Verzwaarde stelplicht

section1_page38_article32_1.jpg

BROMMERVERZEKERING – De Commissie overweegt in deze uitspraak dat “op Tussenpersoon een verzwaarde stelplicht rust. In het onderhavige geval draait het immers om het al dan niet aanwezig zijn van gespreksnotities en dergelijke notities bevinden zich in het domein van Tussenpersoon. In het onderhavige geval betekent deze verzwaarde stelplicht dat Tussenpersoon, voor zover hij de stelling betwist dat hij heeft aangegeven dat een schorsing van de bromfiets niet mogelijk is, ter motivering van deze betwisting voldoende feitelijke gegevens dient te verstrekken teneinde Consument aanknopingspunten te verschaffen voor eventuele bewijslevering”.

Deze uitspraak leverde veel reacties op VVP Online op. Dik van Velzen (NIBE-SVV) schreef: “Er lijkt mij geen enkele reden om hier de bewijslast bij de tussenpersoon te leggen. Het kromme is bovendien dat Kifid geen beleid in dit soort zaken schijnt te hebben of - nog erger - het beleid dat tegenstrijdige uitspraken best mogen. Anders kan ik niet verklaren dat Kifid in de heel recente uitspraken 2019-352 en 2019-346 een bank respectievelijk een verzekeraar wel gelijk geeft met het argument dat de klager niet heeft voldaan aan het bewijs dat hij verkeerd geïnformeerd is.”

In ieder geval belangrijk om te onthouden: ‘verzwaarde stelplicht’ klinkt letterlijk alsof het in beton gegoten is. Maar dat is niet zo; in rechtszaken is deze stelplicht soms met succes aangevochten. In dit geval heeft dat geen zin, het gaat ‘slechts’ om 330 euro te veel betaalde premie die de adviseur moet vergoeden. – Uitspraak 2019-347

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Kelderbox of niet?

Kelderbox of niet?

NN moet meer dan drie mille bijstorten op een eerdere gedane uitkering. Volgens Kifid was anders dan NN meent geen sprake van diefstal uit een kelderbox. Een begrip...

Bank mocht advies verplicht stellen

Bank mocht advies verplicht stellen

Triodos Bank mocht bij een hypotheekverhoging advies verplicht stellen en een nieuwe taxatie verlangen, aldus Kifid in uitspraak GC 2019-886. De Geschillencommissie...

Verzekeraar mag premie woonhuisverzekering met 50 procent verhogen

Verzekeraar mag premie woonhuisverzekering met 50 procent verhogen

Centraal Beheer mocht de premie van de woonhuisverzekering verhogen van 30,13 euro naar 44,90 euro, oordeelt Kifid. Het eenzijdig wijzigen van voorwaarden en premies...

Argumenten eigenaar gestolen motorboot blijven niet drijven...

Argumenten eigenaar gestolen motorboot blijven niet drijven...

Het niet kunnen voldoen aan de beveiligingseisen is volgens een Kifid een omstandigheid die voor risico van consument komt (uitspraak GC 2019-862). Nadat zijn motorboot...

Voormalige medewerker stelde zaken opzettelijk onjuist voor

Voormalige medewerker stelde zaken opzettelijk onjuist voor

Kifid laat Hypozeker 2.000 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht. De Geschillencommissie schrijft in uitspraak GC 2019-860 met betrekking tot één...

Discrepantie is niet per se misleiding

Discrepantie is niet per se misleiding

Kifid laat ASR toch een deel van volgens de verzekeraar valselijk geclaimde inbraakschade vergoeden. Dit nadat de claimant door de rechter is vrijgesproken van frauduleus...

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig

Uiterst onprofessioneel en een redelijk handelend adviseur onwaardig. Zo noemt Kifid de handelwijze van een adviseur die zijn tarief verhoogde en vervolgens voor...

Adviseur moet vertragingsrente vergoeden

Adviseur moet vertragingsrente vergoeden

Kifid laat een adviseur de vertragingsrente (bijna 580 euro) vergoeden die de consument kwijt was door traagheid van de adviseur. De Geschillencommissie in uitspraak...

Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure

Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure

De Geschillencommissie heeft in een tweetal klachten over beleggingsverzekeringen geconcludeerd dat zij de klachten niet inhoudelijk kan behandelen (uitspraken GC...

Lek in polisvoorwaarden…

Lek in polisvoorwaarden…

Als Interpolis een beperkte dekking bij schade door een lekke leiding tot uitdrukking had willen brengen, had de verzekeraar (duidelijke) beperkende voorwaarden...