Vier dimensies van adviseren over financiële vitaliteit

Fred de Jong 2

(Fred de Jong in VVP-special Financieel Vitaal 2023) Binnen de financiële sector worden verschillende begrippen gebruikt die allemaal te maken hebben met de financiële situatie van mensen. Financieel gezond, financieel fit, financieel weerbaar, financieel kwetsbaar en dus ook financieel vitaal. Financiële instellingen proberen met een ander woord zich te onderscheiden op dit terrein. Het is de vraag of deze veelheid aan begrippen helpt om het probleem daadwerkelijk op te lossen. Op basis van een korte analyse van de initiatieven in de financiële sector worden in dit artikel vier dimensies geschetst om financiële vitaliteit aan te pakken.

De afgelopen maanden hebben nog eens extra duidelijk gemaakt dat de financiele situatie van huishoudens en bedrijven tot grote zorgen kan leiden. Als de inkomsten dalen, bijvoorbeeld als gevolg van arbeidsongeschiktheid (Long COVID), overlijden of baanverlies komen veel gezinnen in de problemen. Deloitte (‘In balans, samen op weg naar een financieel gezond Nederland’, november 2021) berekende dat 24 procent van de Nederlanders financieel ongezond is en nog eens 25 procent financieel kwetsbaar. We hebben het dan over ruim 8,5 miljoen Nederlanders. Door de energiecrisis en de torenhoge inflatie hebben we ook gemerkt dat gezinnen in de financiële problemen kunnen komen als de kosten stijgen. Het financieel vitaal maken van huishoudens vraagt dan ook om een goede analyse van zowel de inkomsten als de kosten c.q. de uitgaven.

Als financieel adviseur is het bieden van inzicht in de kosten en baten van een huishouden de eerste stap. Vervolgens kan gekeken worden waar ruimte is om de inkomsten te verhogen. Laat een gezin bijvoorbeeld bepaalde toeslagen liggen, zijn er fiscale voordelen die niet worden benut? Kan er meer uren worden gewerkt? Dit los je niet op met een verzekering of een ander financieel product, dit vraagt om dienstverlening. De volgende stap is het besparen op de kosten. Wijken de kosten af van andere vergelijkbare situaties? In hoeverre zijn bepaalde uitgaven echt noodzakelijk? Kunnen verzekeringen goedkoper, welke abonnementen lopen er allemaal? Dat soort vragen dus. De financieel adviseur stelt zich bij financiële vitaliteit op als budgetcoach, juist omdat vitaliteit iets is voor de langere termijn. Goed budgetadvies houdt een gezin financieel vitaal.

Voorkomen en genezen

Om financieel vitaal te kunnen zijn is het van belang om te voorkomen dat een huishouden financieel ongezond wordt. Kan een gezin een eventuele daling van inkomsten als gevolg van overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid dragen? Dient dat risico verzekerd te worden bijvoorbeeld? Is er een mogelijkheid om financiële buffers te creëren voor als het even tegenzit en er onverwachte uitgaven moeten worden gedaan? De financieel adviseur kan die uitgebreide analyse maken van de risico’s die een gezin loopt en die de financiële vitaliteit kunnen aantasten. De vierde dimensie is het genezen van financiële ongezondheid. Kampt een gezin met problematische schulden, kunnen rekeningen niet meer worden betaald, dan zijn er heel veel instanties waar hulp wordt geboden. Gemeenten, schuldhulpverleners, de woningstichting, maar ook banken en verzekeraars. Het doorverwijzen naar hulpinstanties kan helpen om de financiële vitaliteit weer terug te brengen. De financieel adviseur kan bemiddelen voor de klant in bijvoorbeeld het maken van betaalafspraken met financiële instellingen.

Het werken aan financieel vitale klanten heeft voor de financieel adviseur vier dimensies.

Vier dimensies van adviseren over financiële vitaliteit

 

‘Investeren in financiële vitaliteit nu betaalt zich terug op termijn’

Belang voor de adviseur

Het mooie van de term vitaal is dat het een dubbele betekenis heeft. Vitaal staat bij mensen voor krachtig en energiek, maar iets is ook vitaal als het essentieel is voor de werking ervan. Financieel vitaal zijn leidt tot meer energie en is ook nog eens essentieel voor de werking van de mens. Een mooi perspectief om als financieel adviseur met je klanten over in gesprek te gaan. Het belangrijkste bij het thema financiële vitaliteit dat de adviseur niet alleen maar kijkt welke financiële producten van toepassing zijn, maar naar meerdere dimensies. Op lange termijn verdient zich dat vanzelf terug, omdat financieel vitale klanten uiteindelijk voor de adviseur de meest profijtelijke klanten zijn. Investeren in financiële vitaliteit nu betaalt zich terug op termijn. En dat is essentieel voor het businessmodel van de financieel adviseur.

Fred de Jong is associate lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University of Applied Sciences.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Fred de Jong in de rubriek 'Life after corona': betere balans

Fred de Jong in de rubriek 'Life after corona': betere balans

In de nieuwe serie ‘Life after corona’ vraagt VVP hoe branchegenoten de coronatijd hebben beleefd en hoe zij denken dat het leven er na corona uit ziet....

Onzekere consumenten onvoldoende voorbereid op financiële tegenslag

Onzekere consumenten onvoldoende voorbereid op financiële tegenslag

Financieel adviseurs kunnen een belangrijke rol spelen in het beter voorbereiden van consumenten op financiële tegenslag. Maar dat vraagt wel om een andere...

Sustainable financieel advies

Sustainable financieel advies

"Het vraagt van adviseurs een andere mindset om de transitie naar sustainability vorm te geven", aldus onderzoeker Fred de Jong (tevens Associate Lector Sustainable...

Het overlijdensrisico verzekeren: een kwestie van verantwoordelijkheid nemen

Het overlijdensrisico verzekeren: een kwestie van verantwoordelijkheid nemen

(Partner in Kennis Scildon VVP 5-2020) Kunnen de financiële gevolgen die ontstaan na overlijden van een kostwinner voldoende worden opgevangen door nabestaanden...

Wij zijn Kwetsbaar

Wij zijn Kwetsbaar

(door Fred de Jong, Adviesbureau Fred de Jong, in VVP 4) De afgelopen maanden hebben ons geleerd hoe kwetsbaar we zijn. Hoe belangrijk sociaal contact is, hoe belangrijk...

Wij zijn kwetsbaar

Wij zijn kwetsbaar

Door Fred de Jong, Adviesbureau Fred de Jong De afgelopen maanden hebben ons geleerd hoe kwetsbaar we zijn. Hoe belangrijk sociaal contact is, hoe belangrijk...

Fred de Jong benoemd tot lector aan de HAN

Fred de Jong benoemd tot lector aan de HAN

Onderzoeker Fred de Jong is benoemd tot associate lector Sustainable Finance & Tax aan de HAN University. Het betreft een deeltijdfunctie. De Jong gaat onderzoek...

BNP Paribas Cardif: "Bewustzijn over hypotheekverzekeringen niet hoog genoeg"

BNP Paribas Cardif: "Bewustzijn over hypotheekverzekeringen niet hoog genoeg"

Uit recent onderzoek in opdracht van BNP Paribas Cardif blijkt dat veel Nederlandse consumenten geen idee hebben waarvoor zij zijn verzekerd met betrekking tot waarschijnlijk...

Scildon: met name huurders beter voorlichten over financiële gevolgen vooroverlijden

Scildon: met name huurders beter voorlichten over financiële gevolgen vooroverlijden

In Nederland overlijden jaarlijks ruim 150.000 mensen. Uit onderzoek dat is uitgevoerd door Fred de Jong en Björn Bierhaalder in opdracht van Scildon blijkt...

Fred de Jong: van zorgplicht naar zorgambitie

Fred de Jong: van zorgplicht naar zorgambitie

"Het moet in onze sector niet alleen gaan over zorgplicht, maar ook over zorgambitie", aldus onderzoeker Fred de Jong. In zijn nieuwe blog 'Zorgambitie als het...