Volmacht? Zijn de verzekeraars nog wel toekomstbestendig?

Peter Taylor Parkins

We zien de laatste jaren veel verschuivingen. Indikking van het intermediair, toename omzet serviceproviders, toename omzet huisvolmachten en indikking van verzekeraars. Goed om met het laatste te beginnen. Immers deze verschuiving geeft het provinciale intermediair een steeds beperkter speelveld om zijn bemiddelingsrol voor opdrachtgevers naar behoren in te vullen. Uitkijken naar andere inkoopkanalen wordt daardoor gestimuleerd.

Toch hebben wij altijd de visie gehad dat wij destijds als intermediair onder de naam Taylor Mates te klein waren voor één of meerdere huisvolmachten. Met 30 werknemers en bijbehorende omzet te klein? Jazeker en deze mening hebben we nog steeds. Nadat wij zijn toegetreden tot de Claeren Adviesgroep werd dat anders. Zij waren 50 procent groter in omzetvolume en hadden reeds enkele huisvolmachten ingeregeld. Niet de enige reden om als Taylor Mates deze stap te maken, maar wel een voorname. Ook wij kregen steeds meer hinder van de indikking van de provinciale tekenmarkt. Marco van Lokven, volmachtmanager bij Claeren, zegt daarover heel typerend: “Verzekeraars zijn de laatste jaren te vergelijken met mammoettankers en eenmaal op stoom erg moeilijk bij te sturen. Volmachtbedrijven zijn de coastertjes. Kleiner, wendbaarder, minder diepgang dus beter inzetbaar in ondieper water. Ze kunnen daarmee dus ook dichter bij de eindklant komen. Ergo, beter maar vooral sneller in staat te anticiperen op veranderingen”.

Volmacht (in huis) brengt efficiency voor een intermediair omdat ze het hele proces van polisopmaak, mutaties, schadebehandeling, incasso voor haar rekening kan nemen. Minder foutkosten, meer snelheid, hogere klanttevredenheid. Punt is wel dat het volmachtbedrijf zich continu bewust moet zijn dat het met de ‘pen’ van een ander schrijft en dat er een verantwoordelijkheid is voor datakwaliteit, informatievoorziening en correcte pricing. Wat dat betreft hebben zeker de ‘in huis’ volmachtbedrijven een grote uitdaging en verantwoordelijkheid om de scheiding der machten op een correcte manier aan te brengen. Vertrouwen en partnership gaat daarin het meeste brengen.

Huisvolmacht zeker rendabel

Nicheproducten waren in het verleden wel eens een USP voor een volmachtkantoor. Edoch is het wel steeds moeilijker geworden om een eigen product in de markt te zetten. Wel blijken en blijven volmachtkantoren meer in staat een maatwerkproduct te leveren. Dit voordeel wordt ook vooral bekrachtigd door de verzekeraars zelf die meer en meer standaardiseren en nauwelijks meer acceptatie buiten de gedefinieerde kaders willen toestaan. En ja, een huisvolmacht is ook zeker rendabel te maken. Het beheersen van het genoemde gehele proces in combinatie met de klantrelatie en maatwerk vraagt meer kennis en kunde, echter de commissie biedt een vergoeding voor deze investering. Het aandachtsgebied compliance wordt overigens een steeds groter onderdeel van de huisvolmacht, waardoor professionaliteit gevraagd wordt. Deze vaststelling is naar mijn mening ook de reden van de indikking die we de laatste jaren ook zien binnen het volmachtaandeel in de markt. Omzet die toeneemt door meer risico’s ondergebracht binnen de huisvolmacht, maar uiteraard ook door overnames en fusies waarbij het provinciaal werkend intermediair wordt meegenomen.

‘Volmachtbedrijven zijn de coasters: kleiner, wendbaarder’

Tot slot het antwoord op de vraag ‘Zijn de verzekeraars wel toekomstbestendig?’. Dat hebben ze naar mijn visie zelf in de handen. Omarmen van de huisvolmacht is daarbij het voornaamste vertrekpunt. Anders kan men zich nog louter focussen op rechtstreeks zaken doen met de eindklant. Immers hadden we reeds vastgesteld dat het intermediair de klant kent en net zoals de coasters de mogelijkheid behoudt heel dichtbij die klant te kunnen blijven komen. De keten klant-intermediair-volmacht-verzekeraar-herverzekeraar blijft uitsluitend intact als partijen waarde blijven toevoegen De herverzekeraar is natuurlijk de echte verzekeraar. Als je op deze manier naar de keten kijkt, dan zou het wel eens uitdagend kunnen worden voor de primaire verzekeraars de plek in de keten vast te houden. Grote intermediaire partijen schuiven door naar volumes van vele honderden miljoenen aan premie en met die premie kun je op basis van een hoge datakwaliteit het risico rechtstreeks aanbieden bij een herverzekeraar en de primaire verzekeraar over slaan.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Brengt corona ook iets positiefs?

Brengt corona ook iets positiefs?

(door Peter Taylor Parkins, Claeren) Ondanks alle ellende en onzekerheid, biedt corona wel degelijk ook mooie leermomenten en nieuwe uitdagingen. Elke dag weer...

Taylor Mates verder onder naam Claeren

Taylor Mates verder onder naam Claeren

 Taylor Mates en Claeren gaan verder onder  de naam Claeren. Taylor Mates uit Oss en Claeren uit ’s-Hertogenbosch gaan na het samengaan tussen de...

Coronacrisis: bedreiging of kans?

Coronacrisis: bedreiging of kans?

Is de coronacrisis alleen maar een bedreiging voor verzekeraars en financieel adviseurs? Nee, met een beetje creativiteit biedt ze ook kansen. Misschien zelfs...

Het werk gaat door... Peter Taylor Parkins

Het werk gaat door... Peter Taylor Parkins

Onder de titel 'Het werk gaat door...' brengt VVP in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze tijd zo goed mogelijk oppakken. Het biedt inzicht in...

Champions League behouden

Champions League behouden

(door Peter Taylor Parkins. Taylor Mates) Met stomheid was ik geslagen toen ik het bericht las over een voorgenomen besluit om RMiA en RAiA samen te voegen. Al...

Genomineerd voor Advies Award 2019: Peter Taylor Parkins

Genomineerd voor Advies Award 2019: Peter Taylor Parkins

Zes advieskantoren zijn genomineerd voor de Advies Award 2019. De jury, bestaande uit de leden van het VVP Ondernemerspanel, ging op zoek naar kantoren met de A(dvies)-factor....

Claeren Advies Groep neemt Taylor Mates over

Claeren Advies Groep neemt Taylor Mates over

Claeren Advies Groep heeft het in Oss gevestigde Taylor Mates overgenomen. Door de overname ontstaat een organisatie van 79 medewerkers met vestigingen in ’s-Hertogenbosch...

Afbakening wettelijke zorgplicht

Afbakening wettelijke zorgplicht

In de eerste uitgave van VVP van 2019 hebben enkele collega-adviseurs aangegeven hoe ze denken over het aandachtsgebied ‘nazorg’ en hoe ze hiermee...

Verzekeraars, kies voor de klant

Verzekeraars, kies voor de klant

Normaal ben ik niet zo van het klagen. Zie persoonlijk veel meer in het beoordelen van situaties, om er vervolgens iets positiefs mee doen en er een uitdaging...

Grensoverschrijdend adviseren

Grensoverschrijdend adviseren

(door Peter Taylor Parkins, Taylor Mates) Als adviseurs hebben we steeds vaker te maken met globalisering van het bedrijfsleven. Zakelijke opdrachtgevers...