Verzekeraar draait niet voor verkeersruzie op

Kifid 2017 (deel logo)

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: SCHADE - Twee autobestuurders hebben ruzie met elkaar. De één gaat dicht op de ander rijden. De ander remt zonder noodzaak. Een botsing is het gevolg. De automobilist die remde denkt ‘appeltje eitje’, artikel 19 RVV is toch duidelijk: ‘De bestuurder moet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is’.

De geschillencommissie maakt duidelijk hier toch iets anders over te denken: Weliswaar staat vast dat de tegenpartij met zijn voertuig in aanraking is gekomen met de achterzijde van de auto van consument, maar dit is op zichzelf van te weinig betekenis om daaraan op grond van het door consument ingeroepen artikel 19 RVV 1990 de conclusie te verbinden dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de schade. Een feit is immers ook dat tussen beide bestuurders een verkeersruzie was ontstaan die heeft voortgeduurd tot het moment dat beide auto’s met elkaar in aanraking zijn gekomen, terwijl gelet op de hiervoor weergegeven inhoud van de processen-verbaal van politie ook aannemelijk is dat de bestuurders elkaar daaraan voorafgaand over en weer zijn blijven opzoeken. Niet kan worden vastgesteld wie de verkeersruzie heeft veroorzaakt, en dus ook niet dat de tegenpartij daarvoor verantwoordelijk is, noch dat consument daaraan geen enkele schuld heeft gehad. Bij die stand van zaken moet de vordering, dat verzekeraar erkent dat de tegenpartij voor de schade geheel aansprakelijk is, worden afgewezen. De vraag of en in hoeverre sprake is van eigen schuld in de zin van artikel 6:101 BW kan dus onbesproken blijven. De vordering wordt afgewezen. - Uitspraak 2018-522

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kifid matigt vergoeding adviseur

Kifid matigt vergoeding adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-741) De verstrekte opdracht tot advies en bemiddeling ter zake de hypothecaire geldlening wordt vlak voor de afronding daarvan beëindigd....

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

Consument had fout adviseur eerder moeten ontdekken

(Kifid-uitspraak GC 2020-754) Consument en zijn partner hebben via een voorganger van adviseur in verband met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering afgesloten....

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

Niet aansprakelijk voor fouten eerdere adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2020-735) Consument en zijn echtgenote hebben in 1995 via een assurantieadviseur een beleggingsverzekering afgesloten bij (een rechtsvoorganger...

Nicotinespray is ook rookwaar

Nicotinespray is ook rookwaar

(Kifid-uitspraak GC 2020-722) Consument stelt dat de door Reaal toegepaste korting van 25 procent op de uitkering onterecht is. Haar overleden echtgenoot rookte...

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

Voorlopige terugbetaalnota slechts indicatief

(Kifid-uitspraak GC 2020-705) Consument heeft op 16 september 2019 een voorlopige terugbetaalnota ontvangen van de geldverstrekker naar aanleiding van zijn verzoek...

Korting hoefde alleen berekend over premie

Korting hoefde alleen berekend over premie

(Kifid-uitspraak GC 2020-685) Tussen partijen is een geschil ontstaan over de korting op de doorlopende reisverzekering van consument, waarbij consument heeft aangevoerd...

Verzwaarde stelplicht geschonden

Verzwaarde stelplicht geschonden

(Kifid-tussenuitspraak GC 2020-683) Consument verwijt zijn tussenpersoon (SFZ Financiële Diensten) dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering...

Zorgplicht geschonden maar geen schade

Zorgplicht geschonden maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-665) Heeft de adviseur zijn zorgplicht jegens consument geschonden door onvoldoende zorg te betrachten bij de aanvraag van de ORV, waardoor...

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Kifid: coöperatieve vereniging niet vergelijkbaar met VvE

Een coöperatieve vereniging is niet te vergelijken is met een Vereniging van Eigenaren (hierna: ‘VvE’), zoals genoemd in artikel 60 onder a in het...

Van de regen in de drup...

Van de regen in de drup...

(Kifid-uitspraak GC 2020-654) Consument doet een beroep op haar Inboedelverzekering bij NN vanwege waterschade. Doordat er veel tijd zit tussen de schade en het...