Verzekeraar draait niet voor verkeersruzie op

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: SCHADE - Twee autobestuurders hebben ruzie met elkaar. De één gaat dicht op de ander rijden. De ander remt zonder noodzaak. Een botsing is het gevolg. De automobilist die remde denkt ‘appeltje eitje’, artikel 19 RVV is toch duidelijk: ‘De bestuurder moet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is’.

De geschillencommissie maakt duidelijk hier toch iets anders over te denken: Weliswaar staat vast dat de tegenpartij met zijn voertuig in aanraking is gekomen met de achterzijde van de auto van consument, maar dit is op zichzelf van te weinig betekenis om daaraan op grond van het door consument ingeroepen artikel 19 RVV 1990 de conclusie te verbinden dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. Een feit is immers ook dat tussen beide bestuurders een verkeersruzie was ontstaan die heeft voortgeduurd tot het moment dat beide auto’s met elkaar in aanraking zijn gekomen, terwijl gelet op de hiervoor weergegeven inhoud van de processen-verbaal van politie ook aannemelijk is dat de bestuurders elkaar daaraan voorafgaand over en weer zijn blijven opzoeken. Niet kan worden vastgesteld wie de verkeersruzie heeft veroorzaakt, en dus ook niet dat de tegenpartij daarvoor verantwoordelijk is, noch dat consument daaraan geen enkele schuld heeft gehad. Bij die stand van zaken moet de vordering, dat verzekeraar erkent dat de tegenpartij voor de schade geheel aansprakelijk is, worden afgewezen. De vraag of en in hoeverre sprake is van eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW kan dus onbesproken blijven. De vordering wordt afgewezen. - Uitspraak 2018-522

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nokkenasversteller…

Nokkenasversteller…

Kifid laat een gevolmachtigde een nokkenasversteller vergoeden (bijna 1.500 euro), ook al hoeft dit niet volgens de verzekeringsvoorwaarden. De Geschillencommissie...

Slordig...

Slordig...

Slordig. Zo betitelt Kifid het versturen door SNS Bank aan een omgezette klant van een ORV-aanbieding voor nieuwe klanten. De klant kan er echter geen rechten aan...

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz: klachtenafhandeling moet nog sneller

Adfiz wil dat Kifid klachten nog sneller afhandelt dan in de gemiddeld negen maanden die er nu voor staan. Adfiz: "Hoewel wij het een zeer positieve ontwikkeling...

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

Centraal Beheer had voorwaarden fysiek ter hand moeten stellen

In een geval tuinschade oordeelt Kifid dat de verzekeringsvoorwaarden niet van toepassing zijn, omdat deze door Centraal Beheer niet op de juiste wijze aan de consument...

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Kifid laat een hypotheekadviseur een deel van de bereidstellingsprovisie vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2019-1088). De Geschillencommissie:...