Voorkomen beter dan genezen

Ken je vak! Inkomen Annemieke Postema

(Annemieke Postema, AOVdokter.nl, in Ken je vak! VVP 4-2022) Een arbeidsongeschiktheidsverzekering doet meer dan uitkeren. Iedere serieuze verzekeraar biedt preventiediensten aan, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Ondernemers voelen zich niet aangesproken of kloppen met een hulpvraag liever niet bij hun verzekeraar aan. Dat is echter onterecht. De adviseur speelt hierbij een belangrijke rol. Jij kent de klant immers en weet beter wat er speelt.

Vraag je tijdens onderhoudsgesprekken wel eens hoe het écht met je klant gaat? Met de partner, kinderen, ouders? Met de onderneming, de compagnons, de medewerkers? Vaak krijg je signalen dat een klant wel wat ondersteuning kan gebruiken. Bij een echtscheiding of een ziek familielid is dit overduidelijk. Maar wees ook alert als een klant vertelt dat haar kind wordt gepest, dat zijn ouders hulpbehoevend worden, dat zij haar eerste medewerker gaat aannemen of dat hij slecht slaapt. Bedenk dat zelfs een verhuizing stressvol kan zijn, nog los van de reden hiervan. Dient een ondernemer een claim in bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar? Dan is niet alleen juridische en financiële hulp geboden, maar kan jouw klant ook wel wat persoonlijke aandacht gebruiken. Hetzelfde geldt bij een rechtsbijstandsverzoek.

Preventie-aanbod

Verzekeraars bieden uiteenlopende preventieve diensten aan. Coaching, leefstijladvies en werkplekonderzoek zijn het meest bekend. Maar je komt ook hulp bij afvallen, gezondheidschecks, wachtlijstbemiddeling, ondernemers- of bedrijfsscans, speciale programma’s voor zwangeren of jonge ouders tegen.

Het zou mij niet verbazen als budgetcoaching binnenkort aan het assortiment wordt toegevoegd. Sommige intermediairs zouden graag een juridische helpdesk zien. Actuele problemen zoals kostenstijgingen, leveringsproblemen en personeelstekorten vragen ook om aangepaste (branchegerichte) programma’s.

Heeft jouw klant iets anders nodig, overleg dan met de verzekeraar of maatwerk mogelijk is. Doe dit wel vooraf, en niet als jouw klant zelf al een hulpverlener heeft uitgezocht. Verzekeraars betalen immers alleen voor diensten die voldoen aan hun kwaliteitsnormen en werken daarom samen met vaste ‘providers’.

Programma’s die vitaliteit en een gezonde leefstijl belonen worden voornamelijk gevolgd door mensen die al bewust bewegen. Maar voor klanten die een premietoeslag vanwege hun BMI oneerlijk vinden, kan dit een aantrekkelijke stimulans zijn.

Jouw toegevoegde waarde

Valt een ondernemer uit, besteed dan eveneens aandacht aan de compagnons of vennoten. Overleg met hun verzekeraar wat er mogelijk is. Wist je dat veel coachingsprogramma’s tevens openstaan voor gezinsleden? De spelregels verschillen weliswaar per verzekeraar, maar je bewijst je klant een dienst door hier in voorkomende gevallen op te wijzen. Wat niet iedere klant weet, is dat men ook beroep kan doen op een coach als psychische klachten zijn uitgesloten van de verzekeringsdekking. Verder kun je klanten erop wijzen dat anonimiteit is gewaarborgd: de verzekeraar krijgt geen bericht over de klachten of de geboden hulp.

Maak van preventie een vast onderwerp in je AOV-beheer. Haal het uit de taboesfeer en breng het positief: iedere ondernemer verdient een goede coach om het ondernemerschap nog leuker te maken. Dus wijs ook startende ondernemers op de mogelijkheden.

En vergeet tenslotte jezelf niet! Probeer het eens, zodat je daarna jouw klanten kunt overtuigen van het nut van preventie. Het is in ieders belang.

Reactie toevoegen

 
Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

OCTAS-rapport toegelicht op RSC-Jaarcongres

Pierre Koning, lid van OCTAS, geeft op het jaarcongres op 27 maart in Apeldoorn van het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) een toelichting op het rapport...

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen ondertekend

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) en Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hebben het Professioneel Statuut Arbeidsdeskundigen...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse: gratis e-book fitte en gezonde medewerkers

De Goudse heeft een gratis e-book fitte en gezonde medewerkers gepubliceerd. De Goudse: "Het e-book is een goed startpunt voor iedere werkgever die de volgende stappen...

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Ministerraad stemt in met verlengen uitkering oudere werklozen

Het kabinet wil de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar verlengen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Van Gennip...

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbond over arbeidsongeschiktheidsstelsel: liever onderhoud dan afbraak

Verbondsdirecteur Harold Herbert stelt dat het beter is om te komen tot snelle verbeteringen binnen het arbeidsongeschiktheidsstelsel, dan om jarenlang te discussiëren...

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

Aandeel eigenrisicodragers WGA constant

UWV verwacht dat het aandeel eigenrisicodragers WGA in 2024 constant blijft. Dat schrijft de uitvoeringsorganisatie in haar Januarinota 2024. UWV: "Sinds 2018 schommelt...