Verzwaarde stelplicht

section1_page38_article32_1.jpg

BROMMERVERZEKERING – De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In het onderhavige geval draait het immers om het al dan niet aanwezig zijn van gespreksnotities en dergelijke notities bevinden zich in het domein van Tussenpersoon. In het onderhavige geval betekent deze verzwaarde stelplicht dat Tussenpersoon, voor zover hij de stelling betwist dat hij heeft aangegeven dat een schorsing van de bromfiets niet mogelijk is, ter motivering van deze betwisting voldoende feitelijke gegevens dient te verstrekken teneinde Consument aanknopingspunten te verschaffen voor eventuele bewijslevering”.

Deze uitspraak leverde veel reacties op VVP Online op. Dik van Velzen (NIBE-SVV) schreef: “Er lijkt mij geen enkele reden om hier de bewijslast bij de tussenpersoon te leggen. Het kromme is bovendien dat Kifid geen beleid in dit soort zaken schijnt te hebben of - nog erger - het beleid dat tegenstrijdige uitspraken best mogen. Anders kan ik niet verklaren dat Kifid in de heel recente uitspraken 2019-352 en 2019-346 een bank respectievelijk een verzekeraar wel gelijk geeft met het argument dat de klager niet heeft voldaan aan het bewijs dat hij verkeerd geïnformeerd is.”

In ieder geval belangrijk om te onthouden: ‘verzwaarde stelplicht’ klinkt letterlijk alsof het in beton gegoten is. Maar dat is niet zo; in rechtszaken is deze stelplicht soms met succes aangevochten. In dit geval heeft dat geen zin, het gaat ‘slechts’ om 330 euro te veel betaalde premie die de adviseur moet vergoeden. – Uitspraak 2019-347

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet termijn financieringsvoorbehoud bewaken

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt...

Niet goed, geld terug...

Niet goed, geld terug...

Een adviseur verwoordt zijn 'niet goed, geld terug'-garantie zo dat de consument volgens Kifid terecht zijn geld terugeist, ook al is helemaal niet gezegd dat de...

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Duurzame drager: voorwaarden moeten gedurende passende termijn ongewijzigd beschikbaar zijn

Een website kan slechts als duurzame informatiedrager worden aangemerkt indien adviseur noch beheerder van de website de inhoud ervan eenzijdig kan wijzigen. De...

Nazorg

Nazorg

De op de adviseur rustende verplichtingen na het advies- en bemiddelingstraject worden in de eerste plaats ingekleurd door de in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek...

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Adviseur kan opzegging nazorgovereenkomst niet weigeren

Een financieel adviseur kan het opzeggen van een nazorgovereenkomst door een consument niet uitsluiten, zo concludeert de Geschillencommissie van Kifid uitspraak...

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Adviseur moet deel bereidstellingsprovisie vergoeden

Kifid laat een hypotheekadviseur een deel van de bereidstellingsprovisie vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2019-1088). De Geschillencommissie:...

ASR moet rentevergoeding in spaarhypotheek herstellen

ASR moet rentevergoeding in spaarhypotheek herstellen

Kifid laat ASR de schade vergoeden die een hypotheekklant leed door wijziging van het risicobeleid. De consument kwam weliswaar in een lagere risicoklasse, tegelijkertijd...

Bank niet gehouden tot tussentijdse rentewijziging op basis van rentemiddeling

Bank niet gehouden tot tussentijdse rentewijziging op basis van rentemiddeling

Was Florius verplicht de consumenten een tussentijdse rentewijziging op basis van rentemiddeling aan te bieden? Kifid is van oordeel dat dat niet het geval is (uitspraak...

Kifid wijst vordering af ondanks schending zorgplicht door adviseur

Kifid wijst vordering af ondanks schending zorgplicht door adviseur

Consumenten menen dat hun overlijdensrisicoverzekeringen na de omzetting van hun hypotheek overbodig waren geworden. Zij verwijten hun adviseur (Rabobank) dat hij...

Verzekeraar moet bewijzen dat polisblad is ontvangen

Verzekeraar moet bewijzen dat polisblad is ontvangen

Verzekeraar mocht zich houden aan het laatst bij hem bekende adres van de consument. Maar dit laat onverlet dat hij moet bewijzen dat het polisblad op dat adres...