Verzekeraars, kies voor de klant

Peter Taylor Parkins resized portret

Normaal ben ik niet zo van het klagen. Zie persoonlijk veel meer in het beoordelen van situaties, om er vervolgens iets positiefs mee doen en er een uitdaging in te gaan zien. Ook nu wil ik niet klagen, maar wel mijn zorgen uitspreken. Zorgen die ik bevestigd krijg van collega-adviseurs.

Ter voorbereiding van deze redactionele bijdrage, heb ik bij vijf verschillende collegaadviseurs, verdeeld over het land, mijn oor te luisteren gelegd. Samen met onze eigen ervaringen en visie ben ik tot deze conclusies gekomen. Ondanks dat verzekeraars aangeven dit allemaal heel anders te zien, beschouwt het intermediair de indikking in de markt, oftewel de fuserende en overnemende verzekeraars, toch echt wel als zeer hinderlijk in de uitoefening van de rol als adviseur. Daarbij opgeteld: de terugtrekkende beweging in diverse branches, oftewel het risicomijdend gedrag.

Adviseurs worden in veel gevallen gedwongen bij bepaalde risico’s slechts met een beperkt aantal verzekeraars (soms geminimaliseerd tot één) in gesprek te kunnen gaan. Dit risicomijdend gedrag leidt zonder twijfel tot een opdrijvend effect voor de premies. Er wordt flink getornd aan het principe verzekeren. Met Solvency als excuus, is rendement heilig en is er weinig tijd voor schadepreventieve programma’s.

Verzekeraars verliezen langzaam maar zeker expertise en specialistische deskundigheid. Afschaffen van dergelijke ondersteunende functies zijn oorzakelijk, echter ook de overgang naar callcenters -die gewoonweg kennis missen-speelt een rol. Natuurlijk kan de adviseur deze specialistische kennis in huis halen, echter, het is toch wel wenselijk dat ook bij de verzekeraars voldoende kennis blijft om kwaliteit en maatwerk te kunnen realiseren.

Het fenomeen efficiency, standaardisering, kwam uiteraard ook naar voren in mijn gesprekken. Adviseurs worden ertoe gedwongen dat alles moet passen binnen de geautomatiseerde vakjes bij de verzekeraar. Zo niet, dan geen mogelijkheid tot verzekeren of een (veel te) lange verwerkingstijd. Daarbij biedt de zich verder consoliderende markt wellicht ruimte voor nieuwe aanbieders? Overgang naar robotisering en Watson-technologie? De vraag is of deze functies beter zijn dan de adviseur van vlees en bloed. Zitten onze klanten hier massaal op te wachten om op deze wijze kennis te vergaren?

Kan de opdrachtgever een adviseur straks nog wel betalen? Immers, verzekeraars tornen steeds meer aan onze inkomsten. Provisieverlaging dus. Los van de motivatie die men hier al dan niet terecht voor aanvoert, betekent dit dat de adviseurs ook dienen te gaan snijden in kosten, efficiency doorvoeren et cetera. Of dit allemaal ten goede gaat komen aan de kwaliteit van diensterlening, valt te betwijfelen. Feit is wel dat we dit zeker kunnen en dat we vervolgens gewoon een rekening bij de klant indienen als deze onze kwalitatieve maatwerkdienstverlening wenst.

Mooi bruggetje naar mijn persoonlijk DNA, oftewel positief afsluiten en de uitdagingen zien. Mogelijk dat er nog nieuwe aanbieders in de markt gaan komen, maar wij zullen ons kennisniveau als adviseurs dienen te vergroten. Creativiteit laten zien middels leggen van verbanden om daarmee oplossingen te creëren voor onverzekerbaarheid. Onze klanten zullen ons meer en meer gaan waarderen en dat geeft wellicht verzekeraars voldoende motivatie rap te hervormen, waarbij men de belangen van de eindklant net zo zwaar laat wegen als het eigenbelang.

‘Verzekeraars verliezen langzaam maar zeker expertise en specialistische deskundigheid’

Heerlijk toch zo’n positieve afsluiting en een vastomlijnde uitdaging voor de adviseurs en voor de verzekeraars? Zoals de Dalai Lama al ooit aangaf: positieve actie ontstaat uit positieve visie.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
(Nieuwe ) brandrisico's afvalverwerking aangepakt

(Nieuwe ) brandrisico's afvalverwerking aangepakt

Op initiatief van het Verbond hebben branches en bedrijven in de afvalverwerking en recycling, verzekeringsadviseurs en verzekeraars met elkaar gesproken over de...

Chronische patiënten soms beter verzekerbaar dan aangenomen

Chronische patiënten soms beter verzekerbaar dan aangenomen

“Met deze op alle Nederlanders gebaseerde analyses willen wij laten zien dat meer in de verzekerbaarheid van chronische patiënten mogelijk kan zijn.”...

Eerste fase programma Contract Zekerheid afgerond

Eerste fase programma Contract Zekerheid afgerond

Principes en een aantal concrete hulpmiddelen. Die zijn het eerste resultaat van het programma Contract Zekerheid waarmee de VNAB eind vorig jaar van start is gegaan....

Volmacht? Zijn de verzekeraars nog wel toekomstbestendig?

Volmacht? Zijn de verzekeraars nog wel toekomstbestendig?

We zien de laatste jaren veel verschuivingen. Indikking van het intermediair, toename omzet serviceproviders, toename omzet huisvolmachten en indikking van verzekeraars....

TKI Urban Energy onderzoekt verzekerbaarheid zonnepanelen op daken

TKI Urban Energy onderzoekt verzekerbaarheid zonnepanelen op daken

Naar aanleiding van de Kamermotie over knelpunten bij het verzekeren van zon-op-dak-projecten, zal de TKI Urban Energy het onderzoek gaan coördineren naar de...

Financiële zekerheidsstelling afvalverwerkende bedrijven wordt verplicht

Financiële zekerheidsstelling afvalverwerkende bedrijven wordt verplicht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de internetconsultatie gestart van een wijziging van het Omgevingsbesluit op het terrein van financiële zekerheidsstelling....

Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars onderschrijven de antwoorden op Kamervragen van staatssecretaris Van Veldhoven over het beheersen van de risico's bij recyclingbedrijven en dringen...

Adfiz: meer nodig dan nieuwe prolongatierichtlijnen alleen om onverzekerbaarheid aan te pakken

Adfiz: meer nodig dan nieuwe prolongatierichtlijnen alleen om onverzekerbaarheid aan te pakken

De nieuwe prolongatierichtlijnen om de problemen rondom de harde markt op te lossen zijn volgens Adfiz een stap in de goede richting. "Maar er is meer nodig", aldus...

Toegang levensverzekeringen voor ex-kankerpatiënten verder verbeterd

Toegang levensverzekeringen voor ex-kankerpatiënten verder verbeterd

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over een verdere verruiming van...

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...