij het aanvechten van haar ontslag....

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

Tariefklassetabel niet per se geldig gedurende hele looptijd

(Kifid-uitspraak GC 2022-0897) De Geschillencommissie is van oordeel dat een tariefklassetabel onderdeel uitmaakt van de afspraken tussen de bank en de consumenten...

Klager vindt geen gehoor na diefstal dure oorbellen

Klager vindt geen gehoor na diefstal dure oorbellen

(Kifid-uitspraak GC 2022-0884) De consument heeft een beroep op de verzekering gedaan voor diefstal van spullen uit de auto. De verzekeraar heeft de dekking voor...

Brandschade pruik: zelfgemaakte factuur komt vrouw duur te staan

Brandschade pruik: zelfgemaakte factuur komt vrouw duur te staan

(Kifid-uitspraak GC 2022-0882) De consument heeft een beroep op haar verzekering gedaan voor brandschade aan haar pruik. Zij heeft bij de claim een zelfgemaakte...

Hypotheekadviseur had moeten doorvragen

Hypotheekadviseur had moeten doorvragen

(Kifid-tussenuitspraak GC 2022-0886A) De consumenten vorderen een schadevergoeding van de adviseur omdat zij als gevolg van zijn handelen geen hypotheekrenteaftrek...

Adviseur terecht drie jaar geregistreerd na valsheid in geschrifte

Adviseur terecht drie jaar geregistreerd na valsheid in geschrifte

(Kifid-uitspraak GC 2022-0871) De klager heeft zich in zijn rol van verzekeringsadviseur schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. a.s.r. mocht in verband hiermee...

Kifid onderzoekt klanttevredenheid financiële dienstverleners

Kifid onderzoekt klanttevredenheid financiële dienstverleners

Kifid doet voortaan jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar de klanttevredenheid bij financiële dienstverleners. Dit in aanvulling op het lopende klanttevredenheidsonderzoek...