Volop inzetten op zorginhoudelijke afspraken

Gezond fruit

Door Adfiz

Eind juni stuurde minister Van Rijn van VWS de resultaten van een onderzoek naar zorgcollectiviteiten (uitgevoerd door Equalis) naar de Tweede Kamer. Daaruit bleek - onder meer - dat het aantal zorginhoudelijke afspraken binnen de collectiviteiten fors is toegenomen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van de collectiviteitskorting, die nog steeds onder druk staat.

Sinds het najaar van 2016 geldt voor alle Adfiz-leden de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies. Deze code is aangenomen om het aantal gelegenheidscollectiviteiten terug te dringen en de toegevoegde waarde van adviseurs aan te tonen bij de totstandkoming van zorgcollectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Werden er in 2016 nog bij 20 procent van de werkgeverscollectiviteiten zorginhoudelijke afspraken gemaakt, in 2020 is dat gegroeid naar 89 procent van alle onderzochte collectiviteiten. Ook is gebleken dat naarmate er meer zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt voor een collectiviteit er verhoudingsgewijs vaker een adviseur betrokken is bij het contract.

Nu de commerciële periode voor zorgverzekeringen nadert, is het belangrijk de stijgende lijn qua collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken vast te houden. Niet alleen als signaal richting politiek, maar ook omdat steeds meer klanten hier waarde aan hechten. Dit blijkt uit onderzoek dat Aon heeft gedaan onder werknemers. Veertig procent van deze werknemers vindt andere factoren dan premiekorting belangrijker bij de keuze voor een zorgverzekering. Te denken valt dan aan extra fysiotherapeutische behandelingen, tandartszorg, coaching, vitaliteit, etcetera.

Als adviseur kun je van deze cijfers gebruikmaken bij het vormgeven van je campagnes tijdens de commerciële periode die in het najaar start. Een collectiviteit via de werkgever (of patiëntenvereniging) mag wellicht iets duurder zijn; op langere termijn draagt deze bij aan een betere gezondheid en het welzijn van de werknemer. Dit is dan ook een belangrijk argument voor werkgevers om zelf een (financiële) bijdrage te leveren aan de collectiviteit.

Modeloverzicht

Om adviseurs te helpen om per collectiviteit alle afspraken overzichtelijk weer te geven, heeft Adfiz vorig jaar het Modeloverzicht zorginhoudelijke afspraken ontwikkeld. Dit modeloverzicht biedt:

– per collectiviteit een snelle en overzichtelijke weergave van de gemaakte zorginhoudelijke afspraken en hoe de betreffende maatregelen bijdragen aan het verminderen van de (zorg)kosten;

– handvatten om de klant inzicht te bieden in mogelijkheden en kansen op het gebied van uitbreiding van de bestaande zorginhoudelijke afspraken met relevante maatregelen;

– een makkelijke manier om de diverse afspraken te vergelijken die zorgverzekeraars de klant bieden; Daarnaast is het ingevulde model een handig bespreekdocument als je met de betrokken partijen in gesprek gaat.

Behoud vijf procent korting

Hoewel Adfiz het onverstandig blijft vinden dat de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering is verlaagd van tien naar vijf procent blijkt dat verzekerden dus wel degelijk verder kijken dan enkel de laagste premie. Dit neemt niet weg dat de branchevereniging ervoor blijft lobbyen de vijf procent korting op de basisverzekering te behouden. Het geven van korting blijft immers het belangrijkste instrument om verzekerden te werven voor collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken.

Het Modeloverzicht zorginhoudelijke afspraken is te downloaden via de website van Adfiz (https://www.adfiz.nl/dossiers/zorgcollectiviteiten)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

"Wij adviseurs weten al lang dat de waarde van ons advies niet alleen van materiële, financiële aard is. Maar dat de waarde van financieel advies vooral...

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

VVP feliciteert Adfiz

VVP feliciteert Adfiz

Adfiz springt al 115 jaar in de bres voor alle financieel adviseurs van Nederland. Met een ideale mix van wijsheid en innovatievermogen. Van harte gefeliciteerd...

Van verkoper naar adviseur

Van verkoper naar adviseur

De geschiedenis van Adfiz voert naar 1909. Toen ontstond de Bond van Verenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringsmaatschappijen in Nederland, kortweg Bond...

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Adfiz Meerjarenplan 2024-2027

Maatschappelijke meerwaarde vergroten, sector blijven ontwikkelen, doorbouwen aan de vereniging. Dat zijn de grondslagen van het Adfiz Meerjarenplan 2024-2027. Adfiz:...

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Rekenbox fijnmazig gemiddelde

Adfiz ondersteunt haar leden (en vaak ook niet-leden) met raad en daad, zoals nu met een rekenbox fijnmazig gemiddelde. Immers, vanaf 1 juli is actieve provisietransparantie...

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Gesprekshandvatten voor duurzaam financieel advies aan het MKB

Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar Nederland voor staat. Financieel adviseurs kunnen hierin volgens Adfiz een grote bijdrage...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

(Dennie van den Biggelaar, Onesurance, in Ken je vak! VVP 2-2024) In dit tweede deel van de serie AI in de Adviespraktijk beantwoorden we de vraag: hoe operationaliseer...

Omdenken centraal op lustrumevent Adfiz

Omdenken centraal op lustrumevent Adfiz

Berthold Gunster, grondlegger van Omdenken, is de keynote spreker op het Adfiz-lustrumevent dat op 13 juni 2024 plaatsvindt in theater Flint in Amersfoort. Gunster...