Vizier op de toekomst

Hoe ziet de verzekeringssector er over – pak ’m beet – vijf jaar vanaf nu uit? Als we het rapport dat collega-toezichthouder DNB eind vorig jaar publiceerde naar de toekomst van de nederlandse verzekeringssector moeten geloven, is dit fundamenteel anders dan nu het geval is. ‘Innovatie’ en ‘klant’ zijn sleutelwoorden om in deze dynamiek het hoofd boven water te kunnen houden.

Dit blijkt ook uit onze eigen inschattingen. Een breed scala aan ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag: nieuwe technologie, veranderend klantgedrag, economische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving, en ga zo maar even door. De veranderingen dwingen verzekeraars kritisch na te denken over hun toekomst. Laten we even inzoomen op de markt voor schadeverzekeringen, een product waarop verzekeraars elkaar stevig beconcurreren. Maar niet alleen deze concurrentiestrijd is relevant, ook nieuwe technologie is van invloed op het verdienmodel van de verzekeraar. Dit werkt eigenlijk op twee manieren.

Innovatie kan leiden tot een afname van het premievolume. Consumenten die bijvoorbeeld beschikken over elektronische sensoren om schade aan hun auto te voorkomen, kunnen nu al korting krijgen op hun verzekeringspremie. Dit noodzaakt verzekeraars tot kostenreductie die zij, juist, proberen te realiseren door middel van technologische innovatie. Een voorbeeld van deze laatste vorm van innovatie is het gebruik van big data om klanten gerichter te kunnen bedienen.

‘Innovatie’ lijkt een sleutelwoord om in deze dynamiek het hoofd boven water te houden. Maar zeker niet het enige sleutelwoord. ‘Klant’ is dat net zo goed. Het rapport van DNB benoemt dat het directe kanaal in opkomst is. Verzekeraars zijn steeds meer op zoek naar direct contact met de klant. Niet alleen omdat ze op die manier meer denken af te zetten. Maar ook omdat die klant hen – bewuste en onbewust – kan voorzien van waardevolle informatie over zijn gedrag. En hiermee is geld te verdienen.

Overigens blijkt uit een recent rapport van Cap Gemini dat consumenten niet heel happig zijn om data te delen met hun verzekeraars: 88 procent van de consumenten wil geen data met zijn verzekeraar delen in ruil voor premiekorting.

Direct contact met de klant

Welke positie neemt u als adviseur in te midden van al dit geweld? Laat ik voorop stellen: u hebt al het directe contact met de klant. Daarin zit uw vermogen om zich te onderscheiden. Maar die klant is (meestal) niet met u getrouwd. En dat betekent dat hij ook voor iets of iemand anders kan kiezen, geholpen door het arsenaal aan keuzemogelijkheden dat productvergelijkers en/of Google bieden.

section1_page34_article47_1.jpg

In mijn volgende column wil ik aandacht geven aan manieren waarop financieel adviseurs het verschil kunnen maken voor hun klant. Geïnspireerd door voorbeelden die mijn collega’s en ik tegenkomen in onze toezichtpraktijk. Want voor de goede orde: het toezicht

‘De AFM houdt zich ook bezig met de vraag hoe vernieuwing in het belang van de klant van de grond kan komen’

van de Autoriteit Financiële Markten richt zich niet enkel op het aanpakken van gedrag dat in strijd is met wet- en regelgeving. Onze toezichthouders houden zich ook bezig met de vraag hoe vernieuwing in het belang van de klant van de grond kan komen. Want ook dat draagt bij aan eerlijke en transparante financiële markten en duurzaam financieel welzijn.

Hebt u inspiratie door of voor deze column? Mail dit naar karina.raaijmakers@afm.nl

Karina Raaijmakers is bij de AFM als Hoofd verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeren & Pensioenen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

AFM: andere cultuur financiële sector minder schadelijk voor klanten

De AFM pleit voor een meer samenwerkingsgerichte cultuur in financiële ondernemingen. De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd,...

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

AFM: lagere heffing voor 70 procent adviseurs

De introductie van omzet als maatstaf bijdrage kosten doorlopend toezicht AFM betekent een lagere rekening voor 70 procent van de adviseurs en bemiddelaars. Dat...

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

AFM onderzoekt uitbesteding financiële ondernemingen

De grotere financiële ondernemingen met meer fte’s dan de normdrempel, meldt Adfiz, hebben van de AFM een aankondiging gehad dat de toezichthouder binnenkort...

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

Procentuele bijdrage adviseurs aan AFM-kosten toch weer omhoog

De procentuele bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van het doorlopende AFM-toezicht gaat toch weer omhoog: van 13,4 naar 14,2 procent. Dat is af...

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

AFM wil actie verzekeraars bij winstdelende verzekeringen

De AFM wil dat verzekeraars de verwachtingen van polishouders met winstdelende verzekeringen goed managen. De toezichthouder in een notitie ten behoeve van het rondetafelgesprek...

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

AFM frustreert volgens adviseurs verduurzaming

Contra-productief. Dat is volgens financieel adviseurs het gehamer van de AFM op het risico van overkreditering bij verduurzaming. Adviseurs, aldus het dinsdag...

Kamervragen over terugstorten heffingen door AFM na verzuim

Kamervragen over terugstorten heffingen door AFM na verzuim

Het terugstorten door de AFM van meer dan een half miljoen euro aan heffingen aan Today's Tomorrow heeft geleid tot vragen aan minister Hoekstra van het Kamerlid...

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

AFM hervat uitvragen bij financiële ondernemingen per 1 juni

De AFM hervat de uitvraag van gegevens bij financiële ondernemingen per 1 juni. "We herstarten eveneens zogeheten onderzoeken ter plaatse wanneer dat, alles...

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

AFM: wees extra scherp op informatiebeveiliging tijdens coronacrisis

Wees als financiële dienstverlener extra alert op als gevolg van de coronacrisis toegenomen risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Die oproep...

AFM stort heffingen terug na verzuim in GFH-kwestie

AFM stort heffingen terug na verzuim in GFH-kwestie

De AFM stort 555.000 euro aan heffingen terug aan Today's Tomorrow (TT), dat het geld overmaakt aan de vereffenaar van het GFH Paraplufonds. De actie is het gevolg...