Volop inzetten op zorginhoudelijke afspraken

Gezond fruit

Door Adfiz

Eind juni stuurde minister Van Rijn van VWS de resultaten van een onderzoek naar zorgcollectiviteiten (uitgevoerd door Equalis) naar de Tweede Kamer. Daaruit bleek - onder meer - dat het aantal zorginhoudelijke afspraken binnen de collectiviteiten fors is toegenomen. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het in stand houden van de collectiviteitskorting, die nog steeds onder druk staat.

Sinds het najaar van 2016 geldt voor alle Adfiz-leden de Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies. Deze code is aangenomen om het aantal gelegenheidscollectiviteiten terug te dringen en de toegevoegde waarde van adviseurs aan te tonen bij de totstandkoming van zorgcollectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Werden er in 2016 nog bij 20 procent van de werkgeverscollectiviteiten zorginhoudelijke afspraken gemaakt, in 2020 is dat gegroeid naar 89 procent van alle onderzochte collectiviteiten. Ook is gebleken dat naarmate er meer zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt voor een collectiviteit er verhoudingsgewijs vaker een adviseur betrokken is bij het contract.

Nu de commerciële periode voor zorgverzekeringen nadert, is het belangrijk de stijgende lijn qua collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken vast te houden. Niet alleen als signaal richting politiek, maar ook omdat steeds meer klanten hier waarde aan hechten. Dit blijkt uit onderzoek dat Aon heeft gedaan onder werknemers. Veertig procent van deze werknemers vindt andere factoren dan premiekorting belangrijker bij de keuze voor een zorgverzekering. Te denken valt dan aan extra fysiotherapeutische behandelingen, tandartszorg, coaching, vitaliteit, etcetera.

Als adviseur kun je van deze cijfers gebruikmaken bij het vormgeven van je campagnes tijdens de commerciële periode die in het najaar start. Een collectiviteit via de werkgever (of patiëntenvereniging) mag wellicht iets duurder zijn; op langere termijn draagt deze bij aan een betere gezondheid en het welzijn van de werknemer. Dit is dan ook een belangrijk argument voor werkgevers om zelf een (financiële) bijdrage te leveren aan de collectiviteit.

Modeloverzicht

Om adviseurs te helpen om per collectiviteit alle afspraken overzichtelijk weer te geven, heeft Adfiz vorig jaar het Modeloverzicht zorginhoudelijke afspraken ontwikkeld. Dit modeloverzicht biedt:

– per collectiviteit een snelle en overzichtelijke weergave van de gemaakte zorginhoudelijke afspraken en hoe de betreffende maatregelen bijdragen aan het verminderen van de (zorg)kosten;

– handvatten om de klant inzicht te bieden in mogelijkheden en kansen op het gebied van uitbreiding van de bestaande zorginhoudelijke afspraken met relevante maatregelen;

– een makkelijke manier om de diverse afspraken te vergelijken die zorgverzekeraars de klant bieden; Daarnaast is het ingevulde model een handig bespreekdocument als je met de betrokken partijen in gesprek gaat.

Behoud vijf procent korting

Hoewel Adfiz het onverstandig blijft vinden dat de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering is verlaagd van tien naar vijf procent blijkt dat verzekerden dus wel degelijk verder kijken dan enkel de laagste premie. Dit neemt niet weg dat de branchevereniging ervoor blijft lobbyen de vijf procent korting op de basisverzekering te behouden. Het geven van korting blijft immers het belangrijkste instrument om verzekerden te werven voor collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken.

Het Modeloverzicht zorginhoudelijke afspraken is te downloaden via de website van Adfiz (https://www.adfiz.nl/dossiers/zorgcollectiviteiten)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz in Q&A actieve provisietransparantie: term provisie niet verplicht

Adfiz in Q&A actieve provisietransparantie: term provisie niet verplicht

Adfiz heeft een Q&A actieve provisietransparantie gepubliceerd. Een van de vragen waar het document op ingaat, is of het verplicht is de term provisie te gebruiken....

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz vindt het ongehoord dat CZ zich “zo ingrijpend bemoeit met de adviespraktijk van onafhankelijke financieel adviseurs dat in detail wordt voorgeschreven...

Adfiz, Aplaza en SIVI roepen adviseur op fouten in berichten te melden

Adfiz, Aplaza en SIVI roepen adviseur op fouten in berichten te melden

Adfiz, Aplaza en SIVI roepen adviseurs op om melding te maken van fouten in berichten. Op die manier kan de verwerking van berichten in de administratie van adviseurs...

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

De roadshows van Adfiz over actieve provisietransparantie zijn drukbezocht. Ruim 600 adviseurs bezochten de informatiebijeenkomsten, en die hadden niet alleen veel...

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert op 13 juni in de Flint in Amersfoort haar 115-jarig bestaan. Adfiz heeft "een feestelijk programma samengesteld met als keynote spreker Berthold Gunster,...

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

"Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering....

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

"De private partijen zullen ongetwijfeld wijzen op deze mogelijke uitvoeringscomplicaties." Aldus Adfiz over de 'drempelfunctievariant' van minister Van Gennip bij...

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz heeft het Wtp-beleid per verzekeraar in kaart gebracht en gepubliceerd in haar kennisportaal Pensioenstelsel. Adfiz: "De Wet toekomst pensioenen bepaalt de...

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...