Voorkom elektrabrand en ontploffende smartphones

Een bekendheids-en belendingenclausule biedt een verzekerde extra zekerheid over de status van te verzekeren bedrijfsgebouw. Bij aanvang van de gebouwenverzekering geeft de verzekeraar zo nodig opdracht tot een technische inspectie om een adequaat beeld te krijgen van het (brand)risico. Tegenwoordig wordt daar de erkenningsregeling VIER voor toegepast.

De brandinspectie is belangrijk voor beide partijen, zowel voor de verzekerde als de verzekeraar. Als later blijkt dat het object qua risico ongunstiger is dan eerder ingeschat, dan kan de verzekeraar daar niet ten nadele van de verzekerde op terugkomen, dankzij de bekendheidsen belendingenclausule.

Inspecteren van brandrisico

Elektriciteit is een van de potentiële ontstekingsbronnen en het is een veelvoorkomende oorzaak van brand en brandschade. Men spreekt in de praktijk wel van ‘elektrabranden’. Door een defect, verkeerd gebruik of ondeskundig installatiewerk kan er ergens in de elektrische installatie bovenmatige warm

teontwikkeling ontstaan. Deze warmteontwikkeling kan leiden tot een brand, vooral als het elektrische gebrek zich in de buurt van een brandbare stof bevindt. Door bijvoorbeeld te weinig wandcontactdozen en ondeskundig gebruik van verlengsnoeren en verdeeldozen, komt het vaak voor dat de elektrische installatie niet is afgestemd op het gebruik en de omstandigheden.

Het voorkomen van elektrabranden staat hoog op de agenda bij verzekeraars en technische inspecteurs. De installatiebranche, verzekeraars en technische inspecteurs hebben samen een nieuwe beoordelingsmethodiek opgesteld voor brandrisico’s bij elektrische installaties: de erkenningsregeling Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico’s (VIER). Deze erkenningsregeling is in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars door iKeur ontwikkeld. iKeur is een nationaal gezaghebbend platform dat de veiligheid van de elektrotechnische bedrijfsvoering optimaliseert. Zij ontwikkelt standaarden voor vakbekwaamheidseisen, inspectievormen en rapportages en borgt de toepassing daarvan. Erkenningsregeling VIER is specifiek bestemd voor het mkb en is vooral gericht op (brand)risicoreductie. De meeste verzekeraars accepteren deze manier van inspecteren.

Nieuwe risico’s

Dat een nieuwe manier van inspecteren nodig is, komt vooral door het feit dat er steeds meer nieuwe types elektrische apparaten in gebruik zijn. Denk aan zonnepanelen, smartphones en tablets. Deze apparaten brengen nieuwe – en andere – brandrisico’s met zich mee. Iedereen kent de verhalen van de spontaan ontbrandende iPhones. De lithium-ion batterij in de iPhone veroorzaakt een chemische reactie als deze leegloopt, waardoor de batterij warm wordt. Dus als een iPhone te lang in de zon ligt of langdurig is opgeborgen in een broekzak, kan hij oververhit raken en in brand vliegen.

De VIER-inspectie voldoet aan de NTA 8220, dat staat voor ‘Nederlandse technische afspraak’. Als verzekeraars verwijzen naar NTA 8220, is voor alle betrokkenen duidelijk dat het inspectiebedrijf de brandrisico’s van de installatie beoordeelt. Deze beoordeling bestaat uit een visuele controle en uit metingen en beproevingen. Om er zeker van te zijn dat je iPhone niet spontaan ontploft als deze naast je op je bureau ligt.

section1_page46_article26_1.jpg

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij het...

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

Slagingspercentages Hypothecaire krediet vallen tegen

De slagingspercentages rond de module Hypothecair krediet zijn er niet op vooruitgegaan, aldus Lindenhaeghe die de slagingspercentages PE en Wft uit de periode april...

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid kan nóg beter

Klantgerichtheid wordt meer en meer het onderscheidend vermogen van financieel adviseurs. Dat werd duidelijk op de vijfde VVP Dag van het Topadvies. Ook duidelijk...

Personenschade door asbest

Personenschade door asbest

Werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest kunnen hun (voormalige) werkgever aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. Veel problemen bij...

Lijfrente afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Lijfrente afkopen bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid is het afkopen van lijfrente onder voorwaarden nu wel mogelijk zonder een revisierente. Door arbeidsongeschiktheid kan de inkomensterugval...

“Ik heb geen klanten”

“Ik heb geen klanten”

Welkom en afscheid bepalen veel en veel meer gastvrijheid dan het product. Dat was een van de eye openers die Esther Reinders meegaf in de kennissessie die zij...