Vizier op de toekomst

Hoe ziet de verzekeringssector er over – pak ’m beet – vijf jaar vanaf nu uit? Als we het rapport dat collega-toezichthouder DNB eind vorig jaar publiceerde naar de toekomst van de nederlandse verzekeringssector moeten geloven, is dit fundamenteel anders dan nu het geval is. ‘Innovatie’ en ‘klant’ zijn sleutelwoorden om in deze dynamiek het hoofd boven water te kunnen houden.

Dit blijkt ook uit onze eigen inschattingen. Een breed scala aan ontwikkelingen ligt hieraan ten grondslag: nieuwe technologie, veranderend klantgedrag, economische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving, en ga zo maar even door. De veranderingen dwingen verzekeraars kritisch na te denken over hun toekomst. Laten we even inzoomen op de markt voor schadeverzekeringen, een product waarop verzekeraars elkaar stevig beconcurreren. Maar niet alleen deze concurrentiestrijd is relevant, ook nieuwe technologie is van invloed op het verdienmodel van de verzekeraar. Dit werkt eigenlijk op twee manieren.

Innovatie kan leiden tot een afname van het premievolume. Consumenten die bijvoorbeeld beschikken over elektronische sensoren om schade aan hun auto te voorkomen, kunnen nu al korting krijgen op hun verzekeringspremie. Dit noodzaakt verzekeraars tot kostenreductie die zij, juist, proberen te realiseren door middel van technologische innovatie. Een voorbeeld van deze laatste vorm van innovatie is het gebruik van big data om klanten gerichter te kunnen bedienen.

‘Innovatie’ lijkt een sleutelwoord om in deze dynamiek het hoofd boven water te houden. Maar zeker niet het enige sleutelwoord. ‘Klant’ is dat net zo goed. Het rapport van DNB benoemt dat het directe kanaal in opkomst is. Verzekeraars zijn steeds meer op zoek naar direct contact met de klant. Niet alleen omdat ze op die manier meer denken af te zetten. Maar ook omdat die klant hen – bewuste en onbewust – kan voorzien van waardevolle informatie over zijn gedrag. En hiermee is geld te verdienen.

Overigens blijkt uit een recent rapport van Cap Gemini dat consumenten niet heel happig zijn om data te delen met hun verzekeraars: 88 procent van de consumenten wil geen data met zijn verzekeraar delen in ruil voor premiekorting.

Direct contact met de klant

Welke positie neemt u als adviseur in te midden van al dit geweld? Laat ik voorop stellen: u hebt al het directe contact met de klant. Daarin zit uw vermogen om zich te onderscheiden. Maar die klant is (meestal) niet met u getrouwd. En dat betekent dat hij ook voor iets of iemand anders kan kiezen, geholpen door het arsenaal aan keuzemogelijkheden dat productvergelijkers en/of Google bieden.

section1_page34_article47_1.jpg

In mijn volgende column wil ik aandacht geven aan manieren waarop financieel adviseurs het verschil kunnen maken voor hun klant. Geïnspireerd door voorbeelden die mijn collega’s en ik tegenkomen in onze toezichtpraktijk. Want voor de goede orde: het toezicht

‘De AFM houdt zich ook bezig met de vraag hoe vernieuwing in het belang van de klant van de grond kan komen’

van de Autoriteit Financiële Markten richt zich niet enkel op het aanpakken van gedrag dat in strijd is met wet- en regelgeving. Onze toezichthouders houden zich ook bezig met de vraag hoe vernieuwing in het belang van de klant van de grond kan komen. Want ook dat draagt bij aan eerlijke en transparante financiële markten en duurzaam financieel welzijn.

Hebt u inspiratie door of voor deze column? Mail dit naar karina.raaijmakers@afm.nl

Karina Raaijmakers is bij de AFM als Hoofd verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeren & Pensioenen.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nazorg: de slimme onderscheiding

Nazorg: de slimme onderscheiding

Door Jan Berndsen, Hoofd Toezicht Verzekeringen & Pensioenen AFM Hoe onderscheid je je als financieel adviseur? Met goed advies, zeker, maar minstens zozeer...

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

AFM tegen betaalde Top 3 in vergelijkingen

De meeste vergelijkingssites tonen volgens de AFM na het maken van een vergelijking eerst een betaalde Top 3. De AFM vindt dit niet wenselijk. De volgorde van een...

NN Bank stelt bezwaar in tegen AFM-boete

NN Bank stelt bezwaar in tegen AFM-boete

NN Bank heeft bezwaar ingesteld tegen de boete van 1,125 miljoen die de AFM heeft opgelegd wegens het in een aantal dossiers onvoldoende inwinnen van informatie...

AFM-boete van 1.125.000 euro voor NN Bank

AFM-boete van 1.125.000 euro voor NN Bank

De AFM heeft aan Nationale-Nederlanden Bank een bestuurlijke boete van 1.125.000 euro opgelegd voor overtreding van consumptief-kredietregels. De AFM selecteerde...

AFM zet rem op overkreditering

AFM zet rem op overkreditering

De AFM heeft verschillende maatregelen getroffen voor het overtreden van consumptief-kredietregels. Een aantal kredietverstrekkers verstrekte in de periode 2016...

AFM gaat efficiënter diploma's adviseurs controleren

AFM gaat efficiënter diploma's adviseurs controleren

Dankzij samenwerking met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan de AFM efficiënter controleren of financieel dienstverleners over wettelijk verplichte diploma’s...

"Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker"

"Maak verantwoorde leenbeslissing makkelijker"

De AFM roept kredietaanbieders op hun eigen keuzeomgevingen te onderzoeken en te zorgen voor een zorgvuldig ingerichte keuzeomgeving waarin het belang van de klant...

AFM-boete van 2 miljoen euro voor ABN Amro

AFM-boete van 2 miljoen euro voor ABN Amro

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 2 miljoen euro opgelegd aan ABN Amro omdat de bank in de periode tussen 18 juli en 13 september 2016 heeft nagelaten om voorwetenschap...

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

FSC: lage rente leidt mogelijk tot financiële instabiliteit

De daling van de rente in afgelopen jaren weerspiegelt trendmatige en structurele factoren die tot een heroverweging van mogelijke risico’s voor financiële...

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Minister preciseert nieuwe maatstaf bijdrage toezichtskosten adviseurs

Omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor vergunning is verleend. Zo komt de nieuwe maatstaf voor de bijdrage van adviseurs en bemiddelaars aan de kosten van...